אמונה והלכה

מצוות תלמוד תורה בהעברת שיעור

הרב יעקב אריאל
ראיתי בפתחי תשובה יו"ד סימן רמו ס"ק ב שמביא בשם השעריתשובה באו"ח סימן קנ"ה ס"ק א שמלמד תינוקות בשכר אינו עולהלקביעת עיתים לתורה.האם אכן כאשר מכינים שיעור או מעבירים שיעור לציבור כל שהואבשכר, אין זה נחשב חלק ממצוות ת"ת ???

ברכה שוקולד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,רציתי לדעת איזו ברכה מברכים על שוקולד, העץ או שהכל?ומה הרב נוהג? בתודה מראש,

כופין על המצוות

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול, מה היחס בין העיקרון ההלכתי שחל כפית ב"ד עלמצוות עשה, לבין עיקרון הבחירה החופשיתתודה

שניים מקרא ובדיקת אולמות חתונה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב:שאלה ראשונה: שניים מקרא ואחד תרגום האם דווקא עם רש"י או שמא אפשר גם עם פרשנים אחרים וא"כ מי מהם האם אבן-עזרא, רד"ק, ספורנו אולי שמא גם פרשנים אחרונים? שאלה שניה: האם אולמות של חתונות ידועים צריך לבדוק את כשרותם באופן אישי?ומה בנוגע לאולמות לא ידועים בעלי כשרות לטענתם?

ברכת הודאה על הגשמים

הרב יעקב אריאל
מן הרמב"ם (פ"י מהל' ברכות ה"ה) ושו"ע (או"ח רכא, ב) הבנתישברכת ההודאה על הגשמים ("מודים וכו' בא"י א-ל רובההודאות") אומר רק מי שאין לו שדה. מי שיש לו שדה אינו אומראותה אלא אומר שהחיינו או הטוב והמיטיב (במקרה שהשדהבשותפות). אני מבקש לשאול אם הבנתי נכון. אכן הדברים שםברורים מאוד, אך ראיתי פרסומים אחרים…

לימוד תלמוד באוניברסיטה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,האם אסור או מותר ללמוד תואר שני בתלמוד באוניברסיטה העברית או בבר אילן? תודה!

הנחת תפילין לחוטא

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.לפני כשנתיים היה ליד הבית שלי הפנינג עם דוכנים ומוזיקה.החלטתי להוסיף קצת רוחניות, ופתחתי שם דוכן תפילין. לקחתי אתהתפילין שלי, שולחן קטן ויצאתי.הצלחתי להניח לשתי אנשים,ואחרי 40 דקות בערך,קיפלתי וחזרתי לבית.בין שתי האנשים שהנחתי להם, היה אחד שלאחר זמן נודע לי שהואחוטא גדול (אני לא יפרט פ…

כללי הפסיקה בתקופת המשנה

הרב יעקב אריאל
"מה הם כללי הפסיקה לגבי תקופת התנאים?(כגון יחיד ורבים הלכה כרבים, רבי מאיר ורבי יהודה, הלל ושמאיוכד' - מי נגד מי ועל פי מי ההלכה?)

כיסוי הראש בטלית לאחר הנישואין

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאלו מו"ר מה העניין שאני רואה אצל הרבה אשכנזים לאחרחתונתם שמכסים את ראשם בטלית בתפילת שמו"ע, והאם יש לנהוגAכך ואם כן האם בכל התפילות או רק בשמו"ע

תפילה במניין לשני המינים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב וחורף טוב.א. האם יש היתר לאיש להתפלל תפילת שבת בביתו, לא במניין,במקרה בו אשתו מרגישה צורך ורצון להתפלל במניין? (מדוברבמקרים ספורים ולא בהתנהגות שגרתית. עוד מדובר במקרה בו איןאפשרות ששניהם יתפללו במניין, בגלל ילדים קטנים, מניין אחדבישוב וכו')ב. מה מציע הרב לומר בעניין זה לתלמידי ישיבות ותלמי…

יום טוב שני של גלויות בביקור בחו"ל

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה!אני יוצא מהארץ לשלושה שבועות בלבד.האם מותר לי ביום טוב שנישל גלויות להתנהג שלא כמועד ולנסוע לטיול בלי שאנשיםיראו?בהתחשב שבני הקהילה שבה אני נמצא נוסעים באוטו לביהכנ"ס וכו'?

ברכת הגומל ליולדת

הרב יעקב אריאל
לפני חודשיים ילדה אישתי בת ב"ה. לא עשינו כל מסיבת הודיהוכדו'... כמו כן אשתי לא בירכה הגומל. האם יש חובה לעשותאיזושהי סעודת הודיה? האם אפשר עדיין לברך הגומל? אשתימתביישת לברך בשלב כזה בביהכ"נ וכן אין לנו מניין להביאהביתה, האם היא יכולה לברך ביחיד, ללא מניין?

קינואה - ברכתו וקטניות בפסח

הרב יעקב אריאל
1.מה ברכתו של קינואה2ץ מה הדין בקטנית חדשה כגון קינוע האם גם היא אסורה בפסח אושמאחר ולא הייתה בגזרה הגזרה לא חלה על קטנית זו.

כיבוי אזעקה בשבת

הרב יעקב אריאל
בביתי מותקנת מערכת אזעקה המופעלת ע'''י עיניות וחיישנים.מה קורה כאשר שוכחים לנתק האזעקה לפני שבת וכל תזוזה בביתמפעילה גם עיניות וגם חיישנים. האם ניתן לומר במצב כזה שאפשרלנתק האזעקה וע''''י זה חילול שבת אחד במקום הרבה פעמים שלחילול שבת כל פעם שזזים.תודה

הוספת זי"ע לשם צדיק

הרב יעקב אריאל
כאשר מזכירים צדיק, יש המוסיפים לאחר שמו זי"ע. מישהו אמר ליכי הנוטריקון הוא "זכותו יגן עלינו".אם נכון הדבר, מדוע "זכותו" מקבל התאמה של זכר? אוסיף שמהמחקר הקטנטן שעשיתי גיליתי שבקשר למילה 'זכות'הרמב"ם תמיד נקט לשון נקבה,בתורה ובגמרא תמיד זה מופיע בצורת נקבה,רש"י נקט גם זכר וגם נקבה,ובימי הביניים נהגו…

משחק קפלה kapla בשבת

הרב יעקב אריאל
לאחרונה משווק בישראל משחק בנייה מצרפת הנקרא: קפלה (kapla). מדובר במשחק בנייה ללא דבק או נעצים אלא על בסיס איזוןושיווי משקל. האם ישנה בעייה בשבת? למעשה הוא משווק כמשחקשומר שבת וזאת בגלל שאין דבק או הצמדת החלקים. אתר החברה: . www.kapla.co.il תודה רבה

מזוזה במעלית

הרב יעקב אריאל
האם צריכים לקבוע מזוזה בכניסה למעלית?

מזוזה בכניסה למעלית - המשך

הרב יעקב אריאל
הרב ענה שמעלית היא בית שער נייד, אבל לכאורה בית שערחייב במזוזה אם הוא מוביל לבית שחייב במזוזה, וא"כ מדועשמעלית כמו כניסה לחדר מדרגות לא תתחייב במזוזה. וכיון שהיאתמיד מובילה לפתח החייב במזוזה יצטרכו לקבוע ביציאה ממנה.

סמכות המנהג

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבנאמר שבכל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג.והאריכו רבים בגדרים של זה.בכל אופן מצינו שמנהג עוקר הלכה ואם נהגו הציבור להקל כדעתיחיד נגד רבים המנהג תקף.ולא זכיתי להבין מדוע זה כך? מה מקור סמכותו של המנהג להכריעהלכה כיחיד נגד רבים? ובפרט שהיחיד מקל והרבים מחמירים.ולא שייך להגיד שזה קשור לנדר…

החיוב לקיים גזרות ותקנות חכמים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרביש מחלוקת מפורסמת בין הרמב"ם לרמב"ן האם יש חיוב מן התורהלקיים את הגזרות והתקנות שחידשו בתי דין שבכל דור.לרמב"ם זה מן התורה ולרמב"ן זה לא כלול בלאו "לא תסור"ועולה מדבריו שאין מדאורייתא כל חיוב לקיים את הגזרות והתקנות.וכך הבינו אחרונים, שלישטת הרמב"ן חיוב קיום התקנות גם הוא מדרבנן.ואני שואל:א…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא