גזל הגוי

שאלה

ב"ה,שלום!לפני כמה ימים התפרסמה הידיעה הבאה:מתנחלים עקרו ב-100 עצי זית ליד שכם.וקיימנו דיון על הנושא,כמה חברה בגילאים 13-17,ונשאלו שאלות חמורות שלא ידעתי איך להגיב עליהם,מצד אחד,היה אחד שאמר שיש את האיסור:גזל הגוי,וגם כשבנאדם גונב ומשחית רכוש שלא שלו, זה מרגיל אותו להיות כזה בכל התחומים בחיים, לא רק כשמדובר בערבים.
ומצד שני היינו אנו,שאמרנו ש-מה,הרי אלו אדמותינו!מלכתכילה,וזה ערבים..זה שונה...
אשמח לדעת מהי תשובתך בקשר לשאלה הספציפית הזאת,והנושא הכללי...תודה רבה,בציפיה לגאולה שליימה!

תשובה

בס"ד כו כסלו תשס"ו

שלום וברכת ד´

אינני יודע האם אמנם מתנחלים עשו זאת ומדוע, כמו כן אינני יודע באילו קרקעות מדובר, האם היו שם נסיונות פיגוע וכדו´, ועל כן א"א לתת לך תשובה על נושא שאין את כל המידע הדרוש.
בעיקרון גניבה וגזלת העכו"ם אסורה, ולדעת הרמב"ם מדאורייתא (כנראה, יש בכך מחלוקת אחרונים) וכן כתב הש"ך ששניהם אסורים מדין תורה. אמנם יש דעות שהאיסור הוא רק מדרבנן בכו"א יש איסור בדבר. וכשיש חלול השם הדבר קשה יותר. (עיין דבר חברון סי´ צב).
על כן ברור שיש איסור גזל של עכו"ם, וכשיש חלול השם הדבר חמור ביותר. כמו כן צריך לדעת שא"י לא תקנה לנו אלא א"כ נפעל על פי דיני התורה, ואם הדבר הוא גזל או גניבה יש איסור בדבר. וכבר אמר מו"ר הגאון הרב צ. י. קוק זצ"ל שאין לנו עסק עם אחמאד הפרטי אלא עלינו להאבק נגד יישות שרוצה לנחול את ארצנו.
אין בכך תשובה לשאלתך שהרי אינני יודע פרטים כמפורט לעיל, ולא כתבתי אלא את הצד העקרוני בדין גזל עכו"ם.
בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:44:54 AM