אמונה והלכה

פתילי מכונה בציצית לילדים וציצית רשת

הרב יעקב אריאל
שלום הרבא. האם אני יכול להטיל פתילי מכונה בציצית של בני הקטן או שישלהעדיף פתילים עבודת יד גם לקטנים.ב. אני עורך סדנת קשירת ציצית לילדים בגיל בית ספר. האם אפשרלחלק להם לקשירה פתילי מכונה? כמובן שהעלות של פתילי ידעולה הרבה יותר, ולכן אני מעדיף לעשות זאת עם פתילי מכונה.ג. מישהו ביקש ממני שאקשור לו פתיל…

השלמת מנין באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
האם כשיש פחות מ-6 עומדים להתפלל ומחכים לעוד כמה אנשיםשיעמדו כדי שיהיה לפחות 6 להתחיל שמונה עשרה האם עלי ואחריםלעמוד כדי למנוע טרחה דציבור אפילו אם נמצאים באמצע קריאתשמע או הברכה שאחריה ולא סמכו גאולה לתפילה? לעצור ולהתפללעימהם ולהשלים?אפילו אם נמצאים באמצע קריאת שמע או הברכהשאחריה ולא סמכו גאולה לתפ…

חיוב מזוזה בדירה שכורה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,אחי מחו"ל משכיר דירה מושכרת.בכללי הוא יהיה שמה 31 יום יכול יהיות כמה לילות בזמן הזה שהואיהיה במקום אחר בארץ.לדירה יש רק מזוזה בכניסה ולא בחדרים, האם הוא צריך לקנותולשים בחדרים?

דרגת הנבואה השנייה במורה נבוכים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את דרגות הנבואה.לא הבנתי את מהות הדרגה השנייה. וז"ל הרמב"ם לפי אחתהגרסאות:והמדרגה ב הוא שימצא האדם כאלו ענין אחד חל עליו וכח אחד(יש גורסים אחר) התחדש וישימהו לדבר, וידבר בחכמות אובתושבחות, או בדברי הזהרה מועילים, או בענינים הנהגיים אואלהיים, וזה כ…

עבודה בחברה מחללת שבת ואמירת "ה' שפתי תפתח"

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב! א. ברצוני לשאול מה דינה של בחורה שההשתתפה בראיון עבודהואז גילתה שהחברה בה תעבוד(אם תענה בחיוב)הינה חברה העובדתבשבת, האם מותר לעבוד במקום כזה?על אף שהיא עצמה יכולהלבחור את ימי עבודתה?על דעת עצמי החלטתי לומר למראיינת שאינני מעוניינת להתקבללמקום העבודה הנ"ל כי זה היה נראה לי לא כ…

מניין בעליה לקבר ביארצייט

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת אם יש חובה לארגן מנין בעליה לקבר ביום היארצייטכשאין בן או קרוב שחייב באמירת קדיש.יש לנו שכנה שטורחת ומשלמת מאות שקלים כדי לנסות לארגן מניןכשאין בן או אח שיאמרו קדיש. האם יש בכך צורך?

קבלה מעשית להמונים

הרב יעקב אריאל
גדולי ישראל דברו וצעקו וגרונם ניחר. איני יודע מי תולה את המודעות ולמי הסמכות להורידם. אם הם סתם תלויות על עמודי חשמל או מצמידים אותם למכוניות חונות מצוה להסירם.

חימום "מבושלת" על פלטה ע"י נוכרי

הרב יעקב אריאל
לצורך נסיעה לחו"ל קניתי "מבושלת" (מנה בשרית מבושלת העטופהבתבנית אלומניום). שאלתי היא האם ניתן לומר לנוכרי, לפני שבת,כי בשעה מסויימת בשבת יניח את המנה על פלטה של שבת.השאלה הנשאלת היא כאשר המזון בתוך הערכה כולל רוטב (שכןללא רוטב גם לי אין בעייה להניח זאת)?אגב ההנחה היא כי אין כאן בישול עכו"ם משום שהמנ…

חידושי תורה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, 1.האם צריך לברך ברכת התורה על חידושי תורה? כי אולי ישפירכא על החידוש ואז הברכה לבטלה2.במידה וחכם בדור מאוחר מחדש חידוש בהלכה שלא היה ידועלדורות שלפניו. האם בעצם כל הדורות שלפניו שלא ידעו אתהחידוש הזה עשו עבירה?ואם מדובר למשל על איסור מיתה האם הם יהיו חייבים להביא קרבןחטאת?       …

פתיחת/ סגירת שמשיה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסגור ולפתוח בשבת שמשיה העומדת במרפסת בתוך בסיס קבוע?

