ברכת

שאלה

מהם דיני ברכת "מציב גבול אלמנה"?
מתי מברכים אותה?
האם בכל ביקור בישוב יהודי בארץ שמעולם לא הייתי בו מברכים? ואם הייתי בו כשהייתי קטן ולא מודע?
אם על כל ישוב מברכים, האם ניתן לברך גם על ישובים סמוכים, כגון על נצר-חזני ונוה-דקלים, או שאר ישובים קרובים בגוש קטיף, למשל?

האם מברכים על אילת? או על שאר ישובים מחוץ לגבולות כיבוש יהושע או עולי בבל?
אם לא ברכתי בפעם הראשונה, הפסדתי?

כל טוב ובשורות טובות!

תשובה

שלום וברכה.

ברכת "מציב גבול אלמנה" מברכים כשרואים בתי ישראל, וכפי שפסקו רוב האחרונים היינו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ויש אומרים שדוקא בא"י יש לברך ברכה זו ויש אומרים שאפילו בחו"ל אפשר לברכה. אמנם נהגו העולם לא לברך ברכה זו בחו"ל בשם ומלכות, מכיוון שיש כאן ספק ברכות.
לגבי א"י יש אומרים שרק כאשר יש בית מקדש יש לברכה, ורוב האחרונים מסבירים שכאשר יש בתי כנסיות אפילו שאין בית המקדש קיים יש לברך ברכה זו. ויש שהוסיפו שבזמננו שיש שלטון ישראל הרי שהמצב הוא כעין תקופת בית שני ולכן צריך לחזור ולברך את הברכה הזאת.
אין שיעור לגודל המקום שיש לברך עליו, ולכן על כל יישוב חדש שיש בו בית כנסת יש לברך עליו.
נראה שאם אדם היה ביישוב ולא בירך וכעת שב למקום לאחר ל' יום יכול לחזור ולברך את ברכת מציב גבול אלמנה.
נראה שיש לברכה בכל מקום שיש עליו שם ארץ ישראל, בין כבוש עולי בבל ובין בכבוש עולי מצרים.
להרחבת מקורות ועובדות נא עיין בספרו של הרב יהודה זולדן שליט"א, מלכות יהודה וישראל עמ' 427-435.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 10:03:31 AM