הרכבה

שאלה

איזה סוגי עצים מותר להרכיב זה בזה?
ובהקשר לכך: כיצד להפריש מעץ מורכב- אם, למשל, יש עץ לימון שעליו מורכבים ענף תפוזים וענף אשכוליות-האם מפרישים כל ענף וענף- או על כל העץ?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

מותר לבצע הרכבות, בין הרכבות ראש ובין הרכבות עין, ובלבד שאלו יהיו הרכבות של מין במינו.
מצ"ב סקירה/מאמר שכתבתי ביחד עם המד' החקלאי מאיר פרנקל על הצירופים המותרים (מתוך חומרת אמונת עתיך חוב' 11 עמ' 37:
/01112i.htm

ב. אשכולית ותפוזים (או קלמנטינה) נחשבים מהבחינה ההלכתית ספק מינו, ולכן אסור לבצע את ההרכבה וכן לטעת אילן המורכב כנ"ל ע"י יהודי, אלא יש לבצע את ההרכבה או הנטיעה ע"י גוי.

ג. אם יש לך עץ שבו הרכבות עין שונות כגון תפוז, אשכולית וכדו', יש להפריש תרומות ומעשרות מכל מין בנפרד.

בברכת חג שמח וגמר טוב,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:41:02 AM