הלכות כלאים

שאלה

מהם ההלכות הקשורות לנושא כלאי הכרם כמה המרחק בין הגפן לעץ פדרי?
2/1/2013 9:35:27 AM

תשובה

בס"ד

שלום רב,

איסור כלאי הכרם הוא רק בעירוב גפן עם צמחים חד-שנתיים, ולא בעירוב גפן עם צמחים רב-שנתיים. לכם אין צורך להרחיק בין גפן לשאר עצי פרי. לעומת זאת, אם רוצים לזרוע ירק, ליד גפן יחידית יש להרחיק 60ס"מ (6 טפחים) וליד כרם דהיינו מקבץ של 5 גפנים, יש להרחיק 2 מ' = 4 אמות.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: הרב יואל פרידמן |