הפרשת מעשרות מעלי תבלין

שאלה

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מעלי תבלין (נענע וכיוצ"ב) הנקטפים מעציץ בכמות מעטה (!) ובסמוך לאכילתם?

תשובה

בס"ד

כבר עניתי על שאלה זו פעמים רבות, ולכן אפשר לעיין ביתר פירוט שם.
ומכל מקום אם מדובר בתבלין שנאכל, כולל נענע כיוון שיש מי שאוכל את הנענע, יש להפריש תרומות ומעשרות. אך אם התבלין אינו נאכל אלא מיועד רק לעשיית תה, אין צורך להפריש. אמנם לדעת הראשון לציון הגר"מ אליהו שליט"א - יש להחמיר גם בזה.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר מכון התורה והארץ: הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 11:50:10 AM