האים נתיבות נחשבת לארץ ישראל

שאלה

שלום
רכשנו דירה בנתיבות,
להבנתי פירות וירקות מנתיבות מעשרים ללא ברכה מפני שזה ספק.
האים נתיבות לא נחשבת לארץ ישראל? אם אני גר בנתיבות האים אין לי זכות של תושב ישראל לפי ההלכה?

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


יש חילוק בין מצוות התלויות בארץ ובין מצוות יישוב הארץ. תרו"מ, שביעית וכדו´ הם שייכים לשאלה של עולי בבל או לא, אבל קדושת ארץ ישראל היא מאבותינו אברהם יצחק ויעקב (כפתור ופרח), ועל כן אתם מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 5:25:00 AM