טיול לחו''ל

שאלה

בס"ד
לכבוד רבני מכון התורה והארץ שלום רב!
האם מותר לנסוע לחו"ל לטייל כאילו לראות פילאי עולם לא לראות פילאי אדם?

תשובה

תשובה:
אין כל היתר לנסוע לראות פלאי עולם ולא פלאי אדם בחו"ל, אלא מי שהוא חולה וחייב את הנסיעה מצרכי רפואת הנפש. עיין אמנות עתיך גליון 24 בהרחבת הדברים. את המאמר הנ"ל אפשר למצוא באתר מכון התורה והארץ, קישורית מצ"ב:/02403.htm

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:36:11 AM