גיוס בנים לצבא

שאלה

שלום!
אנחנו בנות מכיתה י"א בבית ספר אמי"ת רננים רעננה. אנו עובדות על פרוייקט שהנושא שלו הוא גיוס בנים לצבא מול ישיבה. בפרוייקט אנו צריכות להביא את שתי הדעות בנושא ולכן אנחנו צריכות דעה מרבנים ואם אפשר להפנות אותנו למקורות שבהן נוכל למצוא חומר.
בהמון תודה מראש,
רעות וליטל

תשובה

 

בס"ד

שלום רב,

בוודאי שיש להתגייס לצבא. אין אדם שיכול להיפטר מהחובה הפשוטה להגן על המדינה, שכן משימה זו היא בכלל מלחמת מצווה הן מההיבט של עזרת ישראל מיד צר (ראה רמב"ם הל´ מלכים פ"ה ה"א), והן מההיבט של מצוות יישוב ארץ ישראל וכיבושה (עי´ ספר המצות לרמב"ם השגות הרמב"ן מצוות עשה השגה ד´). ולגבי מלחמת מצצוה נאמר שכולם יוצאים למלחמה, ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, (ראה רמב"ם הל´ מלכים פ"ז ה"ד).
אמנם לגבי הסדרים וכמות הזמן שצריך להיות בצבא, ע"כ יש הסדרים שונים כדי לאפשר לאדם ללמוד תורה, להתגדל בה מתוך אמונה ויראת שמים, ומשימה זו חשובה היא שכן היא הערובה היחידה לשמירה על החוסן הלאומי שלנו, ורק על ידה יוכל עם ישראל להתפתח ולהתעצם הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית.

בברכה,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 8:10:58 AM