אמונה והלכה

מלאכת בורר

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!ביצים רכות שהתערבבו עם ביצים קשות בשבת ואין לי דרך להבחיןבהם אלא לקחת אחת אחת ולבדוקה.האם אני עובר על מלאכת בורר? מה הפעולה שניתן לעשות?תודה

מנהג אגרות קודש של חב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבלגבי מה ששאלתי את הרב על מנהג חסידי חב"ד לשאול שאלותבאגרות הקודש של הרבי על ידי פתיחה אקראית בספר, והרב ענהשאינו מכיר את מקור המנהג.מצאתי את מקור המנהג, ומתברר שגם האמוראים היו עושים ככה.עיין חולין צה,ב

עמידה בעשרת הדברות

הרב יעקב אריאל
ראיתי ב"יחוה דעת" חלק א, סימן כט שיש אחרונים שלימדו זכותעל המנהג, אך הרב עובדיה פוסק שעכשיו שראינו את תשובתהרמב"ם בנידון, עלינו לפסוק כמותו, וודאי שהאחרונים לא התכוונולחלוק עליו. וכן הוא דוחה את ה"ישכיל עבדי" שסובר שיש סתירהבדברי הרמב"ם. איך לנהוג למעשה?(אני אשכנזי)ומה המקורות לכך?

ספק דרבנן

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבידוע שספק דרבנן לקולא.האם יש עניין להחמיר בספק דרבנן אע"פ שמצד הדין הוא מותר?כגון אם יש דבר שהוא מותר בגלל שיש עליו ספק בעניין דרבנן.האם בכל זאת יש עניין להחמיר או שאין שום עניין בכך?אולי יש לומר שכיוון שחכמים לא גזרו כלל במקרה של ספק לכןאין כל טעם בחומרה

החתלת תינוק בשבת

הרב יעקב אריאל
האם אפשר להשתמש במגבונים לחים בעת החתלת תינוק בשבת? אנייודע שיש סוגים שמוציאים הרבה נוזלים ויש אלה שפחות. האם אפשרלהשתמש במשחה לישבן כאשר לא מורחים אותה אלא רק שמים'נקודות' של משחה, והמריחה נעשית מעצמה לאחר שסוגרים את החיתול?

לחם משנה

הרב יעקב אריאל
בעניין החלות לשבת.עפ"י ההלכה צריך שהם יהיו שלמות ולא'שבורות'. שאלתי היא לגבי חלות הנאפות באופה לחם ביתי. דרךהאפייה היא ע"י 'פרופלור' המערבב את הבצק, ולבסוף החלה יוצאתכאשר הפרופלור בתוכה. כלומר, יש חור בתחתית החלה שם מונחהפרופלור. האם חור זה מונע מלבצוע על החלה בשבת? ישלציין כי זו דרך האפייה היחידה ב…

טבילה לגברים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהמה המקור לטבילה במקווה לגברים?ידוע שהרבה גברים נוהגים לטבול במקווה לכבוד שבת וגם בימי חול. האם יש לזה מקור מהנגלה או רק מהנסתר?

טענות המינים - תורה מן השמיים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שבימינו אין מינים הטענים שרק עשרת הדברות מן השמיים.אנן סהדי שאנשים רבים שלא מקפידים (חלקם אפילו חובשי כיפה)טוענים כי הם מאמינים שהעיקר לקיים עשרת הדיברות (עיתונאימפורסם כותב כך באופן קבוע). האם אין טעם דוקא לשבת בעשרתהדיברות להוציא מדעתם?

גילוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אני יודע שאסור לגלח בחול המועד כדי לא ליכנסליום טוב מנוול אבל מה אם שבת חול המועד ויום טוב האחרון האםאין ענין שלא ליכנס מנוול? ומה אם אלה הטוענים שהש"ע דיברבזמן שהיו מספרים את הזקן עם מםפריים פעם ב... ואז בוודאישאין סיבה שיגלחו דווקא במועד, אבל היום למי שמגלח כל יוםלמה שלפחות בשבת ויום טוב…

גימטריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב.האם יש אתר או ספר בנושא גימטריה שהרב ממליץ?ישנם כמה שמות שהייתי מעוניין לדעת אילו מילים מקבילות יש להםבגימטריה.בכבוד רב

כניסת השבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבד"כ אין אנו עושים שבתות בבית. אנו נוסעים אל ההורים הגריםבסמיכות השאלה האם על האישה להדליק נרות בבית עם ברכהולאחר מכן ליסוע ברכב או שמה להדליק בבית ההורים.שבת שלום

מיעוט הנמשך אחרי הרוב בקבלת שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום: אני ועוד מספר שומרי שבת נמצאים בסיטואציה מיוחדת במינה. אנומתגוררים באופן זמני בחו"ל בעיר שאין בה קהילה יהודית מאורגנתומאד רחוקה מהיהדות. כמו"כ נמצאים איתנו קבוצה גדולה שלישראלים שאינם שומרי שבת בעוה"ר. שאלתי היא, האם במקרה שרבשומרי השבת קיבלו עליהם את השבת מבעוד יום האם זה מחייב אתנ…

עליית רביעי בקריאת התורה

הרב יעקב אריאל
האם יש בסיס לדעה שעליית "רביעי" לתורה היא פחותת כבוד?

נוסח אל מלא רחמים

הרב יעקב אריאל
במספר מקומות כתוב "תחת כנפי השכינה" ובמקומות אחרים כתוב "על כנפי השכינה". מה הנוסח הנכון?

הליכה ד' אמות ללא ציצית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם פטורים ממצות ציצית בבריכה בגלל שלא הולכים אתם 4 אמותואם כן אז האם יש פטור כשרוכבים על אופניים?

הוצאת אזרחות של מדינה זרה

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב בתקופה האחרונה קיימת תופעה די נרחבת גם בציבור הדתי לאומי, בה אנשים מוציאים אזרחות זרה של ארה"ב או מדינות אחרות.נראה שהדבר מלמד על חוסר בטחון בישיבה בארץ ואולי על שיבת ה"יהודי הנודד". מה דעת הרב על התופעה. מותר? אסור? רצוי? נראה לי שיש לתת מענה לשאלה זו כיון שהתופעה נפוצה ומתפשטת, אודה…

תפילה ואמרת תהלים לע"נ נפטרים

הרב יעקב אריאל
שמעתי תוכנית ברדיו בה אמר אחד הרבנים שלא להתפלל אולהגיד תהילים לע"נ הנפטרים אלא ביום הזכרון שלהם ובשנההראשונה למותם.הסיבה היא שאם כן אנו גורמים כל הזמן למתלהיות מוזמן לדין בידי שמים ויש כאן הטרדה ואולי נזקאני וחברתי שאבינו נפטר כבר לפני כמה שנים אומרות כל יוםתהלים לע"נ, ולע"נ נפטרים אחרים שאנו מכירו…

ברכה על לחוח

הרב יהודה הלוי עמיחי
איזו ברכה מברכים על לחוח?

עיקור בהמות בחווה חקלאית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני שואל בשם חבר שלי שברשותו מספר סוסים. לצורך מניעת אלימות בין הסוסים הזכרים, נהוג לעקר את הסוסים. הדבר מקובל גם בחוות לגידול בקר בהם מעקרים את השוורים. האם קיימת אפשרות לבצע את העיקור בלי לעבור על דין תורה? לדוגמא מכירת הבהמות לגוי וקנייתם מחדש לאחר ביצוע העיקור וכד’?

ברכת לבבות דקלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה מברכים על לבבות דקלים? האם זה ה"עץ", "אדמה" או "שהכל"?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא