הנדסה גנטית בחקלאות

שאלה

במסגרת עבודתי כסטודנט לחקלאות אנו מבצעים ניסויים בשיטות של הנדסה גנטית בצמחים לצורך שיפור זנים וכדו´
שאלתי היא האם ישנה בעיה הלכתית בעבודות אלו כאשר מעברים גן מצמח אחד לצמח שני שאינו מאותו מין (אציין כי למעשה אינן מעבר של חומר גנטי אלא מעבר של מידע גנטי מצמח לצמח דרך חידקיים שונים.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

הדיון מסביב להנדסה גנטית בצמחים הוא מצד איסור כלאים, אך הפוסקים הסיקו שלמעשה אין בכך איסור, ראה מאמרו של הרב דוב ליאור מחוברת אמונת עתיך 28 עמ´ 27, המצ"ב:
/02807.htm

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון:

הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 7:49:23 AM