כלאים בעצי פרי

שאלה

מהו להקיף את הגינה בעצי פרי ממינים שונים על מנת ליצור "גדר חיה" מרחק השתילה הוא סמוך מאוד בין עץ לעץ?
האם מגוון פירות הדר הם נחשבים בגדר אותו מין?
האם מותר לשתול עצי סרק בסמוך לעצי פרי בין אם זה ל"גדר חיה בין לאו?

תשובה

בס"ד

איסור כלאי אילן כולל רק איסור הרכבה, וכן אסור לטעת או לקיים עץ מורכב מין באינו מינו. אך אין איסור לטעת שני עצים ממינים שונים בקרבת מקום או ליד עץ סרק.
האיסור לטעת או לזרוע בקרבת מקום הוא רק בכלאי זרעים (ירק ותבואה) או בכלאי הכרם (גפן עם ירק ותבואה).

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:27:25 AM