אמונה והלכה

גניזת חובת עבודה של תלמידי בי"ס

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה להכניס עלוני פרשת שבוע וחוברות עבודה של תלמידיבית ספר לארגז הגניזה? יש בעיה של צפיפות שהארגזים אצלנופשוט מפוצצים עם דפים אלו.

הריגת מזיקים בשבת

הרב יעקב אריאל
מה הדין אם נכנס לבית: נחש, עקרב, עכביש צרעה וכד' האםמותר להורגם ואם אסור האם מותר לצוד אותם. האם אדם צריךלהתמחות מה ארסי ומה לא ורק להרוג את הארסיים?

נסיעה ללא ביטוח

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!שאלתי מחולקת ל2 חלקים.א. אסור או מותר לפי ההלכה לאדם לנסוע ברכב ללא ביטוחכלל?האם אסור משום דינא דמלכותא דינא?ב. רכב שיש לו ביטוח לבעלים,והבעלים מרשים לאדם שאינו כלולבביטוח לדוג' נהג צעיר לנסוע ברכב.האם מותר?תודה

הנחת תפילין

הרב יעקב אריאל
אני רוצה להניח כל יום תפילין אבל אין לי ואני לא מניח תפיליןואין לי אפשרות לקנות זוג תפילין משלי בגלל בעיה כלכלית ואנילא הולך לבית כנסת וכל הזמן אני מחפש חבדניקים שיביאו לילהניח תפילין וכמעט תמיד הם לא נמצאים.פניתי כבר לתפילין ביתאל והם אמרו לי שאין להם סבסוד והם לא יכולים לתרום לי זוגמשלי וניגשתי לה…

הצגה באולם של מיסיון

הרב יעקב אריאל
התיאטרון מציג בבנין ככל באולם של המסיון האם מותר ללכת לשםמבקש תשובה דחופה

בישול נכרי

הרב יעקב אריאל
שהיתי בחו"ל בשבת, ואירחתי עמית לא יהודי לסעודת שחרית שלשבת. שאלתי אותו לאחר הארוחה אם הוא מעוניין בשתיה חמה(לעצמו). כיון שענה שכן, אמרתי לו שאצטרף אליו והוא הגדיל אתחום הפלטה החשמלית והרתיח מים לקפה, מהם גם אני נהניתי.כעת איני בטוח האם הדבר מותר (בשעתו סמכתי על ההיתר שלהגר"ע יוסף לשתות קפה בבית קפה…

התרת נדרים למנהג שתי תפילות ביום

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,1. החלטתי לקבל על עצמי להשתדל להתפלל 2 תפילות ביום. אנימשתדלת לעמוד בזה, אך אינני בטוחה שאוכל להתפלל בכל יום 2תפילות. (לאחר כמה ימים שקיבלתי על עצמי את זה בלב גםאמרתי זאת לחברתי במפורש). האם זה נחשב לנדר שעלי להתירו?ואם זהו אכן נדר- כיצד להתירו?2. האם תפילת ערבית נחשבת לי לאותו יום או כבר ל…

הצגה מטעם ארגון של המסיון

הרב יעקב אריאל
בשידור ברדיו קול חינמסר על ידי חברת מועצת עירית ירושלים שיד לאחים מסר להשארגון של המיסיון משכיר את האולם במחיר השווה לכל נפש כדילממן פעילות של המסיון האם מותר ללכת להצגה

קוצץ ירקות ידני בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום רב למעכ"תבביתם של הורי אשתי משתמשים בקוצץ ירקות ידני בשבת מסוגהמצ"ב. http://www.kleibait.co.il/prodPage.asp?prodid=3967   הירקות אינם נחתכים דק דק.שיטת החיתוך דומה לסכין (רשת סכינים)הם נחתכים סמוך לסעודה אך בכמות גדולה בכוונה לאכול בהמשךהשבת ואף במשך השבוע.האם יש להם על מי לסמוך? האם מותר לי…

מלאכת בורר

הרב יעקב אריאל
שלו' כבוד הרב שליט"א!ביצים רכות שהתערבבו עם ביצים קשות בשבת ואין לי דרך להבחיןבהם אלא לקחת אחת אחת ולבדוקה.האם אני עובר על מלאכת בורר? מה הפעולה שניתן לעשות?תודה

מנהג אגרות קודש של חב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבלגבי מה ששאלתי את הרב על מנהג חסידי חב"ד לשאול שאלותבאגרות הקודש של הרבי על ידי פתיחה אקראית בספר, והרב ענהשאינו מכיר את מקור המנהג.מצאתי את מקור המנהג, ומתברר שגם האמוראים היו עושים ככה.עיין חולין צה,ב

עמידה בעשרת הדברות

הרב יעקב אריאל
ראיתי ב"יחוה דעת" חלק א, סימן כט שיש אחרונים שלימדו זכותעל המנהג, אך הרב עובדיה פוסק שעכשיו שראינו את תשובתהרמב"ם בנידון, עלינו לפסוק כמותו, וודאי שהאחרונים לא התכוונולחלוק עליו. וכן הוא דוחה את ה"ישכיל עבדי" שסובר שיש סתירהבדברי הרמב"ם. איך לנהוג למעשה?(אני אשכנזי)ומה המקורות לכך?

ספק דרבנן

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבידוע שספק דרבנן לקולא.האם יש עניין להחמיר בספק דרבנן אע"פ שמצד הדין הוא מותר?כגון אם יש דבר שהוא מותר בגלל שיש עליו ספק בעניין דרבנן.האם בכל זאת יש עניין להחמיר או שאין שום עניין בכך?אולי יש לומר שכיוון שחכמים לא גזרו כלל במקרה של ספק לכןאין כל טעם בחומרה

החתלת תינוק בשבת

הרב יעקב אריאל
האם אפשר להשתמש במגבונים לחים בעת החתלת תינוק בשבת? אנייודע שיש סוגים שמוציאים הרבה נוזלים ויש אלה שפחות. האם אפשרלהשתמש במשחה לישבן כאשר לא מורחים אותה אלא רק שמים'נקודות' של משחה, והמריחה נעשית מעצמה לאחר שסוגרים את החיתול?

לחם משנה

הרב יעקב אריאל
בעניין החלות לשבת.עפ"י ההלכה צריך שהם יהיו שלמות ולא'שבורות'. שאלתי היא לגבי חלות הנאפות באופה לחם ביתי. דרךהאפייה היא ע"י 'פרופלור' המערבב את הבצק, ולבסוף החלה יוצאתכאשר הפרופלור בתוכה. כלומר, יש חור בתחתית החלה שם מונחהפרופלור. האם חור זה מונע מלבצוע על החלה בשבת? ישלציין כי זו דרך האפייה היחידה ב…

טבילה לגברים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהמה המקור לטבילה במקווה לגברים?ידוע שהרבה גברים נוהגים לטבול במקווה לכבוד שבת וגם בימי חול. האם יש לזה מקור מהנגלה או רק מהנסתר?

טענות המינים - תורה מן השמיים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב כתב שבימינו אין מינים הטענים שרק עשרת הדברות מן השמיים.אנן סהדי שאנשים רבים שלא מקפידים (חלקם אפילו חובשי כיפה)טוענים כי הם מאמינים שהעיקר לקיים עשרת הדיברות (עיתונאימפורסם כותב כך באופן קבוע). האם אין טעם דוקא לשבת בעשרתהדיברות להוציא מדעתם?

גילוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אני יודע שאסור לגלח בחול המועד כדי לא ליכנסליום טוב מנוול אבל מה אם שבת חול המועד ויום טוב האחרון האםאין ענין שלא ליכנס מנוול? ומה אם אלה הטוענים שהש"ע דיברבזמן שהיו מספרים את הזקן עם מםפריים פעם ב... ואז בוודאישאין סיבה שיגלחו דווקא במועד, אבל היום למי שמגלח כל יוםלמה שלפחות בשבת ויום טוב…

גימטריות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב.האם יש אתר או ספר בנושא גימטריה שהרב ממליץ?ישנם כמה שמות שהייתי מעוניין לדעת אילו מילים מקבילות יש להםבגימטריה.בכבוד רב

כניסת השבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבבד"כ אין אנו עושים שבתות בבית. אנו נוסעים אל ההורים הגריםבסמיכות השאלה האם על האישה להדליק נרות בבית עם ברכהולאחר מכן ליסוע ברכב או שמה להדליק בבית ההורים.שבת שלום
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא