ויהודה לעולם תשב

שאלה

בע"ה

שלום וברכה

מה כוונת הפסוק? ולמה דווקא שבט יהודה ולא כל עם ישראל?

בברכת חג שבועות שמח

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

יהודה זהו שם כולל לכל עם ישראל "ונחל ד´ את יהודה" זכריה ב, טז, ועוד הרבה מקורות שבהם עם ישראל נקרא יהודה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:41:12 AM