בית המקדש

שאלה

במידה ואין בעיה משפטית מבחינת המדינה, האם אנחנו מצווים לבנות את בית המקדש?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


בודאי, כמבואר ברמב"ם הל´ בית הבחירה פ"א ה"א, וכן בספר המצוות, שמצות עשה לבנות בית המקדש.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 6:08:49 AM