אמונה והלכה

כיסוי הראש בטלית לאחר הנישואין

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאלו מו"ר מה העניין שאני רואה אצל הרבה אשכנזים לאחרחתונתם שמכסים את ראשם בטלית בתפילת שמו"ע, והאם יש לנהוגAכך ואם כן האם בכל התפילות או רק בשמו"ע

תפילה במניין לשני המינים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב וחורף טוב.א. האם יש היתר לאיש להתפלל תפילת שבת בביתו, לא במניין,במקרה בו אשתו מרגישה צורך ורצון להתפלל במניין? (מדוברבמקרים ספורים ולא בהתנהגות שגרתית. עוד מדובר במקרה בו איןאפשרות ששניהם יתפללו במניין, בגלל ילדים קטנים, מניין אחדבישוב וכו')ב. מה מציע הרב לומר בעניין זה לתלמידי ישיבות ותלמי…

יום טוב שני של גלויות בביקור בחו"ל

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה!אני יוצא מהארץ לשלושה שבועות בלבד.האם מותר לי ביום טוב שנישל גלויות להתנהג שלא כמועד ולנסוע לטיול בלי שאנשיםיראו?בהתחשב שבני הקהילה שבה אני נמצא נוסעים באוטו לביהכנ"ס וכו'?

ברכת הגומל ליולדת

הרב יעקב אריאל
לפני חודשיים ילדה אישתי בת ב"ה. לא עשינו כל מסיבת הודיהוכדו'... כמו כן אשתי לא בירכה הגומל. האם יש חובה לעשותאיזושהי סעודת הודיה? האם אפשר עדיין לברך הגומל? אשתימתביישת לברך בשלב כזה בביהכ"נ וכן אין לנו מניין להביאהביתה, האם היא יכולה לברך ביחיד, ללא מניין?

קינואה - ברכתו וקטניות בפסח

הרב יעקב אריאל
1.מה ברכתו של קינואה2ץ מה הדין בקטנית חדשה כגון קינוע האם גם היא אסורה בפסח אושמאחר ולא הייתה בגזרה הגזרה לא חלה על קטנית זו.

כיבוי אזעקה בשבת

הרב יעקב אריאל
בביתי מותקנת מערכת אזעקה המופעלת ע'''י עיניות וחיישנים.מה קורה כאשר שוכחים לנתק האזעקה לפני שבת וכל תזוזה בביתמפעילה גם עיניות וגם חיישנים. האם ניתן לומר במצב כזה שאפשרלנתק האזעקה וע''''י זה חילול שבת אחד במקום הרבה פעמים שלחילול שבת כל פעם שזזים.תודה

הוספת זי"ע לשם צדיק

הרב יעקב אריאל
כאשר מזכירים צדיק, יש המוסיפים לאחר שמו זי"ע. מישהו אמר ליכי הנוטריקון הוא "זכותו יגן עלינו".אם נכון הדבר, מדוע "זכותו" מקבל התאמה של זכר? אוסיף שמהמחקר הקטנטן שעשיתי גיליתי שבקשר למילה 'זכות'הרמב"ם תמיד נקט לשון נקבה,בתורה ובגמרא תמיד זה מופיע בצורת נקבה,רש"י נקט גם זכר וגם נקבה,ובימי הביניים נהגו…

משחק קפלה kapla בשבת

הרב יעקב אריאל
לאחרונה משווק בישראל משחק בנייה מצרפת הנקרא: קפלה (kapla). מדובר במשחק בנייה ללא דבק או נעצים אלא על בסיס איזוןושיווי משקל. האם ישנה בעייה בשבת? למעשה הוא משווק כמשחקשומר שבת וזאת בגלל שאין דבק או הצמדת החלקים. אתר החברה: . www.kapla.co.il תודה רבה

מזוזה במעלית

הרב יעקב אריאל
האם צריכים לקבוע מזוזה בכניסה למעלית?

מזוזה בכניסה למעלית - המשך

הרב יעקב אריאל
הרב ענה שמעלית היא בית שער נייד, אבל לכאורה בית שערחייב במזוזה אם הוא מוביל לבית שחייב במזוזה, וא"כ מדועשמעלית כמו כניסה לחדר מדרגות לא תתחייב במזוזה. וכיון שהיאתמיד מובילה לפתח החייב במזוזה יצטרכו לקבוע ביציאה ממנה.

סמכות המנהג

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבנאמר שבכל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג.והאריכו רבים בגדרים של זה.בכל אופן מצינו שמנהג עוקר הלכה ואם נהגו הציבור להקל כדעתיחיד נגד רבים המנהג תקף.ולא זכיתי להבין מדוע זה כך? מה מקור סמכותו של המנהג להכריעהלכה כיחיד נגד רבים? ובפרט שהיחיד מקל והרבים מחמירים.ולא שייך להגיד שזה קשור לנדר…

החיוב לקיים גזרות ותקנות חכמים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרביש מחלוקת מפורסמת בין הרמב"ם לרמב"ן האם יש חיוב מן התורהלקיים את הגזרות והתקנות שחידשו בתי דין שבכל דור.לרמב"ם זה מן התורה ולרמב"ן זה לא כלול בלאו "לא תסור"ועולה מדבריו שאין מדאורייתא כל חיוב לקיים את הגזרות והתקנות.וכך הבינו אחרונים, שלישטת הרמב"ן חיוב קיום התקנות גם הוא מדרבנן.ואני שואל:א…

רקיקה בעלינו לשבח וכשרות גבינת פרמזן

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו:א. האם יש בעית כשרות בגבינת פרמזן ?ב. מהו המקור ההלכתי, אם בכלל לירוק בתפילת עלינו כאשרמגיעים ל"והם משתחוים" ?נודה לרב אם יאיר את עינינו.בכבוד רב

פיטום הקטורת כתוב על קלף

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום,קבלתי את פיטום הקטורת כתוב על קלף מהודר,האם יש בעיה לשים אותו על הקיר בסלון,כאשר לפעמים ילדיםמתלבשים שם,האם מותר בכול זאת לשים אותו על הקיר.בברכה,תודה

פרנסה ולימוד תורה

הרב יעקב אריאל
לרב שלום משכורתי נמוכה וזה אומר שכר לפי שעות 20 ש"ח לשעהכמה שעות עלי לעבוד ביום ,וכמה עלי להקדיש לקביעת עיתים לתורה. תודה

"ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת"

הרב יעקב אריאל
האם פירושו של משפט זה שקודם נותנים לחיה לאכול ואחר כך אנחנו? והאם "לבהמתך" זה כולל כלבים.

קבורת רגל קטועה

הרב יעקב אריאל
בעקבות נמק יתכן שיהיה צורך לקטוע את רגלה של קרובתמשפחתי. מה דין הרגל הקטועה? נאמר לנו שניתן לקברה בנפרדאו לשמור בהקפאה מיוחדת עד פטירת האדם כדי לקבור יחד עם כלהגוף. מה עדיף מבחינה הלכתית?

שימוש במיחם שבת לצרכן הביתי

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר שליט"א!מצויים מיחמי שבת המאושרים ע"י מכונים לטכנולוגיה והלכה. מהעניינם והאם הם רק הידור או חומרא בעלמא? האם למקילים לפתוחאת המקרר בשבת גם בשעה שהמנוע לא עובד אפשר להקל? ומהלגבי מיחם שיש בו רק 2 מצבים: רתיחה ושמירת חום. אין מצבשבת, כלומר כאשר מוציאים מים מהמיחם כעבור הרבה זה (ענייןשל שעות…

ברכה על קינואה ואכילתה בפסח

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב מה היא הברכה על קינואה, ומה דינה בפסח בתודה

חזנות של בעל תסמונת דאון

הרב יעקב אריאל
כבוד הרבשלום וברכהבבית הכנסת שלנו התעוררה שאלה: נער בעל תסמונת דאון מבקשלהיות שליח ציבור של הקהילה. לצורך זה הוא למד את התפילהוהוא אכן מסוגל לעקוב אחרי התפילה אולם מבטאו משובש. עבורהנער הדבר חשוב ביותר. התעוררה השאלה: האם יש מניעה מלתתלו להיות שליח ציבור במצב זה? האם כל אחד יכול להיות שליחציבור? ואו…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא