ארץ ישראל

שאלה

לכבוד רבני מכון התורה והארץ
שלום וברכה,
ישנו היום ציבור רחב שמוסר את נפשו על א"י ונשאלת השאלה כיצד הדבר אפשרי מבחינה הלכתית והרי במסכת סנהדרין(עד ע"א) מפורטות רק 3 מצוות עליהם מותר למסור את הנפש (ע"ז,שפיכות דמים, גלוי עריות) ועל שאר המצוות כגון ארץ ישראל נאמר "וחי בהם"(ויקרא יח)?!

נ.ב- א.אני עושה עבודה על שאלה זו ואשמח לקבל מקורות לעיון.
ב. הפניתי שאלה זו כבר לרב אחד אך מכיון שכבר עבר זמן ולא קבלתי תשובה ואני לחוץ בהגשת העבודה הפניתי שאלה זו אליכם וכן בגלל שלפי דעתי תוכלו לתת לי תשובה יותר טובה ומפורטת מכיון שאתם חיים במציאות זו.
מכיון שהדואר האלקטרוני המוםפיע למעלה אינו שלי אשמח שתפרסמו את התשובה באתר בהקדם האפשרי.
תודה רבה.

תשובה

בס"ד

שלום לך נתן, וברכת ד' עליכם.

א. צדקת בדבריך שאין חובת מסרו"נ אלא בשלשה דברים, וכמו כן בשעת מלחמה כפי שכתב המנחת חנוך (מצוות מחיית ז' עמים ועמלק), אבל כל זה בשעת מלחמה, וכנראה שאין כוונתך לשלב של מלחמה אלא כאזרחים.
ב. התורה התירה כל סכנה שהיא נורמלית, כגון שהתירו לפועל לעלות על עץ לקטוף למרות החששש שהוא יפול מהעץ. וכמו כן התירו לנסוע באניה למרות שיש בכך סכנה והגמ' (ב"מ קיב ע"א)דורשת "ואליו הוא נושא את נפשו" שהתירו לאדם להכניס עצמו לסכנה נורמלית. וכן התירו לכל אשה להרות וללדת למרות שיש בכך סכנה מסוימת אלא כיוון שאין היא יוצאת דופן בחומרתה הרי זו מותרת, וכן כתב המבי"ט (ח"ב סי' רטו).
ג. הכוזרי (ח"ה סי' כג) סובר שמותר למען ישוב ארץ ישראל להסתכן אפילו יותר מאשר מסתכן הסוחר בעבודתו, אלא כל המסתכן למען ארץ ישראל הרי הוא כלוחם שהתירו לו כל הסתכנות.
ד. עיין באהלה של תורה לרב הגאון י. אריאל שליט"א (ח"ד סי' יא) שהאריך בשאלה זו. הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 1:19:32 PM