ברכה על הפרשת תרומות ומעשרות לנשים

שאלה

בס"ד

לכבוד הרב שלום,

האם נשים צריכות לברך על הפרשת תרומות ומעשרות? ולומר את הנוסח "מה שהוא אחד ממאה..."? (מדובר במצב בו אין גבר בבית שיפריש.) מהם שאר ההבדלים בעניין זה בין גברים לנשים?

תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין כל הבדל בין גברים ונשים, בבית שאין איש אזי האשה מפרישה כרגיל, ויש רבים שנוהגים שאפילו בבית שיש איש האשה מפרישה ג"כ תרומות ומעשרות וחלה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:48:14 AM