אמונה והלכה

בדיקת שעטנז

הרב יעקב אריאל
1.האם יש חיוב הלכתי לבדוק כל סוודר האם יש בו שעטנז ?2.האם יש הבדל בין תוצרת הארץ לסין תוצרת חוץ ?3.כיצד ניתן להקפיד במצוות שעטנז ?4.האם יש איסור הנאה בשעטנז ?

מזונות בסעודה שניה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאלאנחנו עומדים לחגוג בר מצוה לבננו בעוד חודש.כיון שמדובר בשבת קצרה ,שאלתי האם אפשר לצאת ידי סעודת שבת בקידוש שנעשה לאחרהתפילה, בקידוש נכבד את הקהל במזונות וכן במנת קוגל , האםנוכל לצאת ידי חובת סעודה שניה של שבת , ולאחרי הקדוש נתפללמנחה גדולה וסעודת השבת תהיה סעודה שלישיתבברכה

גיוס לשב''ס

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב. פוטרתי לאחרונה מהעבודה .ויש לי הצעה להכנסלשב'ס. שזה כולל שבת וחג . מה לעשות בתור בחור דתי?

חנוכת בית

הרב יעקב אריאל
האם ישנו חיוב הלכתי לקיים חנוכת בית?האם יש עניין לומר קטעי משניות וכדו'?האם קביעת המזוזה צריכה להיות דווקא בטקס חנוכת הבית?

יהדות לפי האם

הרב יעקב אריאל
מה המקור להלכה שיהדות אדם נקבעת לפי אמו?בתודה ובברכה

הושבת מלך בסנהדרין

הרב יעקב אריאל
שלום רב,הרמב"ם כותב שאין מושיבין מלך בסנהדרין כיוון שאסור לחלוק עליוולהמרות את פיו.והרי מצינו מלכים שכן ישבו בסנהדרין? היו מלכים שהיו גם נשיאי הסנהדרין.כגון משה רבינו,יהושע בן נון,דוד המלך (עיין בהקדמת הר"מ לידהחזקה שכותב "דוד ובית דינו", שלמה המלך ("שלמה ובית דינו",וכן המלך המשיח אומרים שהוא יהיה ג…

ציצית על פונצ'ו?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרברכשתי לעצמי פונצ'ו- מעין שמיכת צמר מרובעת שבאמצע יש חורלראש -על פניו בגד זה חייב בציצית הענין הוא שהתכנון היה שגםאשתי וגם אני נשתמש בו לסירוגין(הוא ללא מאפין של בגד של אישהאו גבר בהכרח) ואשתי כמובן לא תלך עם בגד עם ציציות האם ישפתרון או שאכן נאלץ לבחור מי ילך עם הפונצ'ו ? כמו כן האםהעו…

הסכמת הרב לספר "שני המאורות הגדולים"

הרב יעקב אריאל
האם נכון השמועה שהרב חזר בו מההסכמה לספר "שני המאורות הגדולים"?

יצר הרע לצדיקים

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם לצדיקי אמת אין יצר הרע?מצד אחד בעל התניא אומר שלצדיק אין כלל יצר הרע, ומצד שנינאמר "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" סוכה נב,א

רבנות ונשואין

הרב יעקב אריאל
שלום. רב שאינו נשוי (חוסר מזל) האם מותר לו לשמש כרב ביתהכנסת [או כיוצא בזה] ? תודה!

יצר הרע לצדיקים - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבתודה על התשובה בעניין יצר הרע לצדיקים, אבל ראיתי בפירוששבעל התניא כותב בפרק א ובערך בפרק י' שלצדיק אין יצר הרעבכלל. וכן לדוד המלך לא היה יצר הרע בכלל כי הרגו בתענית.והסיפור עם בת שבע היה לפני שהוא הרג את יצר הרע. עיי"ש.

חתימת התנ"ך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,מי ומתי חתמו את התנ"ך? ומה המקור לתשובה?שבת שלום.

תחנון ותפילה בציבור

הרב יעקב אריאל
האם לאחר שסיימתי תפילת העמידה והציבור באשרי עלי להצטרףעמהם או להתפלל לפי הסדר ולומר תחנון? תודה רבה

ברכת הלבנה כשהיא מכוסה בענן דק

הרב יעקב אריאל
כאשר הלבנה מכוסה בענן דק (היא נראית טוב) - האם אפשר לברך ברכת הלבנה?

ברכה על עוגה בתוך סעודה

הרב יעקב אריאל
הרב כתב לי בעבר על קיום שניים מתוך שלושה תנאים בעוגה עלמנת לברך עליה בתוך סעודה.א. מה הכוונה ב"פריך", קשה? (כמו ופל)ב. האם על שטרודל תפו"ע יש לברך בתוך ארוחה (הוא ודאיממולא, לגבי ה"פריך"- שאלתי קודם, ולגבי המי פירות-אפשר לומרשבכל העוגות קיים תנאי זה?)ג. האם יש לברך על ביסלי וכדומה אם מוגשים כקינוח? …

הבדלה וברכת הבשמים

הרב יעקב אריאל
כשאני שומע הבדלה בישיבה קורה הרבה שאני אומר אמן (ומתכווןלצאת) על הבשמים, אולם הם מגיעים אלי מאוחר, לאחר שאמרתיאמן על הנר ועל ברכת ההבדלה.האם עלי לומר אמן בלי כוונה לצאת ולברך בסוף ההבדלה אולעשות כמנהגי ואין עניית האמנים שאחרי מהווים הפסק (אם בדעתילהריח ברגע שיתאפשר לי)? תודה רבה.

רוח הקודש של חכמי התלמוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,נאמר שכל דברי גמרא והראשונים חוברו ברוח הקודשאם כל הגמרא והראשונים נאמרו ברוה"ק, כיצד מצינו שאומריםלפעמים על אמורא או תנא או ראשון שהוא טעה?רבא כמה פעמים חזר בו מטעותו, וכן לפעמים פוסק משיג על פוסקאחר בטענה שאם היה רואה מקור מסויים היה חוזר בו.ואם כל דבריו נאמרו ברוה"ק איך יכול להיות שנעלם…

כיבוי נר בנשיפה

הרב יעקב אריאל
קראתי באחד מעלוני השבת כי אין לכבות נר בנשיפה מפניהסכנה. מה הסיבה לכך שדבר זה נחשב למסוכן, האם יש ענייןלהקפיד על כך גם היום או שזהו אחד מהדברים שפעם נחשבולמסוכנים והיום ידוע שלא ולכן אין להקפיד עליהם?

משחק בצק בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לשחק בבצק בשבת?המשחק הוא בלישת בצק כשהוא כבר מוכן ויצירת צורותבידיים (עיגולים, ריבועים וכד') וע"י כלים שיוצרים צורות מדויקותבבצק. במידה ואסור, מאיזה גיל צריך להקפיד לילדים שלא ישחקו? תודה רבה.

קריטריונים למענקי צדקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר,כידוע, נזקקים רבים פונים בבקשת סיוע ובד"כ מקבלים המלצת רב.מלבד הכלל הידוע "עניי עירך קודמים", יתכן ויש לאמץ כלליםנוספים שיעזרו לתעדף פונים. למשל, האם הנזקק מנסה להסדירלו מקום עבודה או מי שהוא דואג לו למקום עבודה ?במידה ומדוברבמשפחה - האם ישנה תוכנית הבראה למשפחה וכן האם הנזקקאו/ו המשפחה נ…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא