יציאה מהארץ

שאלה

1. האם יש איסור ליהודי לצאת מהארץ, ומה המקורות לכך?
2. האם יש איסור מיוחד לכהנים ליציאה מהארץ, ומה המקורות?
3. אם התשובות לשאלות 1+2 הן "כן"- מהם המקרים שבהם מותר לצאת מהארץ, והאם הסיבה: "האשה רוצה מאד מאד לצאת לטייל בחו"ל" היא עילה לצאת מהארץ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

יש איסור יציאה מהארץ לחו"ל, כמבואר בגמ´ וברמב"ם, שאין יוצאים אלא למסחר, לתלמוד ולשאת אשה.
יש איסור מיוחד לכהנים שהרי יש בחו"ל טמאת ארץ העמים, ולכן אצלה החומרא של היציאה גדולה יותר.
אם האשה מאד רוצה ויש בכך פגיעה ברגשות נראה שאפשר להקל לתקופה מוגבלת ורק כמה שהיא צריכה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:58:09 AM