האם צריך לעשר צנובר?

שאלה

האם צריך לעשר צנוברים, שהרי אורן אינו עץ מאכל, והצנוברים אינם הפירות של העץ אלא הם הגרעינים של הפרי (איצטרובל, שאותו ודאי לא אוכלים)?
ואם כן צריך לעשר צנוברים, אז האם צריך לעשר מכל סוג של עץ סרק שאדם אוכל ממנו? או רק עצי סרק כמו אורן שרוב העולם רגילים לאכול מהם?

תשובה

בס"ד

שלום רב,

יש חיוב להפריש תרומות ומעשרות כל פרי או ירק שנאכל ע"י אדם לפחות בשעת הדחק.לכן כיוון שצנוברים נאכלים היום ע"י רוב בני אדם - חלה חובת הפרשה. אך אם מוצאים אורן ביער ומוציאים מהאיצטרובל את הצנוברים, בוודאי אלו פטורים מהפרשה שכן הם הפקר.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן

אתר המכון: www.toraland.org.il הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:31:52 AM