עליה לחומש וציות לחוקי המדינה

שאלה

בגירוש מחומש, פונו כל המתיישבים אך הצבא נותר ועודנו שולט
במקום עד עצם היום הזה.וגם אף לא ערבי אחד בא לגור שם
מאז, כך שלפחות עבור חלק מאזרחי מדינת ישראל נמסר מסר לא
ברור ולא חד משמעי ע"י המדינה, בו מדינת ישראל עדיין מחזיקה
ושולטת במקום ורק הבתים והתושבים סולקו.
וכך מתוך דאגה אמיתית לעם ולארץ וקיום חובתנו ועל בסיס חוסר
ההבנה הנ"ל, הוחלט ע"י חלק מאנשי הציונות הדתית לשוב
למקום,על מנת ליישבו מחדש.

שאלתי היא, המדינה הבהירה שמבחינתה ומבחינת החוק הדבר אסור
וכל פעולה כזו היא הפרת חוק. (ההבהרה נעשתה גם ע"י פעולת
הגירוש לפני כשנה וחצי וגם בהודעות מפורשות שפרסמה המדינה
בנושא). כך יוצא שהפעולה הנוכחית, ישוב מחדש של המקום, נעשית
בניגוד לחוק ובעצם עלולה להשתמע כניצול של מצב היכול להשתמע
כפירצה בחוק ולא מתוך ציות ישר לחוקי המדינה. אודה לרב אם
יוכל להסביר מהי הדרך הנכונה לדעתו לפעול במצב זה.

(במיוחד בגלל שאנחנו בתקופה שבה האמון הפנימי הולך ונפרם,(החל
מההתנתקות ועד לשחיתויות יום יום) האם אין בצעד הזה דווקא
עכשיו ,להחריף במידת מה את המצב ולהעמיק את הסדק באמון?
ז"א,האם אין בכך שדווקא אנחנו, אנשי הציונות הדתית, אנשים
שאמורים לייצג את המוסר, הצדק והמשפט נוקטים בצעד כזה כעת,
להזיק לעצמנו?)

תשובה

אכן צדקת, נסדק האמון במנהיגות. כל ילד במורג ידע שנטישת ציר
פילדלפי תזרים לשם אמל"ח ושגוש קטיף ייהפך למדינת חמס. א"א
לומר אמן על כל גחמה של מדינאים. מותר וצריך לבקר - בנימוס
כמובן - ולהתריע - בדרכים חוקיות - על כל משגה וטעות. אזרח טוב
אינו שותק אלא מוחה, כמקובל בדמוקרטיות נאורות. המדינה היא של
כולנו וכולנו אחראים למדיניותה ועל כולנו מוטלת החובה לשמור על
המדינה שתלך בדרך הנכונה.
ולענין חומש. יש חשיבות גדולה לשמירת הקשר עם המקום, ובעת
שיתאפשר בשיתוף עם הממשלה לשוב ולישבו. לגבי החששות שהזכרת הן
בהחלט קיימות וצריך למצוא את הדרך לשמור על הקשר עם המקום
בהסכמת המדינה ולהביא את ראשיה להכרה ברורה שכל מהלך עזיבת
המקום היה טעות ולכן צריך לשוב אליו.

הרב יעקב אריאל |