ארץ ישראל

שאלה

שלום רב,
ע"פ כל המחקרים הגיאולוגיים השבר הסורי-אפריקני ממשיך כל הזמן להתרחב, ובעוד כ- 20 מליון שנה יהיה אוקיאנוס במקום בו נמצא עכשיו נהר הירדן. במלים אחרות: בין ארץ ישראל לבין מה שקרוי כיום ממלכת ירדן ישתרעו אלפי קילומטרים של מים (לבנון, לעומת זאת, תשאר כנראה צמודה אלינו). 1. מהי העמדה התורנית ביחס למהלך הדברים הזה (האם הוא בכלל מקובל? האם זה עולה בקנה אחד עם תאורי העתיד ואחרית הימים וכו')? 2. נניח שדבר כזה היה קורה היום ולא בעוד 20 מליון שנה (כתוצאה מרעידת אדמה מאד חזקה או מפגיעת מטאור) - מה זה אומר על מעמדה המיוחד של ארץ ישראל, על קדושתה וכו'? האם זה בכלל אמור להשפיע עליו, או שמעמד זה כלל אינו תלוי במיקומה הגאוגרפי של הארץ?

תשובה

שלום רב,

לגבי העתיד אין אנו יודעים, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, כך ששינויים עתידיים שאולי יקרו ואולי לא יקרו אין ההלכה שהיא האמת המוחלטת מתיחסת אליהם. ברור הוא שבעולם תשאר ארץ ישראל כמרכז העולם (הרוחני) ועמים רבים ינהרו אליה ללמוד מתורת ד'. אולם גודל הירדן איננו חלק מעיקרי התורה. ואדרבא אנו יודעים שהירדן משתנה בהלוכו מזמן לזמן וכבר דנו על כך בירושלמי (חלה פ"ד מ"ד), ונחלקו במעמד הירדן האם הוא מארץ ישראל חוץ לארץ או שאיננו מארץ ישראל אולם איננו כעבר הירדן, שאלה זו היא על גופו של הירדן, ואם יתרחב הירדן הרי ששאלה זו תהיה מעשית יותר מאשר כיום שהירדן ברובו קטן ביותר. כמו כן ידועים דברי הירושלמי (שם) שהירדן אם משנה את זרימתו מה שנטל נטל ומה שנתן נתן, א"כ הגבול הוא תמיד הירדן, על מעמד הירדן נחלקו בירושלמי. וכשתבוא שאלה זו הלכה למעשה יכריע ב"ד בשאלה זו. ועוד חזון למועד.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
כפר דרום גוש קטיף.

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 9:57:09 AM