אמונה והלכה

יום טוב שני לשליחים בחו"ל

הרב יעקב אריאל
אנו שליחים בחו"ל, שעפ"י פסק הרב חוגגים יו"ט שני של גלויות;כעת אנו רוצים לדעת האם עלינו לאכול בסוכה בשמ"ע בהתחשבבעובדות הבאות: א.בקהילתנו נוהגים רק לקדש בסוכה. ב. אין לנו סוכה, בימי החג אכלנו עם כל הקהילה בסוכה הכללית.ג. החג חל השנה בשבת, כך שהטורח לארגן סעודה בסוכה ללאטלטול אוכל וילדים גדול יותר. …

טלית בצבעים

הרב יעקב אריאל
האם מותר וראוי להתעטף בטלית שהפסים שלה צבועים בצבעיםצבעוניים (במקום שחור/לבן). האם יש בזה הבדל לבחורי ישיבה?(רוב הטלית היא בצבע לבן - כצבע הציציות).

היחס למקרים וחלומות - השגחה פרטית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, נידועה שיטת רבי מאיר שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין(גיטין נב,א הוריות יג,ב וראה סנהדרין ל,א)ולכן במספר מקרים רבי מאיר לא שינה את התנהגותו בעקבות חלום. ודומני שכן נפסק להלכה בשו"ע.ולדוגמה אדם שהניח לו אביו מעות והוא אינו יודע איפה הם, והודיעולו בחלום איפה המעות וגם אמרו לו שהם של מעשר…

אמירת ותן טל ומטר בחו"ל וכיוון התפילה במטוס

הרב יעקב אריאל
שלום לרב ושנה טובה, א. אני נוסע לניו זילנד ביום ח' במר חשוון (דהיינו יום לאחר בתחלתאמירת ותן טל ומטר לברכה). האם יש להמשיך ולומר גם שם ותןטל ומטר (ולהזכיר בניו זילנד מתחילה עכשיו עונת הקיץ)?ב.לאיזה כיוון מתפללים במטוס?תודה

יו"ט שני של גלויות- בן א"י שיוצא לשליחות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שאלתי היא האם תושב ארץ ישראל שיצא לשליחותלחו"ל לתקופה של -3 שנים רשאי שלא לשמור יום טוב שני שלגלויות ולעשות מלאכה בביתו בצנעא?

תפילה קודם הלימוד

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. שאלתי את כת"ר לגבי ברכת הלימוד וכוונתי היתהל"יה"ר שלא יארע דבר תקלה על ידי וכו", ולא תפילת רנב"הק. על כן, שוב- האם אפשר (או צריך) לומר לפני שמו"ת או לחכותלתחילת הסדר בגמרא? ב.אם אני יודע שכל מה שאלמד היום הוא כוזרי - יש לברך? ג.כמו"כ - האם לברך לפני שיעור ששומעים(אמונה או גמרא)?     …

מוקצה - פמוטי נרות שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזיז את פמוטי הנרות בשבת לאחר שכבו ?

בייביפסטה בשבת

הרב יעקב אריאל
כידוע חייבים לנקות את התינוק לאחר יציאה והאפשרויות הנפוצות הןאו מריחת המשחה הנ"ל או שימוש בצמר גפן ספוג מים. ונראהשישנה בעיה או של ממרח או של סוחט?אם אכן קיימות הבעיות הנ"ל האם יש לרב פתרון?

פתיל תכלת ועלייה להר-הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב! ראשית אבקש את סליחתך, ראיתי שנשאלו כבר שאלות דומות באתר,אך הן לא ענו לצרכיי.א. בזמן האחרון התחלתי ללמוד את עניין התכלת ואני חושב להדרבעניין וללבוש פתיל תכלת, אולם ישנן שיטות רבות לגביי סוג הפתילוסוג הקשירה ולא מצאתי הכרעה בעניין. מה דעת הרב? איזה פתיללהשתמש וכיצד לקושרו?ב. האם לדעת ה…

ליהנות מן העולם הזה ובכל דרכיך דעהו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב 1.האם מותר להנות מן ההנאות המותרות של העולם הזה? (לאבהגזמה ולא בבחינת נבל ברשות התורה)היינו האם מותר להתענג על גלידה טעימה (כשרה למהדרין)? עלארוחה טעימה? להנות מן התשמיש עם אשתו? אני כל הזמן רואה שבעל התניא והחסידות שוללים כל הנאה שלהעולם הזה אפילו בהיתר ואפילו בדברים שהאדם עושה לשם שמיי…

ברכת שהחיינו בלבישת בגד חדש

הרב יעקב אריאל
אנו עורכים לבתנו שבת מצווה לרגל הבת מצווה שלה.השבת היא יום לפני יום ההולדת שלה (שחל ביום ראשון).אנו רוצים שהיא תברך את ברכת "שהחיינו" על בגד חדש.האם ניתן שהיא תלבש את הבגד החדש בשבת ועדיין תברך עליו"שהחיינו" במוצאי שבת (אחרי תפילת ערבית) כאשר היא נכנסתבפועל לגיל מצוות?תודה מראש.

עשר זכירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה:בעשר זכירות כתוב באחד מהזכירות "מה שהקציפו אבותינו להשםבמדבר ובפרט בעגל"ואני קצת לא יודעת במה מדובר כלומרבעניין העגל אני יודעת אך האם כבודו יכול לפרט לי מעט על עניין זהתודה רבה ,בשורות טובות לעמ"י

מזוזה ברכב

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,ראיתי אצל חברתי ברכב שהיאשמה מזוזה (קטנה) המזוזה נמצאת ליד הדלת בצד ימין שאלתי היאהאם יש עניין לשים מזוזה ברכב או שזה לשם שמירה בלבד?

להציע לחילוני לשתות ולאכול

הרב יעקב אריאל
האם מותר להציע לאדם חילוני לשתות ולאכול כשידוע שלא יטולידים ולא יברך ?האם יש הבדל כשהוא מתארח בביתי לבין מקרה כשאני מציע לובבית אחר ?האם יש הבדל בין חילוני לבין דתי שאינו מקפיד על נטילה וברכה ?

ברכת הגומל - הודאה על שני דברים

הרב יעקב אריאל
מי שניצל מתאונת דרכים וגם היה חולה ונתרפא בסמוך זה לזה, האםמברך ברכת הגומל אחת או שצריך לברך שתים?

צדקה בכותל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,יוצא לי להגיע לכותל מידי פעם ובכול פעם אני נתקלת למצב שלאנשים שמבקשים נדבות אני לפעמים מרגישה לא בנוח לתת למשהואחד ולשני לא אז אני שמה בקופה של הכותל מכיון שאי אפשר לתתלכולם מה שיוצר מצב לא נעים,גם יש עיניין שיש אנשים שנכנסיםוהם לא יהודים,מה עליי לעשות להמשיך לתת צדקה רק בקופה של…

פתיל תכלת - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום! בתשובה הקודמת הרב הורה לי למצוא רב שיגיד לי כפי איזו שיטהלנהוג בתכלת. אולם הרב הוא הפוסק שלי! האם הרב יוכל לפסוקלי או להפנות אותי לרב מסוים שיורה לי כיצד לנהוג בתכלת?

שהשארת ארון הקודש פתוח

הרב יעקב אריאל
ראיתי באיזה מקומות שמבקשים מהמכובד בפתיחה והחזרת הספרתורה לארון הקודש להשאיר את ארון הקודש פתוח עד לגמר אמירתאו שירת "ובנוחו יאמר". האם זה בכלל קיים מנהג כזה שראוילהקפיד להשאיר ארון קודש פתוח עד לגמר "השיבנו" או שאיןצורך להקפיד על כך כלל? (כמובן מבלי להיכנס למחלוקת על כךבבית הכנסת)

בדיקת שעטנז

הרב יעקב אריאל
1.האם יש חיוב הלכתי לבדוק כל סוודר האם יש בו שעטנז ?2.האם יש הבדל בין תוצרת הארץ לסין תוצרת חוץ ?3.כיצד ניתן להקפיד במצוות שעטנז ?4.האם יש איסור הנאה בשעטנז ?

מזונות בסעודה שניה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאלאנחנו עומדים לחגוג בר מצוה לבננו בעוד חודש.כיון שמדובר בשבת קצרה ,שאלתי האם אפשר לצאת ידי סעודת שבת בקידוש שנעשה לאחרהתפילה, בקידוש נכבד את הקהל במזונות וכן במנת קוגל , האםנוכל לצאת ידי חובת סעודה שניה של שבת , ולאחרי הקדוש נתפללמנחה גדולה וסעודת השבת תהיה סעודה שלישיתבברכה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא