אמונה והלכה

שכר עבור עבודה בשבת

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר לקבל שכר עבור עבודה בשבת (כמובן שאין בהחילול שבת) כדוגמת מלצרות בשמחות, שמרטפות וכדו'.2. האם כשמדובר בשיעור תורה או קריאה בתורה שמקבלים עליהםשכר הדבר שונה?

ברכת מתיר אסורים בכלא ישראלי

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.ראינו את תשובת הרב שאין לדעתו לברך ברכת הגומל למי ששההבכלא ישראלי וזאת מכיוון שהברכה נתקנה על מי שנחלץ מסכנהודאית ולדעת הרב אין בכלא ישראלי סכנה. והנה ברצוני לשאול אתכבודו האם נתן דעתו לנקודות הבאות:א. מי ששוהה בכלא נתון לסכנה רוחנית גדולה של פגיעה בנפשוופגיעה בנפש חמורה מפגיעה בגוף ?ב. ב…

הלכות זימון

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, אם הגעתי לשולחן שבו אכלו שני חבריי וכבר ענולזימון - אם הם המשיכו לאכול (ואני אוכל עמם) אני יכול לזמןוהם יענו לי?ב.מי שהתחיל לברך ושכח לענות לזימון - האם יכול לענות אחריברכת הזן?ג. יש אנשים שלא מודעים לכך שעל המזמן לומר את כל ברכתהזן בקול והם אומרים רק את סיומה בקול. האם לפי האשכנזים ישדעות…

נטילת ידיים מבקבוק ונגיעה בגרביים

הרב יעקב אריאל
א.האם מותר ליטול ידיים מבקבוק?ב.האם לפני נט"י של ארוחה, כאשר אני שופך רביעית על כל יד,חובה להקפיד שהידיים יהיו לגמרי יבשות?ג.האם יש ליטול לכתחילה אחרי ששרכתי שרוכים? ואם זה לפני התפילה?ד.אם החלפתי גרביים ולא נגעתי ברגליי אלא רק בצד החיצוני שלגרביי - האם יש ליטול?תודה רבה

עניית קדיש או קדושה כשלא בירך ברכות התורה

הרב יעקב אריאל
מי שלא אמר ברכה"ת ונכנס לביכנ"ס כשהציבור בקדיש או בקדושה - האם יענה? תוד"ר

סדר לבישת קשירת נעליים

הרב יעקב אריאל
לבשתי נעל שמאל ואח"כ ימין ונזכרתי - האם יש להוריד וללבוש כמו שצריך? תודה רבה

יחס למצוות של עוברי עבירה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בהלכות תשובה פרק שביעי, הלכה ז' מדבר הרמב"ם במעלתו שלהחוזר בתשובה ובין היתר אומר "קודם היה עושה מצוות (וח"ו)טורפין אותן בפניו...והיום הוא מידבק בשכינה". נמצאנו למדים שגםכאשר ה"עברין" עושה מצוות טורפין אותן לו. חיזוק לדברים האלהיש למצוא בדברי חגי לכהנים"ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי ה…

מעשר ראשון ללוי ופתיחת פקק של פריגת בשבת

הרב יעקב אריאל
האם צריך או ראוי לתת בימינו מעשר ראשון ללוי (בפועל או ע"יהסכם בדומה למעשר עני)?פקק של קרטונית ליטר מיץ טבעי של פריגת או ספרינג - האםמותר לפותחו בשבת ? האם ראוי לפותחו לפני שבת?

כתיבת פסוק על הזמנה לחתונה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכתוב פסוק על הזמנה לחתונה ?האם האחריות של המקבלים את ההזמנה מוטלת עלי ?האם יש הבדל בין כתיבת פסוק שלם לבין פסוק חלקי ?האם יש הבדל כשיש בפסוק זה שם ה'?

קבלת התורה במעמד הר סיני

הרב יעקב אריאל
מדוע העדיף אלוקים לשאול את כל העמים לפנינו אם הם רוציםאת התורה ורק משסירבו הוא שאל אותנו ? האם אנחנו העם הנבחרמחוסר ברירה?

בחירת מקום קבורה

הרב יעקב אריאל
נשאלתי ע"י אישה מבוגרת, האם היא יכולה להעדיף להיקבר לידאביה ולא ע"י בעלה? (היא הייתה נשואה בשלום למעלה מ 50 שנה) היא חושבת שע"י קבורה ליד אביה תחסוך טרחה והוצאות לבניהכי בעלה קבורה במרחק גדול ממנה ורוב ילדיה האם יש הבדלבדין לכך שמקום קבורת בעלה הוא בא"י , והיא כעת גרה בחו"ל?

דין מרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום.רציתי לשאול את הרב האם היום נוהג דין מרא דאתרא? האםהיכולת להתקשר ולשאול רבנים אחרים ואפי' שאלות במחשב משניםאת הדין?וכן מיהו המרא דאתרא רב העיר או רב השכונה?האם לראש ישיבה יש דין מרא דאתרא בישיבתו? גם כנגד רב העיר והשכונה?מה דין אברך שעובר מישיבה לישיבה? האם צריך לשנות את כלפסיקותיו ע…

פירוש "ונתתי מטר ארצכם"

הרב יעקב אריאל
כיצד משה רבינו אומר בגוף ראשון ,ונתתי מטר ארצכם"?הרי בודאי לא משה רבינו נותן גשם.ואין מדובר פה על מסירת דברי נבואה כי לא כתוב פה "כה אמרה' " כמו שכתוב בפרשת השבוע שמשה אמר לפרעה "שלח אתעמי ויעבדוני" כתוב לפני זה "כה אמר ה` ".או שכתוב "וידבר ה` אל משה לאמר"וכאן בקריאת שמע זה דברים שמשה אומר מפי עצמו.…

מצוות תלמוד תורה בהעברת שיעור

הרב יעקב אריאל
ראיתי בפתחי תשובה יו"ד סימן רמו ס"ק ב שמביא בשם השעריתשובה באו"ח סימן קנ"ה ס"ק א שמלמד תינוקות בשכר אינו עולהלקביעת עיתים לתורה.האם אכן כאשר מכינים שיעור או מעבירים שיעור לציבור כל שהואבשכר, אין זה נחשב חלק ממצוות ת"ת ???

ברכה שוקולד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,רציתי לדעת איזו ברכה מברכים על שוקולד, העץ או שהכל?ומה הרב נוהג? בתודה מראש,

כופין על המצוות

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול, מה היחס בין העיקרון ההלכתי שחל כפית ב"ד עלמצוות עשה, לבין עיקרון הבחירה החופשיתתודה

שניים מקרא ובדיקת אולמות חתונה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב:שאלה ראשונה: שניים מקרא ואחד תרגום האם דווקא עם רש"י או שמא אפשר גם עם פרשנים אחרים וא"כ מי מהם האם אבן-עזרא, רד"ק, ספורנו אולי שמא גם פרשנים אחרונים? שאלה שניה: האם אולמות של חתונות ידועים צריך לבדוק את כשרותם באופן אישי?ומה בנוגע לאולמות לא ידועים בעלי כשרות לטענתם?

ברכת הודאה על הגשמים

הרב יעקב אריאל
מן הרמב"ם (פ"י מהל' ברכות ה"ה) ושו"ע (או"ח רכא, ב) הבנתישברכת ההודאה על הגשמים ("מודים וכו' בא"י א-ל רובההודאות") אומר רק מי שאין לו שדה. מי שיש לו שדה אינו אומראותה אלא אומר שהחיינו או הטוב והמיטיב (במקרה שהשדהבשותפות). אני מבקש לשאול אם הבנתי נכון. אכן הדברים שםברורים מאוד, אך ראיתי פרסומים אחרים…

לימוד תלמוד באוניברסיטה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,האם אסור או מותר ללמוד תואר שני בתלמוד באוניברסיטה העברית או בבר אילן? תודה!

הנחת תפילין לחוטא

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.לפני כשנתיים היה ליד הבית שלי הפנינג עם דוכנים ומוזיקה.החלטתי להוסיף קצת רוחניות, ופתחתי שם דוכן תפילין. לקחתי אתהתפילין שלי, שולחן קטן ויצאתי.הצלחתי להניח לשתי אנשים,ואחרי 40 דקות בערך,קיפלתי וחזרתי לבית.בין שתי האנשים שהנחתי להם, היה אחד שלאחר זמן נודע לי שהואחוטא גדול (אני לא יפרט פ…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא