אמונה והלכה

טלפון לחו"ל כששם עדיין שבת

הרב יעקב אריאל
שלום, הורי מאוד לחוצים לשמוע את קולי במוצ"ש. מדובר בשליחתהודעה קולית שתשמע בטלפון שם ברמקול (הם לא עושים כלום)אבל עדיין שם שבת.אצלי כמובן כבר יצאה השבתתודה , התשובה דחופה לי מאוד

מועד של עליה לקבר בשנה הראשונה

הרב יעקב אריאל
אבי ז"ל יליד פולין, נפטר ונקבר בב' בשבט תשס"ו, האם מועדלעליה לקיברו הינו בחלוף 12 או 11 חודשים? באם המועד נופל בשבתהאם להקדים ליום שישי או לדחות ליום א.בתודה

עליית אחים לתורה

הרב יעקב אריאל
שלום רב, 1. האם מותר לבן לעלות לתורה מייד אחרי אביו ולהיפך ? כנ"ללגבי אח אחרי אח ? 2. האם יש בעיה שאב יגביה והבן יגלול ולהיפך ? כנ"ל לגבי שני אחים ? תודה לכבוד הרב !

ברכת הגומל בלידת תינוק מת

הרב יעקב אריאל
רופאים יילדו אשה לאחר שגילו שהולד שבמעיה מת. אלו ברכות היאאו האב והאם צריכים לברך?

בחירה בין שוחטים ומוהלים- בקיא או יר"ש

לכבוד הרב,במידה ויש 2 שוחטים/מוהלים.אחד נחשב ליותר חסיד וירא חטא והשני יותר בקיא ומיומן במלאכתו.איזה מהם עדיף לקחת?

שותפות עם גוי במכירות בשבת

הרב יעקב אריאל
חבר שלי השקיע שעות עבודה בעסק והוא שותף רק ברווחים מהעסק.מדובר במכירת מוצר בחו"ל כשהמכירות מתבצעות גם בימות החולאבל ידוע מראש שהגוי יעשה מכירותיו בשבת. האם מותר ליהודילהנות מהרווחים שהגוי עשה בשבת?

קבלה והלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אם יש דבר שבזוהר ובקבלה כתוב שהוא חובה, ולהלכה הוא לאנפסק בתלמוד ובשו"ע כחובה, או שיש דבר שהזוהר רואה בועניין מאוד חמור והשו"ע והתלמוד בכלל לא דיברו עליו או לאהזכירו אותו בצורה כזאת חמורה, האם יש חיוב לחוש לדברי הזוהר?

סכין לקציצת כרוב בשבת

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול את הרב אם ניתן להשתמש בסכין המיוחדת לקציצת כרוב בשבת?תודה

תורה ומדע - הרמב"ם ואריסטו, הרב קוק

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בכנס אמונה ומדע לבני הישיבות אמר הרב ש:א. הרמב"ם לא העז לחלוק על אריסטו מכיוון שאריסטו נחשבבזמנו כאינשטיין בזמננו.ב. הרב קוק סבר שהרקע להתפתחות ההשכלה נבע מרפיסותמוסרית אצל אנשי הדת או/ו חלישות המדות המוסריות.בנוגע לרב קוק לא ברור לי היכן הוא אמר זאת ? ואיזו חלישותמוסרית הוא מצא באנשים הה…

תפילת הדרך לילדים

הרב יעקב אריאל
אדם שאמר תפילת הדרך לעצמו ובאותו היום נסע שנית עם ילדיוהקטנים. האם צריך לחזור ולברך תפילת הדרך בשבילם?

מעבר בין שתי נשים

הרב יעקב אריאל
אחד מגדולי הרבנים הצהיר שמעבר בין שתי נשים משול למעבר ביןשני חמורים , דבר זה פוגע בכבודה של האישה ואף מבזה אותה,למה התכוון המשורר?

מחלוקת במחשבה על רב ועל מלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם בתחומי אגדה,מחשבה,מוסר והשקפה מותר לתלמיד לחלוק עלרבו? והאם מותר לחלוק בזה על מלך ישראל?וכגון בשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה. או מה היחסלהרצל ולציונות.עיין ראש השנה יח,א על 4 דברים שרשב"י חלק על רבי עקיבאודומני שהברכי יוסף למד מכאן הלכה לגבי תחומים כאלה של דרשות ואגדה.

נט"י על טיבול במשקה- קרקרים בסלט

הרב יעקב אריאל
האם הטבלת קרקרים בסלטים נחשבת לטיבול במשקה המחייב נט"י ללא ברכה?

אמירת אב הרחמים כשיש חתן בביכנ"ס

הרב יעקב אריאל
שלום רבברצוני לשאול את כבוד הרבבנוגע לאמירת אב הרחמים, בשבת פרשת ויגש ט' בטבת, קימנומניין עם חתן "שבת שבע ברכות"בציבור המתפללים חלק טענו שאין להגיד אב הרחמים בגלל החתןוחלק טענו שערב י' בטבת צריך להגיד אב הרחמים למרות החתןשאלתי, כיצד צריך לנהוג?בתודה ובברכה,

סיפור ממסכת בבא מציעא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםמסופר במסכת זאת סיפור בו ה' ובית המדרש שלו נעזרים בבניהאדם כדאי לקבל תשובה הלכתית. השאלה שלי היא: מהו המקורשל הסיפור,מהו הסיפור ואיפה הוא נמצא במסכת (דף ועמ').תודה מראש,

פתיחת אתר הכרויות

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.בעבר שאלנו את הרב בנוגע לצרוף פרסומות לדתיים באתר תורניוהבנו שלדעתו יש כאן ירידה בקודש אולם אין איסור. כעת הננושוקלים לפתח את נושא ההכרויות לדתיים באתר ולהשתמש ברווחיםלפיתוח נוסף של האתר וכן לגמ"ח בית הכנסת אולם אנו חוששיםמההיבטים הבאים:א. התערבות במעשיו של הקב"ה ?ב. שמא תיוצר פגיעה כתוצא…

זימון בעשרה כשלא ניתן לשמוע את הברכה

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכת"ר,מובא בספר "וזאת הברכה" שנחלקו המשנה-ברורה והחזו"א האםבזימון בעשרה כל ברכת "הזן" הנה מחיוב הזימון וחובה לשמועאותה מהמזמן (דעת המשנ"ב) או שכיוון שמזכירים שם "אלוקינו"אין צורך בשמיעת כל הברכה. כתוצאה מכך נחלקו מה יהיה הדין כאשר לא ניתן לשמוע את הברכהמן המזמן:למשנ"ב צריך להתחלק ולזמן בשלו…

הוצאת מזון מחוץ לתחום בנסיעה לבי"ח

הרב יעקב אריאל
הורים היו צריכים לנסוע לבית חולים בשבת בגלל ילד חולה. האםמותרים להביא לעצמם אוכל לכל השבת כאשר מביאים אותו עם רכבמחוץ לתחום.

שימוש בלשון שבועה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,לפני כשבועיים שוחחתי עם מישהי, שיחה שהייתה מאוד קשה לי, היאטענה שהמצאתי משהו שלא היה ולא נברא שיצר בסיס לאי הבנהנוראה ופגיעת אל-חזור מבחינתה. אמרתי לה, בעוונותיי: 'נשבעת לךביקר לי שכך היה' ואני יודעת שדיברתי אמת אבל אסור להישבעבשום מצב. מה עושים? יש דרך להתיר את זה? אני מאוד חוששת.  …

שכר עבור עבודה בשבת

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר לקבל שכר עבור עבודה בשבת (כמובן שאין בהחילול שבת) כדוגמת מלצרות בשמחות, שמרטפות וכדו'.2. האם כשמדובר בשיעור תורה או קריאה בתורה שמקבלים עליהםשכר הדבר שונה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא