ירושת הארץ והקורבנות

שאלה

השבוע קראתי את פירוש ה"אזניים לתורה" לפרשת "וירא".

באחד מפירושיו לעקידה(לא זכור לי בדיוק איפה), הוא אומר שבזכות הקרבת הקורבנות אנחנו זכאים לרשת את הארץ(או משהו בסגנון הזה, אבקש מאחד הרבנים לבדוק את מה שכתוב שם, במחילה).

ועכשיו כשאין קורבנות, אנחנו כנראה לא זכאים לרשת את הארץ לפי דעתו של ה"אזניים לתורה"?


תשובה

בס"ד

שלום וברכה

כאשר אין קרבנות הרי שהתפילה היא במקום קורבנות, וכפי שהנצי"ב האריך בכך בפרשת לך לך, וירא.
עוד יש לדעת שארץ ישראל נתנה לאברהם אבינו עליו השלום בנתינה גמורה והקרבנות הם מקרבים בין ישראל לאביהם שבשמים. וכיום התפילה היא מקרבת בין ישראל ואביהם שבשמים.

בברכה נאמנה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 1:23:49 PM