אמונה והלכה

משמעות הברכה 'מזל טוב'

הרב יעקב אריאל
מה משמעות הברכה מזלטוב שאנו כל כך מרבים להשתמש בה?אני מכיר את המחלוקת בין הרמבם לאחרים בעניין מזל לישראל,אך בכל אופן מה הנקודה המרכזית פה? האם עדיף לברך בדרך אחרת?תודה איתן

קופת צדקה שלא באים לקחתה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום.בביתי נמצאת קופת צדקה של מוסד מסוים. עד לפני מספר שניםהיה נציג של המוסד מגיע בתדירות מסוימת על מנת לקחת את הכסףשהצטבר בקופה. בשנים האחרונות הפסיק הנציג להגיע, והצטברבקופה סכום כסף גדול. שאלתי היא כמה עלי לטרוח על מנתלדאוג להעביר את הכסף ליעדו, והאם (במקרה שלא הצלחתי אושאין עלי חובה לטר…

להמתין לקדיש לפני קריאת שירת הים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,כאשר אני יודע שאם אתחיל "אז ישיר" החזן כבר יסיים "ישתבח"ואז אצטרך לענות לקדיש כשאני באמצע "אז ישיר" האםלחכות ורק אחרי הקדיש להתחיל "אז ישיר"? (השיקול למה לאלעשות כן הוא להגיע כמה שיותר מהר להמשך התפילה עם הציבור)

שמיעת קריאת התורה באמצע התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,1.כשהציבור בקריה"ת ואני באלוקי נצור,האם אני יכול לעצורולהקשיב לקריאה? האם יש הבדל אם אני בשאר חלקי שמונ"ע?2.ראיתי שהחזו"א אמר שבדיעבד אם אדם שמע קה"ת כשהואמתפלל-יצא, אך זה אמור גם אם הוא לא התרכז בקריאה כלל?3. אם התשובה היא שלא יצאתי - האם יש חובה לחזר אחרי קה"תבמקום אחר אם הדבר בא על…

לצאת יד"ח ברכת שהחיינו ע"י חבר וברכה על טלית קטן

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,כשיש לי ספק אם לומר שהחיינו על פרי מסויים, האם חברי שבטוחשצריך לומר שהחיינו על פרי זה (או פרי אחר) יכול להוציאני בברכתו?2.האם לכתחילה יש לברך על הטלית קטן בבוקר לפני שאנילובשו או שאפשר לכתחילה מיד אח"כ להחזיק בציציות ולברך?(פשוט כשאני בא ללובשו, גופי העליון מגולה)

ניקוי חולצה בשבת ושימוש בטישו רטוב

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,על חולצת השבת שלי נשפך איזה נוזל בשבת. האם אני יכול לשטוףהחולצה במים(בלי לגעת בה כלל)?ב.האם מותר בשבת לנקות עצמי בסוף עשיית צרכים עם טישושעליו מים או שיש בזה סחיטה?ג. אם בשבת נשפך נוזל על השולחן- ניתן להסירו עם טישו?

אריכות בתפילה והצטרפות לקטעים בתפילת הציבור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מפאת אריכות בתפילותיי, אני מוצא עצמי פעמים רבות נבוך בשאלההאם להצטרף ולהתפלל יחד עם הציבור איפה שהם או להתפללכסדר. בהלכה כתוב מצד אחד על החשיבות שבתפילה עם הציבור,לא רק בשמונה עשרה, אלא גם בקטעים כמו י"ג מידות, ובאלציון ועלינו לשבח. מצד שני, על חשיבות הגדולה להתפלל כסדרשתיקנו חז"ל ולא "להפ…

גדולת הרב קוק

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבטענה רווחת בציונות הדתית היא שהאדמו"ר מגור אמר על הרב קוקשהוא יחיד בדורו.מה המקור של טענה זאת? איך אפשר להוכיח זאת?האם זה כתוב איפשהוא בכתבי הרבי מגור או במכתבים?

הלכות ב"לילות לבנים" ברוסיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אכיצד לנהוג בלילות לבנים כאשר צאת הכוכבים הוא גם זמן עלותהשחר.א. מתי לחזור ולקרוא ק"ש בלילה. ערבית מתפללים לאחרהשקיעה (2130, צאת הכוכבים 2:04).ב. אתה חוננתנו בצאת השבת. בערבית? בשחרית של ראשון? אובשניהם?ג. עשיית מלאכה, ממתי? האם יש מושג של ר"ת?ד. הבדלה, מתי?ה. כניסת שבת. פלג המנחה הוא…

פתיל קרוע בציצית

הרב יעקב אריאל
פתיל הציצית נקרע לי בדיוק מהקשר האחרון כאשר שאר הפתילמשורשו עד למקום שהחוטים משתלשלים נשאר בשלימותו. האם הציצית פסולה?

איסור מדאורייתא ואיסור מדרבנן

הרב יעקב אריאל
בס"דמה ההבדל בין איסור מדאורייתא לאיסור מדרבנן?תודה מראש!

מזוזה בפתח לובי בניין

הרב יעקב אריאל
היכן יש לקבוע מזוזה בפתח לובי של כניסה לבניין מגורים - האםעל המסגרת המתכתית שמחזיקה את ציר הדלת או על הקירהמרוחק יותר שמהווה צורת הפתח הגדולה של רחבת הכניסה?

הוספת עוף מבושל ויבש לחמין

הרב יעקב אריאל
ביחידה מסוימת היתה הקפצה והחזירו עוד צוותים מהבית. הטבחהצבאי כדי שיהיה אוכל לכולם לקח עוף מבושל שנשאר מהלילה,ושם את המנות בתוך סיר החמין כדי שיהיה חם האם מותר לאכלם בשבת?

ברכת הגומל ליולדת בניתוח קיסרי

הרב יעקב אריאל
השלום והברכה וכט"ס למעכ"ת שליט"א!ידוע לי כי המנהג (בקרב הספרדים לפחות) שיולדת אינה מברכתהגומל עד לאחר ז' כי אז נתרפאת לגמרי. אשתי ילדה בניתוחקיסרי בי"א סיון. מתי היא יכולה לברך? יש באפשרותה ללכת ולקוםמהמיטה, אבל התפרים עדיין כואבים מעט ומגבילים. כמו כן אשאלאת הרב האם יכולה לברך לאו דווקא אחר קריאת ה…

Family roots

הרב יעקב אריאל
My grand-grand ... father rav Eliyahu Oyzerman, andhis son, rav Yehuda-Asher Oyzerman were thesignificant persons in Lithuanian and Estian jewishcommunity in 1850-1900May be You can help me in my searches of my family's.rootsWhere I can find information about these two Rabbis and?their families!Than…

איסור ציור שמש, ירח וכוכבים

הרב יעקב אריאל
לאחרונה שמעתי מחברה שעשוי להיות איסור בציור כוכבים, ירחושמש (אלמנטים של ע"ז). בררתי על העניין וענו לי שאין בעיהבציור שטוח של האלמנטים האלה. אבל נוספה אצלי שאלה- האםמותר להשתמש בחרוזים קטנים, בצורת כוכבים למשל, או במדבקותשל הצורות הנ"ל, או לגזור מגזרת של הצורות האלה, עמ"נלהדביק, (או בכלל ליצור מגזרת…

הצגת ספרי תורה פתוחים במוזיאון

הרב יעקב אריאל
האם יש איסור להציג ספרי תורה במוזאונים כשהם פתוחים? אודה גם על המקורות לתשובה

שותפות עם מחלל שבת

הרב יעקב אריאל
אדם רוצה לעשות שותפות עם יהודי מחלל שבת. השותפות היאבגידול צאן, הרועים הם ערבים המובאים אף בשבת ע"י היהודימחלל השבת במכוניתו, ומוחזרים במוצאי השבת בערב. האם ניתןלקיים את השותפות בתנאים אלו?

המתנה לציבור בישתבח

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הגעתי לישתבח והציבור עוד בפסוקי דזימרה. הרב כתב לי בעברלומר תהילים. האם ניתן גם לקרוא בספר קודש(בעיניים)?ושניים מקרא אחד תרגום?

שיעור קמח לברכת מזונות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,א.כשלא ברור לי אם כמות הקמח בעוגיות קוואקר היא בכמותחשובה מספיק כדי לברך מזונות או בכמות של לדבק בלבד - האםניתן לברך לכתחילה במ"מ? (כשאין לי איך לפטור זאת עם משהואדמה ומשהו מזונות)ב. האם יש איזה יחס מוגדר וקבוע פחות או יותר שכתבו הפוסקיםשל הקמח מול שאר העוגה?ג.במקרה הנ"ל היחס הוא כוס קמח על…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא