ארץ ישראל

שאלה

כבוד הרב,
אודה לך אם תוכל לענות על השאלה-
האם במצב בו ידוע כי מדינת ישראל תעמוד בפני סכנה קיומית באם לא יוחזרו אי אלו שטחים, מצווה וחובה לא להחזירם?
השאלה היא היפוטטית,ואעריך אם תצרף מקורות שיבססו את תשובתך.
תודה.

תשובה

בס"ד

שלום רב,

כמו שאמרת השאלה היא היפוטטית לחתלוטין וברור שאין אנו עומדים במצב זה, שמדינת ישראל אינה יכולה להגן על עצמה, ואם לא תתן שטחים, אזי נעמוד בפני סכנה קיומית. וכידוע ההפך הוא הנכון, אם נתן שטחים מצבינו יהיה גרוע יותר.

אך לפי ההיפוטזה שלך, אם אכן היינו עומדים במצב בלתי אפשרי, ולא רק סכנה קיומית למדינה, אלא בוודאי האויבים היו כובשים את המדינה - אזי היה במקרה זה לתת להם את השטחים. בין אם נאמר כדעת הרמב"ן שמגדיר שמצוות יישוב הארץ היא שנכבוש את הארץ ושהארץ תהיה בידינו, זהו כאשר אנו מסוגלים לכבוש, אך אין מצווה ליהרג בלא להגיע לתוצאה של הכיבוש. וגם לדעת המנחת חינוך (מצוות מלחמת עמלק) האומר שבכדל מלחמה ישנם לצערנו אנשים שנהרגים, ואעפ"כ צוות האותנו התורה לכבוש ולהילחם, אך זה כאמור אם אנו מסוגלים לכך.

וב"ה שהקב"ה החזיר אותנו לארץ ישראל והוא אשר דבר טוב על ישראל בוודאי לא יביאנו למצב זה ויצילנו מן השונאים ומן המקטרגים.

בברכת התורה והארץ,

יואל פרידמן הרב יואל פרידמן | 2/1/2013 9:42:48 AM