האם יש מצווה על כל ארבע אמות חדשות בארץ ישראל

שאלה

האם המצווה היא על כל ארבע אמות חדשות מש
או שהם בשביל להכיר את הארץ?
(אם הלכתי ברחוב בצד אחד וחזרתי מצד שני אני מקבל על שניהם ארבע אמות חדשות או רק בשביל חדש ממש?)
והאם יש מצווה על כל ארבע אמות שעושים? ומאיפה המקור ?
אני יודע שיש גם עניין שכל המהלך ארבע אמות ומערער בתשובה ... מאיפה המקור לזה?

תודה רבה
ושנה טובה

תשובה

בס|"ד

שלום וברכת ד´

הגמ´ (כתובות קיא ע"א) אומרת שכל המהלך ד"א בארץ ישראל הוא בן עולם הבא. לא נאמר שיש כאן מצוה, כשם שנאמר שהאומר אשרי שלש פעמים ביום הוא בן עולם הבא. דהיינו מתנהג בדרך הראויה להביאו לעולם הבא. ומשמע שיש להשתדל בכך אולם אין זו מצוה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:00:57 AM