אמונה והלכה

רבנות ונשואין

הרב יעקב אריאל
שלום. רב שאינו נשוי (חוסר מזל) האם מותר לו לשמש כרב ביתהכנסת [או כיוצא בזה] ? תודה!

יצר הרע לצדיקים - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבתודה על התשובה בעניין יצר הרע לצדיקים, אבל ראיתי בפירוששבעל התניא כותב בפרק א ובערך בפרק י' שלצדיק אין יצר הרעבכלל. וכן לדוד המלך לא היה יצר הרע בכלל כי הרגו בתענית.והסיפור עם בת שבע היה לפני שהוא הרג את יצר הרע. עיי"ש.

חתימת התנ"ך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,מי ומתי חתמו את התנ"ך? ומה המקור לתשובה?שבת שלום.

תחנון ותפילה בציבור

הרב יעקב אריאל
האם לאחר שסיימתי תפילת העמידה והציבור באשרי עלי להצטרףעמהם או להתפלל לפי הסדר ולומר תחנון? תודה רבה

ברכת הלבנה כשהיא מכוסה בענן דק

הרב יעקב אריאל
כאשר הלבנה מכוסה בענן דק (היא נראית טוב) - האם אפשר לברך ברכת הלבנה?

ברכה על עוגה בתוך סעודה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב לי בעבר על קיום שניים מתוך שלושה תנאים בעוגה עלמנת לברך עליה בתוך סעודה.א. מה הכוונה ב"פריך", קשה? (כמו ופל)ב. האם על שטרודל תפו"ע יש לברך בתוך ארוחה (הוא ודאיממולא, לגבי ה"פריך"- שאלתי קודם, ולגבי המי פירות-אפשר לומרשבכל העוגות קיים תנאי זה?)ג. האם יש לברך על ביסלי וכדומה אם מוגשים כקינוח? …

הבדלה וברכת הבשמים

הרב יעקב אריאל
כשאני שומע הבדלה בישיבה קורה הרבה שאני אומר אמן (ומתכווןלצאת) על הבשמים, אולם הם מגיעים אלי מאוחר, לאחר שאמרתיאמן על הנר ועל ברכת ההבדלה.האם עלי לומר אמן בלי כוונה לצאת ולברך בסוף ההבדלה אולעשות כמנהגי ואין עניית האמנים שאחרי מהווים הפסק (אם בדעתילהריח ברגע שיתאפשר לי)? תודה רבה.

רוח הקודש של חכמי התלמוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,נאמר שכל דברי גמרא והראשונים חוברו ברוח הקודשאם כל הגמרא והראשונים נאמרו ברוה"ק, כיצד מצינו שאומריםלפעמים על אמורא או תנא או ראשון שהוא טעה?רבא כמה פעמים חזר בו מטעותו, וכן לפעמים פוסק משיג על פוסקאחר בטענה שאם היה רואה מקור מסויים היה חוזר בו.ואם כל דבריו נאמרו ברוה"ק איך יכול להיות שנעלם…

כיבוי נר בנשיפה

הרב יעקב אריאל
קראתי באחד מעלוני השבת כי אין לכבות נר בנשיפה מפניהסכנה. מה הסיבה לכך שדבר זה נחשב למסוכן, האם יש ענייןלהקפיד על כך גם היום או שזהו אחד מהדברים שפעם נחשבולמסוכנים והיום ידוע שלא ולכן אין להקפיד עליהם?

משחק בצק בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לשחק בבצק בשבת?המשחק הוא בלישת בצק כשהוא כבר מוכן ויצירת צורותבידיים (עיגולים, ריבועים וכד') וע"י כלים שיוצרים צורות מדויקותבבצק. במידה ואסור, מאיזה גיל צריך להקפיד לילדים שלא ישחקו? תודה רבה.

קריטריונים למענקי צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר,כידוע, נזקקים רבים פונים בבקשת סיוע ובד"כ מקבלים המלצת רב.מלבד הכלל הידוע "עניי עירך קודמים", יתכן ויש לאמץ כלליםנוספים שיעזרו לתעדף פונים. למשל, האם הנזקק מנסה להסדירלו מקום עבודה או מי שהוא דואג לו למקום עבודה ?במידה ומדוברבמשפחה - האם ישנה תוכנית הבראה למשפחה וכן האם הנזקקאו/ו המשפחה נ…

חשש מפני הרמאים - מסכת שקלים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א שלום וברכה.שמי ... אני לומד ב"ה ש"ס משניות בסדר קבועובהיותי לומד מסכ' שקלים עלתה לי שאלהואשמח אם תזכה אותי בתשובתך: במשנה בשקלים פ"ה מ"ו למדנו:"שתי לשכות היו במקדש אחתלשכת חשאים ואחת לשכת הכלים לשכת חשאים יראי חטא נותניםלתוכה בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסים מתוכה בחשאי..…

כהן ולוי בעליית התורה

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאנו מתפללים בבית כנסת במקום העבודהשאלותי הןא. כשאין כהן האם יעלה לוי במקומו?ב.מהו המושג נתפרדה החבילה? האם לא יעלה לוי בשום מצב? אושאין חשיבות עתה לסדר ואפשר לכולם שיעלו ללא חשיבות כלשהיא?ג. האם כהן או לוי יכולים לעלות לתורה שלא במנינם היינושלישי עד שביעיאבקשך הרב כי בתשובתך תתמקד לפי מנהג א…

המלכת ירבעם בן נבט

הרב יעקב אריאל
האם ירבעם בן נבט מונה למלך על פי נביא?

אליהו הנביא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,נאמר שאין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר.ואיך אליהו הנביא זכה לנבואה, הרי אליהו הנביא היה נחשב לעני?

החזקת כלים שבורים בבית

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב,האם יש עניין להוציא כלים שבורים מהבית, כגון: מראה, קערות חרס?בתודה מראש

עירובי חצרות בין גויים וגלאי נפח בשבת

הרב יעקב אריאל
1.בבניין שבו דירתי, בחו"ל, אין עוד יהודים מלבד משרד שבבעלותיהודית. האם עלי לעשות עירוב חצרות?2. מנורה שנדלקת ע"י גלאי-נפח האם פלסתר עליה פותר אתהפס"ר? מה הדין ביום שאורה לא ניכר כלל? תודה רבה.

סנדק שאינו שומר תורה ומצוות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לתת לאדם שאנו שומר מצוות להיות סנדק?

שיתוף נשים בתפילה

הרב יעקב אריאל
לאחרונה התחיל מניין בעירנו לשתף נשים בתפילה בציבור, למשל,כחזניות בקטעים שעד ל'ישתבח', ולאחר חזרת הש"ץ, בזמן קבלתשבת ואף בקריאת התורה. השאלה היא האם מותר לעשות כן, והאםיש למחות בידם. לטענתם הדבר מותר על פי הלכה, וכפי הנראהאם רבנים מפורסמים יודיעו את דעתם, הם יצייתו לדעת ההלכה.

ירושת רבנות עיר

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם גם רבנות עוברת בירושה?היינו במידה ונפטר מרא דאתרא/ רב של עיר/ רב ראשי, האם הואמוסמך להוריש את התפקיד לבנו ולחייב את הציבור לשמוע לו?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא