הצפת א"י בערב רב

שאלה

לכבוד הרב שלום,

אני רוצה לפתוח ולומר שאני אכן מאמין שמדינת ישראל היא ראשית
צמיחת גאולתינו ואפילו יותר מזה. אך לפתע, מבלי שהתכוננו לכך,
נחיל אדיר של אנשים, פלסטינים וסודנים מתדפק על דלתותינו
מבלי להזכיר את מאות אלפי הגויים מרוסיה ו'ערבי ישראל' שכבר
נמצאים כאן.

איזה משמעות אמונית יכול להיות אם הדבר ח"ו יתרחש ונמצא עצמנו
מוצפים בע"ר הנ"ל. האם יש מקור לדבר הזה בספרים?

חושש מאד וחרד לבאות

תשובה

ודאי שיש בכך סכנה קיומית לעם ישראל ובעיקר במצבו הנוכחי
שהזהות היהודית מטושטשת לרוב הציבור במדינה. והכנסתם לחברה
בישראל תגרום לנשואי תערובת וצרות נוספות. מדינת ישראל צריכה
לאשר להם רק מעבר דרכה למקומות אחרים, אולם לא לאפשר להם
להתשקע בארץ ישראל

 

 

 

הרב יעקב אריאל |