מעשה אליהו בהר הכרמל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,ידועה המחלוקת האם מה שעשה אליהו הנביא בהר הכרמל זה עלפי הדיבור או שעשה בתורת בית דין.למאן דאמר שאליהו הנביא עשה על פי דעת עצמו, או על פי ביתדין, איך יסבירו את הגמרא ביבמות צ,ב שמקשרת את הפסוק "אליותשמעון" למעשה אליהו בהר הכרמל?

פדיון בן ע"י הסבא רבא

הרב יעקב אריאל
האם סבא רבא של התינוק יכול לערוך לנינו פדיון הבן?-הסבא רבא (אבי הסבתא) הוא כהן.

קניה ממחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות חפץ ביום חול מחנות הפתוחה בשבת? והאם מותרלהיכנס ביום חול לאתר טיולים הפתוח בשבת?

מנהג עוקר הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ישנו כלל בהוראה שעדיין לא הצלחתי להבין את עומקו וטעמו.והוא "מנהג עוקר הלכה" (אין הכוונה שעוקר הלכה ממש, אלא אםלמשל ציבור נהגו כדעה שאין הלכה כמותה אפילו היא דעת יחיד)ולא זכיתי להבין מה כוחו של מנהג להכריע הלכה.הרי ההלכה נקבעת על פי העיון והסברא. ויש כללים להכרעהבמחלוקת. במחלוקת של 2 ח…

שמוש במילים לועזיות

הרב יעקב אריאל
במאמרים שונים של הרב שזכיתי לקרוא אני רואה שהרב משתמשבמילים לועזיות. אשמח לשמוע התיחסות הרב לטוענים שיש להמנע מכך.

קביעת מזוזה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. עברנו דירה לפני כשבועיים, עד מתי מותר לנו לשהות בדירה ללאמזוזה - האם ההלכה של 30 יום נוהגת בכל מקום בארץ ? עזבתי דירה שכורה ובה היתה מזוזה שלי , בעל הבית ביקש ממנילהוריד את המזוזה כי הוא (איש יר"ש) יקבע מזוזה אחרת תחתיה -האם אכן נהגתי נכון כאשר הוצאתי את המזוזה?? - ראיתי בשו"תכאן שהיו מק…

ספר תורה שאינו מוגה

הרב יעקב אריאל
מהו ספר שאינו מוגה, עד מתי מותר להשהותו בבית כנסת. האם כריכת החגורה מבחוץ מתירה השהייתו יותר זמן?

ייחוס לזרע בית דוד

הרב יעקב אריאל
שלוםבמידה וידוע על צדיק או גדול בישראל שיש לו יחוס ברור לזרע דוד, (כגון המהר"ל מפראג,אור החיים הקדוש ונשיאי החסידות) האם זה מקנה לו יחס הלכתי מיוחד?האם יש חיוב למנותו למלך?

קביעת מזוזה בבית

הרב יעקב אריאל
שאלתי את הרב לגבי מזוזה, והתשובה היא לקבוע את המזוזהביום הכניסה לבית. לדאבוני טרם עשיתי זאת מאחר והכרתי אתההלכה לגבי 30 יום בארץ - מה לעשות כעת ?? האם לקבוע עםברכה ? האם יש הקפדה באיזה שעה משעות היום לקבוע אותה ?

קביעת מזוזה - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב.בהמשך לשאלה בנושא זה : האם אי קביעת המזוזה בפתח הבית ביום הכניסה - ניתן לתיקון?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא