חלה, מעשר ועוד שאלה

שאלה

יש לי שלוש שאלות בנושא חלה ומעשר, ושאלה בנושא אישי.
א. איך אני מפריש מעשרות ותרומות כיום - קודם כל, מה מהות המצוות והשעורים הנדרשים, וכן איך אני מפריש ממשכורתי?
ב. לגבי תרומות ומעשרות - מה דינם של מוצרים הנקנים: אילו מוצרים חייבים בהפרשה, ואיך מתבצע הדבר?
ג. חלה - מה מהות המצווה, מהם השעורים הנדרשים בה, וכיצד לנהוג לגבי מוצרים הנקנים ויש לגביהם חשש שלא הופרשה מהם חלה?
ד. הוצע לי להכיר נערה עולה מחבר העמים במסגרת פרויקט נעל"ה. הנערה אינה יהודיה, אך בתהליכי גיור (לומדת יהדות). האם יש מניעה הלכתית להכירה?
בתודה מראש, אבירם

תשובה

בס"ד

שלום רב,

שאלותיך רבות ואנסה לענות עליהן בקצרה. כמו כן לא אכנס כרגע לטעמי המצווה אלא רק לצדדים המעשיים, ואם תרצה תשאל שוב בהקשר לטעמים באופן נפרד.

תרומות ומעשרות
א. יש להפריש תרומות ומעשרות מכל מה שגדל בקרקע, קרי פירות ירקות וכדו´.
ב. יש להפריד ולהניח בצד קצת יותר מאחוז אחד.
ג. יש לקרוא את את כל נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.
ד. יש להתקשר אלינו למכון התורה והארץ (טל´ 08/6847325, פקס´ , 08/6847055* דוא"ל mahon@inter.net.il) או לפנות לאתר שלנו (www.toraland.org.il), לעשות מינוי לשם חילול מטבע של המעשר השני, וכן לנתינת המעשר הראשון.
ה. מי שעושה מינוי מקבל נוסח הפרשה מסודר.
ו. לאחר אמירת הנוסח יש לשים את מה שהנחת בצד (האחוז +) לשים בשקית ולזרוק בפח.

חלה
לגבי הפרשת חלה, יש להפריש חלה מבצק שייאפה בתנור. השיעור המינימאלי המחייב בהפרשת חלה הוא 1.200 ק"ג של קמח.
לאחר עשיית הבצק לוקחים חתיכה קטנה של בצק בגודל של כזית, ואומרים הרי זו חלה, ולאחר מכן עוטפים את החלה בניילון וזורקים לפח.
אם קונים לחם עו עוגה יש להקפיד שיהיה לכך כשרות, ולכן אם אכן יש כשרות אין צורך להפריש חלה פעם נוספת.

לגבי השאלה האישית. וודאי שיש בכך מניעה הלכתית, שכן קשר בין בחור יהודי עם בחורה שעדיין היא גויה, יכול להתפתח לקשר אמיץ יותר שהתורה מתנגדת לו.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:20:13 AM