גוש קטיף

שאלה

בס"ד
שלום כבוד הרב
אני תלמיד כיתה יא' מישיבה תיכונית במרכז הארץ
אני מאוד נגד תכנית ההתנתקות, אך הורי יותר מתונים, והם לא רוצים שאני אלך להתנחלויות, הם חושבים שזה מסוכן. שאלתי היא כך: נגיד ח"ו שהממשלה תחליט לעקור ישוב מסויים. האם מותא לי ללכת לאותו ישוב כדי להתנגד לפינוי? או שמא עלי לשמוע להורי ולא ליסוע לשטחים?

תשובה

שלום וברכת ד' עליך

הרגשתך הבריאה היא הערובה הטובה ביותר לכך שגדל לנו נוער נפלא הנלחם למען מטרות מעולות וחשובות, ובכך כבר טמון גרעין הנצחון העתידי על כל מיני טפשויות והבלי רוח המטיפים להגלות יהודים מאדמתם.
לעניין שאלתך הרי שאין הורים יכולים לכפות אלא בדבר שנוגע אליהם, אבל דברים עקיפים אין בכך איסור של כבוד או"א אלא א"כ יש בכך פגיעה בכבוד ההורים, לכן לכאורה נראה שאין ההורים יכולים למנוע מבחור ללכת להגן על התנחלויות או להיות חייל ביחידה מסוכנת בצבא.
אולם מאידך מכיוון שאפשר לפעול למען ההתנחלויות גם בדרכים שאין בהם פגיעה בהורים, כגון על ידי חסימות צמתים באזורים שונים בארץ, על כן נ"ל שאם חלילה תחליט ממשלת זדון להגלות יהודים מארצם (היל"ת) צריך כל מי שלא יכול להגיע למקום לפעול לחסום צמתים במקומות שיכולים להגיע אליהם, ובכך גם יוכרז קבל עם ועולם שאין אנו מסכימים לפינוי המרושע, ומאידך לגביך לא יהא חסרון כבוד או"א.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:50:18 AM