דין רודף

שאלה

בעקבות דבריו של הרב נבנצאל שליט"א .ובעקבות הפולמוס שהתעורר היום בעקבותיו,
ברצוני לבקש מכ' הרבנים שיואילו לצאת בהסבר לכלל הציבור מהו דין רודף?
ומה ההשלכות של דין זה?

תשובה

שלום רב,

דבריך כנים, ואולם יש לשקול תמיד האם הצבור בכללותו מסוגל להבין את חילוקי הדברים והגדרות הלכתיות דקות, אולי עדיף לא להסביר ולא לבוא לידי הסתבכות מילולית עם אנשים שאינם מבינים בתורה והגדרותיה. בכל אופן צריך להפנות זאת לרבנים גדולים שיכולים לשקול שאלה זו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:46:50 AM