ארץ ישראל השלמה

שאלה

אני עובדת במקום חילוני, שמתעסק בהיסטוריה, ארץ ישראל וכו´.. והרבה טיעונים שמתקשרים ואצלי מתבססים על התורה לא מתחברים עם דעותיהם וטיעוניהם השכליים (מן הסתם, הם חילוניים..) בכל מקרה ,דיברתי עם אחד מהם והוא האיר את עיניי אודות עניין שלא לגמרי ביררתי אותו, אפילו לא חשבתי לברר. והוא- ארץ ישראל השלמה היא מנהר מצרים עד נהר פרת, ז"ת כולל סיני, אז מדוע כשבנ"י יצאו ממצרים לא הניח הקב"ה חלק בסיני ושהשאר ימשיכו להתנחל בא"י (של עכשיו..) הרי כל זה חלק מא"י, לא לא הנחילם שם, ומדוע כתוב בספר יהושוע שכשחצו את נהר הירדן נכנסו לא"}י, אבל גם ירדן היא שלנו, לא? והנחלות שיהושוע סידר בהם את השבטים לא כוללים את אילת (במידה ותגדיר את ים-סוף כנהר מצרים..) הם בכלל לא הגיעו לשם, וכששנים וחצי השבטים רצו להתנחל עבר לירדן המזרחי, ביקש מהם יהושוע שיכנסו חמושים(שיעזרו במלחמה.) אבל בחייאת, באמת צריך כח אדם? הרי גם אם נהיה 100 איש מול רבבה של גויים נגדנו, וה´ יעזור לנו ננצח, הרי יש גם מצווה להתנחל שם, זה גם ארץ ישראל, ה´ הבטיח לנו אותה, לאברהם, יצחק יעקב.. אבל לסיכום- לאור כל מה שכתבתי אני רק רואה שבכל הזדמנות שהיתה לנו אפשרות להיאחז בקרקע זה לא קרה ממש, לא היתה דרישה אמיתית להתנחל שם,לגור וליישב. והשאלה הגדולה היא- אז אם בתנ"ך זה לא היה כ"כ מהותי עקרוני ולא הראו במעשיהם האחזות של ממש בקרקר בכל פעם שהיתה להם אפשרות, למה עכשיו מנהלים על זה מאבק כה חזק שלא עלינו עלול להובילנו למלחמת אחים..?!?!?  תודה רבה רבה רבה!!

תשובה

שלום וברכת ד´ עליך

על שאלתך בענייני ארץ ישראל בזמן האבות ובימנו, יש לדעת שסיני ועבר הירדן המזרחי לא הייתה בהם קדושה קודם כבוש ארץ ישראל המערבי, ולכן לא נאחזו בסיני ולא בעבר הירדן רק לאחר כיבוש הארץ המערבית. כמו כן עם ישראל הלך ארבעים שנה במדבר
כל יום חי בנס, וכל זה רק על מנת להגיע לארץ ישראל, ולמרות כל הייסורים שאף להגיע לארץ הקדושה, ולאחר שנכנס לארץ יהושע נלחם עם 31 מלכים, וכי קל הוא בעיניך להלחם כל כך הרבה קרבות, ובלבד שיזכו לארץ ישראל, ולאחר מכן השבטים כל שבט יצא להלחם קרבות רבים לכבוש ארץ ישראל, ומעולם לא ויתרו ישראל על חלקים של ארץ ישראל לאחר שהיתה ברשותם (היה מקרה אחד בתוקפת שלמה, כאשר קיבלו קרקע טובה יותר). ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לעם ישראל אלא הוא כולו קודש, והוא מקום הגידול הנורמלי של עם ישראל, כפי שכותב הכוזרי. על כן אין כל היתר לוותר על כל גרגיר אדמה קדושה שהרי הקדושה רק הקב"ה יכול לקחת מאתנו, והוא נתן לנו נחלת גויים. המאבק הוא ראוי ואמיתי לחיזוק אחיזתנו בארץ אבותינו.


בברכה נאמנה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום גוש קטיף

אתר המכון: הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 7:08:11 AM