אמונה והלכה

מדוע לא נכתב עוה"ב בתורה

הרב יעקב אריאל
מה התשובה הפשוטה לשאלה "מדוע לא כתוב עוה"ב בתורה?"

להתקלח אחרי טבילה

הרב יעקב אריאל
האם אפשר לכתחילה להתקלח אחרי מקווה (באותו מקום)?האם יש הבדל אם הדבר מציק לי קצת מבחינת היגיינה או לא?

ענייה לאמן בזמן הלימוד

הרב יעקב אריאל
כשאני לומד בחדר ליד ביכנ"ס ואומרים קדיש- האם כדאי לעצורכל הזמן ולענות, דבר שיפגע לי בריכוז, או לקבוע שאני לא עונהבכלל וכך אוכל ללמוד בריכוז?

הפסק בתפילת שמנ"ע

הרב יעקב אריאל
א.אני מתפלל תפילת 18 זמן ארוך יחסית. אני משתדל למצוא מקוםבו לא יעמדו לפניי אך לעיתים לא יוצא הדבר ואדם שהתפלל לפניימוצא עצמו(בעיקר בערבית) נשאר לחכות אחרי התפילה עדשאגמור. הדבר מפריע לי לריכוז בשל חוסר הנעימות בעיכובווגורם לי להחיש את תפילתי.האם מותר לי לסיים ב"כאילו" ולפסוע,ולאחר שהוא הולך לחזור למ…

ברכת הלימוד

הרב יעקב אריאל
לאחר התפילה בישיבה אני קורא שמו"ת, רש"י על הפרשה, לומדעין איה, ורק אח"כ מתחיל סדר בוקר. מתי לברך ברכת הלימוד?ב. האם יש לברך ברכת הלימוד לפני שיעור (כאשר זה נעשהראשון בבוקר) או לחכות לסדר?

מזונות בסעודה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.אדם האוכל ארוחה הכוללת בשר, פחמימות ותוספות, ואינומעונין ליטול ידיו- אם יש בארוחה מיני מזונות שיש להם תוארלחם,כגון בורקס,האם נכון לאוכלם רק בסוף הארוחה כשהוא יודעשמה שהוא יאכל מכאן והלאה לא יעלה על שיעור של ארבעביצים? האם יש חילוק בין העדות?ב.הרב כתב לי בעבר שמילוי פחזנייה לא מצטרף אליה…

רוח הקודש של חכמי התלמוד

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אומרים שהתלמוד והמשנה נכתבו ברוח הקודש.כיצד זה לא סותר את הכלל של "לא בשמים היא" ושאין פוסקיםהלכות באמצעות רוה"ק?

פרה אדומה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבאם כשהיה בית המקדש קיים היו מצליחים להשיג פרה אדומה,מדוע לא מצליחים להשיג עכשיו?

יום טוב שני לשליחים בחו"ל

הרב יעקב אריאל
אנו שליחים בחו"ל, שעפ"י פסק הרב חוגגים יו"ט שני של גלויות;כעת אנו רוצים לדעת האם עלינו לאכול בסוכה בשמ"ע בהתחשבבעובדות הבאות: א.בקהילתנו נוהגים רק לקדש בסוכה. ב. אין לנו סוכה, בימי החג אכלנו עם כל הקהילה בסוכה הכללית.ג. החג חל השנה בשבת, כך שהטורח לארגן סעודה בסוכה ללאטלטול אוכל וילדים גדול יותר. …

טלית בצבעים

הרב יעקב אריאל
האם מותר וראוי להתעטף בטלית שהפסים שלה צבועים בצבעיםצבעוניים (במקום שחור/לבן). האם יש בזה הבדל לבחורי ישיבה?(רוב הטלית היא בצבע לבן - כצבע הציציות).

היחס למקרים וחלומות - השגחה פרטית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, נידועה שיטת רבי מאיר שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין(גיטין נב,א הוריות יג,ב וראה סנהדרין ל,א)ולכן במספר מקרים רבי מאיר לא שינה את התנהגותו בעקבות חלום. ודומני שכן נפסק להלכה בשו"ע.ולדוגמה אדם שהניח לו אביו מעות והוא אינו יודע איפה הם, והודיעולו בחלום איפה המעות וגם אמרו לו שהם של מעשר…

אמירת ותן טל ומטר בחו"ל וכיוון התפילה במטוס

הרב יעקב אריאל
שלום לרב ושנה טובה, א. אני נוסע לניו זילנד ביום ח' במר חשוון (דהיינו יום לאחר בתחלתאמירת ותן טל ומטר לברכה). האם יש להמשיך ולומר גם שם ותןטל ומטר (ולהזכיר בניו זילנד מתחילה עכשיו עונת הקיץ)?ב.לאיזה כיוון מתפללים במטוס?תודה

יו"ט שני של גלויות- בן א"י שיוצא לשליחות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שאלתי היא האם תושב ארץ ישראל שיצא לשליחותלחו"ל לתקופה של -3 שנים רשאי שלא לשמור יום טוב שני שלגלויות ולעשות מלאכה בביתו בצנעא?

תפילה קודם הלימוד

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. שאלתי את כת"ר לגבי ברכת הלימוד וכוונתי היתהל"יה"ר שלא יארע דבר תקלה על ידי וכו", ולא תפילת רנב"הק. על כן, שוב- האם אפשר (או צריך) לומר לפני שמו"ת או לחכותלתחילת הסדר בגמרא? ב.אם אני יודע שכל מה שאלמד היום הוא כוזרי - יש לברך? ג.כמו"כ - האם לברך לפני שיעור ששומעים(אמונה או גמרא)?     …

מוקצה - פמוטי נרות שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזיז את פמוטי הנרות בשבת לאחר שכבו ?

בייביפסטה בשבת

הרב יעקב אריאל
כידוע חייבים לנקות את התינוק לאחר יציאה והאפשרויות הנפוצות הןאו מריחת המשחה הנ"ל או שימוש בצמר גפן ספוג מים. ונראהשישנה בעיה או של ממרח או של סוחט?אם אכן קיימות הבעיות הנ"ל האם יש לרב פתרון?

פתיל תכלת ועלייה להר-הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב! ראשית אבקש את סליחתך, ראיתי שנשאלו כבר שאלות דומות באתר,אך הן לא ענו לצרכיי.א. בזמן האחרון התחלתי ללמוד את עניין התכלת ואני חושב להדרבעניין וללבוש פתיל תכלת, אולם ישנן שיטות רבות לגביי סוג הפתילוסוג הקשירה ולא מצאתי הכרעה בעניין. מה דעת הרב? איזה פתיללהשתמש וכיצד לקושרו?ב. האם לדעת ה…

ליהנות מן העולם הזה ובכל דרכיך דעהו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב 1.האם מותר להנות מן ההנאות המותרות של העולם הזה? (לאבהגזמה ולא בבחינת נבל ברשות התורה)היינו האם מותר להתענג על גלידה טעימה (כשרה למהדרין)? עלארוחה טעימה? להנות מן התשמיש עם אשתו? אני כל הזמן רואה שבעל התניא והחסידות שוללים כל הנאה שלהעולם הזה אפילו בהיתר ואפילו בדברים שהאדם עושה לשם שמיי…

ברכת שהחיינו בלבישת בגד חדש

הרב יעקב אריאל
אנו עורכים לבתנו שבת מצווה לרגל הבת מצווה שלה.השבת היא יום לפני יום ההולדת שלה (שחל ביום ראשון).אנו רוצים שהיא תברך את ברכת "שהחיינו" על בגד חדש.האם ניתן שהיא תלבש את הבגד החדש בשבת ועדיין תברך עליו"שהחיינו" במוצאי שבת (אחרי תפילת ערבית) כאשר היא נכנסתבפועל לגיל מצוות?תודה מראש.

עשר זכירות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה:בעשר זכירות כתוב באחד מהזכירות "מה שהקציפו אבותינו להשםבמדבר ובפרט בעגל"ואני קצת לא יודעת במה מדובר כלומרבעניין העגל אני יודעת אך האם כבודו יכול לפרט לי מעט על עניין זהתודה רבה ,בשורות טובות לעמ"י
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא