אמונה והלכה

אירוח אצל משפחות נוצריות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב וגמר טוב.אני מתכנן נסיעה לניו זילנד לחודשיים. אחת מאפשרויות הלינה (וישלציין אפשרות זולה) היא ארוח אצל משפחות המשתייכות לארגוןבשם HIT. מדובר בנוצרים אוהבי ישראל המארחים ישראלים. הבנתיכי אלו מאוד נחמדים והם לעיתים מחפשים נושאים לשיחה הקשוריםלתנ"ך, הולילנד, ישו וכו'.כוונתינו היא רק לישון אצלם…

הוספת שם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.רצ"ב, שאלה ככתבה וכלשונה שהגיעתנו לאתרנו הקט. נבקש אתהתייחסות הרב. "רציתי להוסיף לשמי שם- ושאלתי בן אדם שהייתי אצלו פעם- אדםדתי ורוחני- הוא אמר שהציע לי אם אני רוצה את השם ראובן- זהיכול לעזור ואמר שזה חסדים ובאמת מאז קראתי לעצמי ראובן כמהזמן- ונהיה לי ביטחון והרבה הרגשה של חסדים- ב"ה ולא…

מלעיל ומלרע בתפילה

הרב יעקב אריאל
כאשר שרים במהלך התפילה (כמו "לכה דודי") האם צריך להקפידבמילעיל ובמלרע (דבר שהוא קשה מאוד והורס את קצב המנגינה)או שלא צריך להקפיד כל כך?!

רוח הקודש ומופתים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם רוח הקודש ומופתים הם כלי להערכת גדולת ת"ח?היינו במידה ויש תלמיד חכם בעל מופת ורוה"ק, ולאומתו יש רבגדול שאין לו מופתים ורוה"ק, האם בהכרח הרב הראשון גדול מזהשאין לו רוה"ק? שהרי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב שכשאדם מגיע לתנאיםהנצרכים לנבואה מייד רוה"ק שורה עליו ואם חכם לא הגיע לרוה"קאול…

לחלוק על רבו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם חכם שהגיע להוראה (והוסמך להוראה גם על ידי רבו) ויש לוראיות ברורות נגד פסק של רבו רשאי לפסוק הלכה שלא כמורבו? (בדרך כבוד והשתמטות ובלי לפגוע בכבוד רבו חלילה) והכוונה אם הוא יכול לפסוק כמו הבנתו אפילו אם רבו ראה אתהשגותיו ולא השתכנע?

בניית בית המקדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,יש קבוצות שמעודדות את בניית בית המקדש בזמן הזה.האם אכן זה אפשרי מבחינה טכנית לבנות את המקדש לפני בוא המשיח?הרי איך בכלל אפשר להיכנס לשטח הר הבית בלי פרה אדומה?

אמירת "ויהי נועם" במוצ"ש בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שאלה לרבלפי הטעם שאין אומרים ויהי נועם במוצאי שבת כשחל יום טוב באותושבוע היות ואומרים "ומעשה ידינו ..." שצריך ששת הימים להיותנקראים ימי המעשה. ובכן לפי טעם זה היינו ראויים לומר "ויהינועם" במוצאי שבת (יום א סוכות) שהרי כל ששת הימים הבאיםנקראים חול המועד (הדגש על הביטוי חול) היינו שהותרו ששת הימיםבמעש…

קשיים בתפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר ומועדים לשמחה. להלן שאלה שהגיעתנו ונראה לנו ששאלה זו חשובה במיוחד ויש בהעניין לכלל הציבור, לפיכך נבקש מכבוד הרב התייחסותו. "מדוע קשה לי מאוד להתפלל בבית בכנסת זה בשבילי הדברהקשה ביותר וגם בשבת שאני הולך אני יושב בחוץ וזה קשה לי מאודמה עושים ?"

אופני השמחה במועד

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר ומועדים לשמחה.ידועים דברי הרמב"ם שאין שמחה אלא בבשר וביין. אדמו"ר הזקןפוסק בשולחנו הטהור שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנוזבחים ושלמים עיקר השמחה ביין.האם החיוב לשתות יין בזמן הזה במועד הינו מהתורה או מדרבנן ?

דישון בחול המועד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לדשן עץ פרי (לימון, תפוז) בחול המועד? מדובר בשניעצים בגינת הבית. העלים נראים כמושים וצריכים פיזור 4 כפות דשן(20-20-20) ליד העץ. טרחה מועטה ביותר.

כבוד הסידור

הרב יעקב אריאל
סידור שנסגר אם לא מחזיקים אותו פתוח - האם כשאני רוצהלהניחו מבלי שייסגר אני יכול להניחו הפוך כשהוא פתוח (והכתוב צמודלשולחן) או שאין זה מכבודו?

סדר תפילת ר"ח ביחיד

הרב יעקב אריאל
האם בתפילת ר"ח ביחיד יש לומר את סדר התפילה כמו זה שלהציבור, היינו שיר של יום לאחר הלל ואח"כ אשרי ובא לציון?ב. כאשר אני שומע אמן או איהש"ר שעונה יחיד או ציבור ואינישומע את האומר קדיש - האם עלי לענות גם כן?

דורדורנט ג'ולה נוזלי בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש בדורדורנט ג'ולה (כדור מסתובב) בשבת או שזהממרח?(החומר הוא נוזלי והכדור בעצם מורח אותו על העור)

טיפות ב"ך

הרב יעקב אריאל
בהמלצת הרפואה המשלימה אני לוקח שלש פעמים ביום מה שנקרא:"טיפות ב"ך", על"מ להפחית לחץ ומתח. האם מותר גם בשבת?(זה לא משהו שאני חייב מאד, פשוט הקביעות אולי חשובה)

מדוע לא נכתב עוה"ב בתורה

הרב יעקב אריאל
מה התשובה הפשוטה לשאלה "מדוע לא כתוב עוה"ב בתורה?"

להתקלח אחרי טבילה

הרב יעקב אריאל
האם אפשר לכתחילה להתקלח אחרי מקווה (באותו מקום)?האם יש הבדל אם הדבר מציק לי קצת מבחינת היגיינה או לא?

ענייה לאמן בזמן הלימוד

הרב יעקב אריאל
כשאני לומד בחדר ליד ביכנ"ס ואומרים קדיש- האם כדאי לעצורכל הזמן ולענות, דבר שיפגע לי בריכוז, או לקבוע שאני לא עונהבכלל וכך אוכל ללמוד בריכוז?

הפסק בתפילת שמנ"ע

הרב יעקב אריאל
א.אני מתפלל תפילת 18 זמן ארוך יחסית. אני משתדל למצוא מקוםבו לא יעמדו לפניי אך לעיתים לא יוצא הדבר ואדם שהתפלל לפניימוצא עצמו(בעיקר בערבית) נשאר לחכות אחרי התפילה עדשאגמור. הדבר מפריע לי לריכוז בשל חוסר הנעימות בעיכובווגורם לי להחיש את תפילתי.האם מותר לי לסיים ב"כאילו" ולפסוע,ולאחר שהוא הולך לחזור למ…

ברכת הלימוד

הרב יעקב אריאל
לאחר התפילה בישיבה אני קורא שמו"ת, רש"י על הפרשה, לומדעין איה, ורק אח"כ מתחיל סדר בוקר. מתי לברך ברכת הלימוד?ב. האם יש לברך ברכת הלימוד לפני שיעור (כאשר זה נעשהראשון בבוקר) או לחכות לסדר?

מזונות בסעודה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.אדם האוכל ארוחה הכוללת בשר, פחמימות ותוספות, ואינומעונין ליטול ידיו- אם יש בארוחה מיני מזונות שיש להם תוארלחם,כגון בורקס,האם נכון לאוכלם רק בסוף הארוחה כשהוא יודעשמה שהוא יאכל מכאן והלאה לא יעלה על שיעור של ארבעביצים? האם יש חילוק בין העדות?ב.הרב כתב לי בעבר שמילוי פחזנייה לא מצטרף אליה…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא