אמונה והלכה

קדיש בסוף תפילת שמונ"ע

הרב יעקב אריאל
א.לעיתים קורה שאני מסיים שמונ"ע לגמרי, כולל ה"יהיו לרצון"השני, ומתחיל קדיש בביכנ"ס.אפשרות אחת - לענות לקדיש ורק לאחר מכן לפסועאפשרות שנייה - לפסוע, ובכך לפספס שני אמנים ראשונים מצדאחד, אולם לענות לקדיש כשאין שכינה מולי מצד שני. מה לעשות?ב. במקרה שפסעתי ואמרתי "עושה שלום..: וכו' ומיד עניתילקדיש, האם…

קדושה באמצע תפילת עמידה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.כאשר אני מפסיק באמצע שמונ"ע כדי לשמוע קדושה, ועוד לאסיימתי את הברכה שבה אני נמצא,האם אני רשאי או צריך לסיימה כשהציבור עוד לא הגיע ל"קדוש.."? (שהרי מה שאומרים לפני כן הוא הקדמה)ב. האם כשאני רואה שלא אספיק לסיים ברכה (בשמונ"ע) עדשיגיעו לקדושה (או ברכת כהנים) לחכות ולא להתחילה?

תנור ותבניות שבישלו בהם בשבת

הרב יעקב אריאל
לרב שליט"א שלום וברכה,במפעל בו אני עובד התעורר חשד כי מחממים אוכל באיסור בשבת.מדובר באוכל (כשר) לח מבושל כל צורכו מע"ש שהצטנן. נודעלי כי תבניות האוכל מוכנסות ע"י יהודי לתנור קומבי-סטימר תעשייתיבשבת, אשר מחמם את האוכל לטמפרטורה גבוהה (רתיחה).תנור זה מופעל באיסור ע"י יהודי בשבת, לא בעזרת שעון שבת. אין…

ברכה על בייגל

הרב יעקב אריאל
שמעתי דעות שונות מאנשים לגבי ברכה על כעכים שתחילה מבשליםבמים רותחים כ--2 דקות ואח"כ אופים. אני רוצה לציין שאחריהבשול הכעך (בייגל) עדיין לא ראוי לאכילה. שאלתי היא האםצריך ליטול ידיים ולברך המוציא או שהברכה היא מזונות.בשורות טובות

גדול הדור

הרב יעקב אריאל
בשו"ת תרומת הדשן סימן קלח פסק להלכה שגדול הדור דינו כרבוהמובהק של כולם וגם של מי שלא למד ממנו כלום.ותשובה זאת נפסקה בשו"ע או"ח תעב,ה וגם יו"ד רמד,י. 1.אם כך, הרי אסור לתלמיד לקבוע את עצמו להוראה ולהורותהלכה אפילו בכל העולם ללא קבלת רשות מרבו. ואם יש לו כמהרבנים מובהקים, כתבו הפוסקים שיטול רשות מכול…

עיקור כלבה כתנאי לאימוצה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב,להלן אי מייל ששלחתי לד"ר דגנית בן דב, הממונה בשירותיםהוטרינריים במשרד החקלאות ואודה מאוד על כל עזרה מכב' הרב בנידון. האם עמותה רשאית לדרוש עיקור גורה כתנאי לאימוצה למרותשעיקור בגיל כה צעיר אינו מומלץ ועלול להסב בעיות בריאותיות? האם אין בכך צער בעלי חיים המבוצע בידי אותן עמותות המתיימרו…

פתילי מכונה בציצית לילדים וציצית רשת

הרב יעקב אריאל
שלום הרבא. האם אני יכול להטיל פתילי מכונה בציצית של בני הקטן או שישלהעדיף פתילים עבודת יד גם לקטנים.ב. אני עורך סדנת קשירת ציצית לילדים בגיל בית ספר. האם אפשרלחלק להם לקשירה פתילי מכונה? כמובן שהעלות של פתילי ידעולה הרבה יותר, ולכן אני מעדיף לעשות זאת עם פתילי מכונה.ג. מישהו ביקש ממני שאקשור לו פתיל…

השלמת מנין באמצע תפילה

הרב יעקב אריאל
האם כשיש פחות מ-6 עומדים להתפלל ומחכים לעוד כמה אנשיםשיעמדו כדי שיהיה לפחות 6 להתחיל שמונה עשרה האם עלי ואחריםלעמוד כדי למנוע טרחה דציבור אפילו אם נמצאים באמצע קריאתשמע או הברכה שאחריה ולא סמכו גאולה לתפילה? לעצור ולהתפללעימהם ולהשלים?אפילו אם נמצאים באמצע קריאת שמע או הברכהשאחריה ולא סמכו גאולה לתפ…

חיוב מזוזה בדירה שכורה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,אחי מחו"ל משכיר דירה מושכרת.בכללי הוא יהיה שמה 31 יום יכול יהיות כמה לילות בזמן הזה שהואיהיה במקום אחר בארץ.לדירה יש רק מזוזה בכניסה ולא בחדרים, האם הוא צריך לקנותולשים בחדרים?

דרגת הנבואה השנייה במורה נבוכים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב הרמב"ם במורה נבוכים חלק ב פרק מה מתאר את דרגות הנבואה.לא הבנתי את מהות הדרגה השנייה. וז"ל הרמב"ם לפי אחתהגרסאות:והמדרגה ב הוא שימצא האדם כאלו ענין אחד חל עליו וכח אחד(יש גורסים אחר) התחדש וישימהו לדבר, וידבר בחכמות אובתושבחות, או בדברי הזהרה מועילים, או בענינים הנהגיים אואלהיים, וזה כ…

עבודה בחברה מחללת שבת ואמירת "ה' שפתי תפתח"

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לכבוד הרב! א. ברצוני לשאול מה דינה של בחורה שההשתתפה בראיון עבודהואז גילתה שהחברה בה תעבוד(אם תענה בחיוב)הינה חברה העובדתבשבת, האם מותר לעבוד במקום כזה?על אף שהיא עצמה יכולהלבחור את ימי עבודתה?על דעת עצמי החלטתי לומר למראיינת שאינני מעוניינת להתקבללמקום העבודה הנ"ל כי זה היה נראה לי לא כ…

מניין בעליה לקבר ביארצייט

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת אם יש חובה לארגן מנין בעליה לקבר ביום היארצייטכשאין בן או קרוב שחייב באמירת קדיש.יש לנו שכנה שטורחת ומשלמת מאות שקלים כדי לנסות לארגן מניןכשאין בן או אח שיאמרו קדיש. האם יש בכך צורך?

קבלה מעשית להמונים

הרב יעקב אריאל
גדולי ישראל דברו וצעקו וגרונם ניחר. איני יודע מי תולה את המודעות ולמי הסמכות להורידם. אם הם סתם תלויות על עמודי חשמל או מצמידים אותם למכוניות חונות מצוה להסירם.

חימום "מבושלת" על פלטה ע"י נוכרי

הרב יעקב אריאל
לצורך נסיעה לחו"ל קניתי "מבושלת" (מנה בשרית מבושלת העטופהבתבנית אלומניום). שאלתי היא האם ניתן לומר לנוכרי, לפני שבת,כי בשעה מסויימת בשבת יניח את המנה על פלטה של שבת.השאלה הנשאלת היא כאשר המזון בתוך הערכה כולל רוטב (שכןללא רוטב גם לי אין בעייה להניח זאת)?אגב ההנחה היא כי אין כאן בישול עכו"ם משום שהמנ…

חידושי תורה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, 1.האם צריך לברך ברכת התורה על חידושי תורה? כי אולי ישפירכא על החידוש ואז הברכה לבטלה2.במידה וחכם בדור מאוחר מחדש חידוש בהלכה שלא היה ידועלדורות שלפניו. האם בעצם כל הדורות שלפניו שלא ידעו אתהחידוש הזה עשו עבירה?ואם מדובר למשל על איסור מיתה האם הם יהיו חייבים להביא קרבןחטאת?       …

פתיחת/ סגירת שמשיה בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסגור ולפתוח בשבת שמשיה העומדת במרפסת בתוך בסיס קבוע?

מעשה אליהו בהר הכרמל

הרב יעקב אריאל
שלום רב,ידועה המחלוקת האם מה שעשה אליהו הנביא בהר הכרמל זה עלפי הדיבור או שעשה בתורת בית דין.למאן דאמר שאליהו הנביא עשה על פי דעת עצמו, או על פי ביתדין, איך יסבירו את הגמרא ביבמות צ,ב שמקשרת את הפסוק "אליותשמעון" למעשה אליהו בהר הכרמל?

פדיון בן ע"י הסבא רבא

הרב יעקב אריאל
האם סבא רבא של התינוק יכול לערוך לנינו פדיון הבן?-הסבא רבא (אבי הסבתא) הוא כהן.

קניה ממחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות חפץ ביום חול מחנות הפתוחה בשבת? והאם מותרלהיכנס ביום חול לאתר טיולים הפתוח בשבת?

מנהג עוקר הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב ישנו כלל בהוראה שעדיין לא הצלחתי להבין את עומקו וטעמו.והוא "מנהג עוקר הלכה" (אין הכוונה שעוקר הלכה ממש, אלא אםלמשל ציבור נהגו כדעה שאין הלכה כמותה אפילו היא דעת יחיד)ולא זכיתי להבין מה כוחו של מנהג להכריע הלכה.הרי ההלכה נקבעת על פי העיון והסברא. ויש כללים להכרעהבמחלוקת. במחלוקת של 2 ח…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא