היחס לציונות

שאלה

כבוד הרב אריאל שלום,
אני מתעניין מזה זמן בבירור הגישה ההלכתית של גדולי ישראל לציונות.
קראתי את הספרים, "ויואל משה" של האדמור מסאטמר ואת המאמר של הרב וסרמן "עקבתא דמשיחא" לפי השקפת שניהם הבעייתיות בציונות היא מצד העבירה של דחיקת הקץ (הפרת השבועה) ומצד איסור ההתחברות לחילונים ("רשעים" כלשונם), הייתי שמח אם כבוד הרב ימליץ לי על ספר/מאמר של רב מהציונות הדתית שמתייחס באופן הלכתי לטענות שמועלות מצד רבנים שהתנגדו לציונות.

תשובה

יש בספרים על הרב א"א שפירא זצ"ל ודבריו בע"פ, ישנם מאמרים של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל בספריו לנתיבות ישראל, וכן בספריו של הרב יעקב פילבר וכמו"כ תמצא חומר בספרי 'הלכה בימינו' במאמר על ההלכה והציונות הדתית (עמ' 261).

הרב יעקב אריאל |