הפרשת תו

שאלה

שלום, יש לנו בגינה עץ שזיפים בן 5 שנים.
בעונה זו העץ מניב ויש עליו הרבה פירות. אנו רוצים להפריש מעשרות,
אנו נוהגים לקטוף את הפירות בהדרגה (בהתאם להבשלתם). השאלה היא: האם צריכים להפריש תו"מ
בכל קטיף, או להפריש בקטיף הראשון תו"מ כולל לכל הפרי שעל העץ, שיקטף בעוד שבוע שבועיים? תודה מראש, גלעד.

תשובה

בס"ד

אפשר אמנם להפריש מפירות קטופים על פירות מחוברים באופן שהחלות תהיה לכשייקטף, אך זו דרך המזמינה בעיות. לכן אנו ממליצים להפריש בכל פעם שקוטפים.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:49:12 AM