אמונה והלכה

שמוש במילים לועזיות

הרב יעקב אריאל
במאמרים שונים של הרב שזכיתי לקרוא אני רואה שהרב משתמשבמילים לועזיות. אשמח לשמוע התיחסות הרב לטוענים שיש להמנע מכך.

קביעת מזוזה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. עברנו דירה לפני כשבועיים, עד מתי מותר לנו לשהות בדירה ללאמזוזה - האם ההלכה של 30 יום נוהגת בכל מקום בארץ ? עזבתי דירה שכורה ובה היתה מזוזה שלי , בעל הבית ביקש ממנילהוריד את המזוזה כי הוא (איש יר"ש) יקבע מזוזה אחרת תחתיה -האם אכן נהגתי נכון כאשר הוצאתי את המזוזה?? - ראיתי בשו"תכאן שהיו מק…

ספר תורה שאינו מוגה

הרב יעקב אריאל
מהו ספר שאינו מוגה, עד מתי מותר להשהותו בבית כנסת. האם כריכת החגורה מבחוץ מתירה השהייתו יותר זמן?

ייחוס לזרע בית דוד

הרב יעקב אריאל
שלוםבמידה וידוע על צדיק או גדול בישראל שיש לו יחוס ברור לזרע דוד, (כגון המהר"ל מפראג,אור החיים הקדוש ונשיאי החסידות) האם זה מקנה לו יחס הלכתי מיוחד?האם יש חיוב למנותו למלך?

קביעת מזוזה בבית

הרב יעקב אריאל
שאלתי את הרב לגבי מזוזה, והתשובה היא לקבוע את המזוזהביום הכניסה לבית. לדאבוני טרם עשיתי זאת מאחר והכרתי אתההלכה לגבי 30 יום בארץ - מה לעשות כעת ?? האם לקבוע עםברכה ? האם יש הקפדה באיזה שעה משעות היום לקבוע אותה ?

קביעת מזוזה - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.בהמשך לשאלה בנושא זה : האם אי קביעת המזוזה בפתח הבית ביום הכניסה - ניתן לתיקון?

קביעת מזוזה - המשך2

הרב יעקב אריאל
האם אוכל לקבוע הערב את המזוזה בכניסה לבית? ולדחות למועדמאוחר יותר את הקביעה בשאר דלתות החדרים. כיוון שכך האםלברך פעמיים היום על המזוזה בפתח הבית ובעוד כשבוע ימים עלקביעת המזוזות בשאר חדריי הבית?

פולמוס הב"י והמבי"ט

הרב יעקב אריאל
שלוםאם מרן רבי יוסף קארו היה מרא דאתרא של א"י, כיצד יכלהמבי"ט לחלוק עליו בדיני שביעית ולהורות נגדו? (בפולמוס הידוע אם יש קדושת שביעית בפירות נכרי)

קניית בגדים לתינוק לפני הלידה

הרב יעקב אריאל
שמעתי שאסור לקנות דברים (בגדים) לתינוק לפני שנולד בגללשזה יכול להביא לפגם או עין הרע. האם זה נכון או יש לזה בסיס?

השתמשות ברוח הקודש

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!שאלתי את הרב בע"פ, ואינני בטוח שהסברתי את עצמי נכון,ולכןאני שואל שוב,האם רב "בעל רוח הקודש"(לא חאפר ורמאי ח"ו) אשר עינינו ראו,שאמר לאנשים עפ"י "רוח הקודש"שיבדקו את התפלין שלהם, כי הםפסולים, ואכן כך היה.האם מותר\כדאי להשתמש ב"בכוחות אלו" לנושא זה, או לא?תודה רבה

סלקל חשמלי בשבת

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!מה דינו בשבת של כסא ("סלקל")של תינוק,אשר מוציה בו מערכתתזוזה(רטט)שבמידה וההורה רוצה יכול הוא להפעיל מתג אשר יגרוםלרטט שמופעל ע"י בטריה חשמלית.מה דינו בשבת כאשר הוא פועל וכאשר לא?מהי מידת האפשרותלשימוש בו?.כמו"כ , במידה והכיסא לא פעל,ובמהלכה של השבת הופעלבטעות -מותר הנחת התינור ב…

כללי הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
האם זה נכון שכשהנושאי כלים של הרמב`ם לא משיגים עליו אז זהאומר שהם מסכימים איתו?האם כלל זה מוסכם על כולם?

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה,האם הכלל "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" הוא סגולה או הבטחה מוחלטת?כלומר האם יכולה להיות מציאות שצדיק אמת גזר משהו והקב"ה לאקיים דברו? או שצדיק יגזור משהו והחטא יגרום לבטלו?

בר מצווה במנחה

הרב יעקב אריאל
שלום. האם יש בעיה (ספרדים/אשכנזים) להשתתף בטקס בר מצווהבו תהיה קריאת תורה (של שני/חמישי) בתפילת מנחה? תודה.

מידות או "וחיי בהם"?

הרב יעקב אריאל
האם כל העניין של המידות הוא בגדר ייהרג ובל יעבור מה כן ומה לא ומתי כן או לא

מקור סמכות הגמרא

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב לא הבנתי את מקור האיסור לחלוק על המשנה והגמרא.כלומר מדוע אמוראים לא יכולים לחלוק על משניות (ללא סיועממשנה או מקור תנאי אחר) ומדוע חכמי ישראל שאחרי הגמרא לארשאים לחלוק על הגמרא. הרי יש מחלוקת האם מה שנאמר ש"אין בית דין רשאי לבטל דבריבית דין אחר עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמניין" זה רק…

בניית בית המקדש

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם חייבים נביא כדי לבנות את בית המקדש?האם תיתכן מבחינה טכנית בניית בית המקדש לפני ביאת המשיח?

שעון שבת לפלטה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום בראש השנה הקרוב נתארח אצל ההורים שגרים מרחק של חצי שעההליכה אנו רוצים לחזור לבית בשבת אנו רוצים לדעת אם מותרלהשאיר שעון שבת לפלטה שתדלק שעתיים בערב שעתיים בבוקר,כמו כן אם מותר לבוא ביום ו בצהרים ולבשל במיוחד לשבת. תודה רבה

הטלת ציצית ע"י אשה

הרב יעקב אריאל
שלום הרבהאם אשה יכולה להטיל פתילים בציצית?

הלכות צניעות ו"עשה לך רב"

הרב יעקב אריאל
בס"ד לכבוד הרב השלום והברכה! במכתבי הקודם הצגתי את הבעייתיות במציאת רב מתאים לאדם.השבוע שוב נתקלתי בבליל דעות שלא נגמר,לגבי עובי הגרבייםשראוי שבת ישראל תגרוב לרגליה.חברתי גורסת כי 70 דנייר זה העובי התואם את ההלכה,אני טענתיכי לפני מיטב ידיעתי ההלכה דורשת לילך עם 40 דנייר.בכל פעם אני מגיעה למן תחושה…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא