אמונה והלכה

המעמד של ספר החינוך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם ספר החינוך הוא גם פוסק או רק מפרש את סדר המצוותוטעמיהם ולא כיוון דבריו להוראה?שהרי ידוע שהוא כתב את הספר לבנו הקטן שיהיה לו מה לעשותבמקום לשחק ושמא לא כיוון דבריו להוראה ואז לא ניתן להחשיבאותו כבעל פלוגתא עם פוסקים ממש כמו שהבית יוסף לא הסכיםלהחשיב את רש"י כבעל פלוגתא לפוסקים.

גילויים משמיים של גדולי ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם יש יחס הלכתי לגילויים משמיים של גדולי תורה?ידוע שהרבה גדולי ישראל הביאו דברים שגילו להם משמיים.הראב"ד בכמה מקומות אומר שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו.יש ספר שלם על גילויים משמיים שקיבל רבי יוסף קארו.וכן בדורנו יש רבנים גדולים שלעיתים מוסרים לעם גילויים שקיבלומשמיים, כמו בעל הסולם והרב חרל"…

אמירת מי שברך לחיילי צה"ל ע"י אישה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבודו:ברצוני לדעת האם מותר לבת להגיד מי שברך לחיליי צה"ל? שנה טובה ומבורכת

לחלוק על המלך בהלכה

לכבוד הרב,האם מותר לחלוק בהלכה על מלך ישראל? (בדרך של כבוד)

יציאה מהארץ לצורך לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הרמב"ם בפרק ה' מהלכות מלכים מתיר לצאת מהארץ באופן זמנילצורך לימוד תורה.ולא זכיתי להבין את הגדר המדוייק של לימוד תורה.האם דוקא מי שלא יכול ללמוד בארץ?או מי שבחו"ל יש לו מורה יותר טוב שילמדו? שהרי ברור שלא כל מי שרוצה לנסוע לטיול בחו"ל יקבע עיתיםלתורה בחו"ל ויגיד שמותר לו לנסוע כי הוא לומד…

סליחות עשרת ימי תשובה ( 13 מידות )

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!!האם יש עניין לואמר את הפיוט ד' ד' ( 13 מידות )דווקא בימי ב' או ה'דבר הגורם להיפוך הימים לדוגמא השנה הוחלף יום ה' ביום ד' . בברכת שנה טובהוגמר חתימה טובה

סמני תקופות הטבע והשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.הטבע נותן לנו סימנים לתקופותיו. לפי השמש אנו יודעים שעבר יום,לפי הירח עבר חודש, ו-4 עונות מסמלות סיומה של שנה. איזהסימן בטבע מורה לנו על סיום 7 ימים והגעתו של יום הקודש שבת?אני יודע שזה קשור לשבעה גרמי שמיים, אולם לא את כל ההסבר,אשמח ללמוד מחוכמתך. שנה טובה.

תפילת שחרית אחרי חצות היום

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אדם שלא הספיק להתפלל עד חצות היום, מה יעשה בדיעבד?אמנם בהלכה כתוב שאם שגג/נאנס יתפלל פעמיים מנחה אבלראיתי מורי הוראה חשובים שמורים להתפלל גם אחרי חצות ובדיעבדעד השקיעה.

סוג הכיפה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מהי לדעת הרב הכיפה העדיפה לאדם בעל השקפה ציונית דתית?סרוגה או שחורה?

עמידה לכבוד אב בשעת עלייה לתורה

הרב יעקב אריאל
שלום. הנוהג לעמוד בשעת עליית אביו לתורה, מה יעשה כאשר הואמחזיק ספר תורה שני, היעמוד או יישאר לשבת? גח"ט!

פדיון הבן לאחר הפלה

הרב יעקב אריאל
אשה שהפילה בשבוע השמיני בהריון ראשון וילדה אח"כ בן. בדו"חהרפואי נאמר שלא נצפתה שום רקמת בשר בהפלה. האם צריכהלפדותו והאם ניתן לברך את כל הברכות.

אירוח אצל משפחות נוצריות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב וגמר טוב.אני מתכנן נסיעה לניו זילנד לחודשיים. אחת מאפשרויות הלינה (וישלציין אפשרות זולה) היא ארוח אצל משפחות המשתייכות לארגוןבשם HIT. מדובר בנוצרים אוהבי ישראל המארחים ישראלים. הבנתיכי אלו מאוד נחמדים והם לעיתים מחפשים נושאים לשיחה הקשוריםלתנ"ך, הולילנד, ישו וכו'.כוונתינו היא רק לישון אצלם…

הוספת שם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.רצ"ב, שאלה ככתבה וכלשונה שהגיעתנו לאתרנו הקט. נבקש אתהתייחסות הרב. "רציתי להוסיף לשמי שם- ושאלתי בן אדם שהייתי אצלו פעם- אדםדתי ורוחני- הוא אמר שהציע לי אם אני רוצה את השם ראובן- זהיכול לעזור ואמר שזה חסדים ובאמת מאז קראתי לעצמי ראובן כמהזמן- ונהיה לי ביטחון והרבה הרגשה של חסדים- ב"ה ולא…

מלעיל ומלרע בתפילה

הרב יעקב אריאל
כאשר שרים במהלך התפילה (כמו "לכה דודי") האם צריך להקפידבמילעיל ובמלרע (דבר שהוא קשה מאוד והורס את קצב המנגינה)או שלא צריך להקפיד כל כך?!

רוח הקודש ומופתים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם רוח הקודש ומופתים הם כלי להערכת גדולת ת"ח?היינו במידה ויש תלמיד חכם בעל מופת ורוה"ק, ולאומתו יש רבגדול שאין לו מופתים ורוה"ק, האם בהכרח הרב הראשון גדול מזהשאין לו רוה"ק? שהרי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב שכשאדם מגיע לתנאיםהנצרכים לנבואה מייד רוה"ק שורה עליו ואם חכם לא הגיע לרוה"קאול…

לחלוק על רבו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם חכם שהגיע להוראה (והוסמך להוראה גם על ידי רבו) ויש לוראיות ברורות נגד פסק של רבו רשאי לפסוק הלכה שלא כמורבו? (בדרך כבוד והשתמטות ובלי לפגוע בכבוד רבו חלילה) והכוונה אם הוא יכול לפסוק כמו הבנתו אפילו אם רבו ראה אתהשגותיו ולא השתכנע?

בניית בית המקדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,יש קבוצות שמעודדות את בניית בית המקדש בזמן הזה.האם אכן זה אפשרי מבחינה טכנית לבנות את המקדש לפני בוא המשיח?הרי איך בכלל אפשר להיכנס לשטח הר הבית בלי פרה אדומה?

אמירת "ויהי נועם" במוצ"ש בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
שאלה לרבלפי הטעם שאין אומרים ויהי נועם במוצאי שבת כשחל יום טוב באותושבוע היות ואומרים "ומעשה ידינו ..." שצריך ששת הימים להיותנקראים ימי המעשה. ובכן לפי טעם זה היינו ראויים לומר "ויהינועם" במוצאי שבת (יום א סוכות) שהרי כל ששת הימים הבאיםנקראים חול המועד (הדגש על הביטוי חול) היינו שהותרו ששת הימיםבמעש…

קשיים בתפילה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר ומועדים לשמחה. להלן שאלה שהגיעתנו ונראה לנו ששאלה זו חשובה במיוחד ויש בהעניין לכלל הציבור, לפיכך נבקש מכבוד הרב התייחסותו. "מדוע קשה לי מאוד להתפלל בבית בכנסת זה בשבילי הדברהקשה ביותר וגם בשבת שאני הולך אני יושב בחוץ וזה קשה לי מאודמה עושים ?"

אופני השמחה במועד

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר ומועדים לשמחה.ידועים דברי הרמב"ם שאין שמחה אלא בבשר וביין. אדמו"ר הזקןפוסק בשולחנו הטהור שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנוזבחים ושלמים עיקר השמחה ביין.האם החיוב לשתות יין בזמן הזה במועד הינו מהתורה או מדרבנן ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא