אמונה והלכה

לחלוק על החכם הגדול שבדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ראיתי שהרב כותב שהשו"ע לא אומר לנו מיהו יחיד בדורו בחכמהומתי אסור לחלוק עליו.ולא בטוח שזכיתי להבין את דברי הרב, שהרי יש בתורה לאו מפורש"לא תענה על רב" שפירושו לא לחלוק על המופלא שבבית דין.ואולי הוא הדין לחכם הגדול שבכל דור אע"פ שאין סנהדרין?

מימון סעודת ההבראה

הרב יעקב אריאל
האם קיימת מצווה להכין ארוחה לאנשים היושבים שבעה ושישביכולתם הכלכלית לממן רכישת מזון לצורך אכילתם?

עמידה בפני רבו

הרב יעקב אריאל
בעניין כבוד רבו האם יש לעמוד בפניו בכל פעם שנכנס לביהמ"דאו שמספיק פעם אחת ביום?

בית הלל ובית שמאי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם כל המחלוקות הידועות של בית הלל ובית שמאי הם גםמחלוקות של שמאי והלל עצמם או רק מחלוקות של תלמידיהם?

שאול המלך

הרב יעקב אריאל
האם שאול המלך היה תלמיד חכם?

דיבור באמבטיה

הרב יעקב אריאל
בביתנו השירותים והאמבטיה הם באותו חדר,א. האם מותר לדבר עם הילדים בזמן שאני רוחץ אותםב. האם מותר לדבר בשירותים לא בעיבריתתודה ושנה טובה

מזוזה בין שתי כיתות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א אנחנו לומדים בבית הספר טללי אורות בישוב טל מנשהבכיתה ה'- ו'.בכיתה אנו לומדים שיעורי תורה ביחד שתי הכיתות.בין כיתה ה' ל- ו' יש דלת ללא מזוזה.ברצוננו לשאול: באיזה צד יש לשים את המזוזה, שהרי זה גם דלתכניסה וגם יציאה?בתודה כיתה ה' ו-ו' בנים.

פי' הרמב"ם למשניות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,לגבי גדרי השמיעה לנביא ראיתי שהרב מביא את דברי הרמב"םבהקדמה לפירוש המשנה שאפילו אם יגידו לנו 1000 נביאים כמואליהו ואלישע הלכה מסויימת לדורות ויגידו לנו חכמים הלכה אחרתהלכה כמו חכמים. השאלה האם הרמב"ם בפירוש המשנה הוא גם פוסק? האם דבריםאלה של הרמב"ם הם גם להלכה?

להיטמא לגדול בישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,התוספות בכתובות קג,ב אומרים שגדול בישראל המופלג בדורו דינוכנשיא שמותר לכהנים להיטמא אליו. השאלה:האם הכוונה רק לגדול בישראל שהוא הכי גדול בדור שלו (כמורבי) או שהוא הדין לכל גדול בישראל שנחשב למופלג בדורו אע"פשאולי יש חכם יותר ממנו?כגון האם יהיה מותר לכהן להיטמא לראי"ה קוק זצ"ל שהיה גדולביש…

המעמד של ספר החינוך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם ספר החינוך הוא גם פוסק או רק מפרש את סדר המצוותוטעמיהם ולא כיוון דבריו להוראה?שהרי ידוע שהוא כתב את הספר לבנו הקטן שיהיה לו מה לעשותבמקום לשחק ושמא לא כיוון דבריו להוראה ואז לא ניתן להחשיבאותו כבעל פלוגתא עם פוסקים ממש כמו שהבית יוסף לא הסכיםלהחשיב את רש"י כבעל פלוגתא לפוסקים.

גילויים משמיים של גדולי ישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם יש יחס הלכתי לגילויים משמיים של גדולי תורה?ידוע שהרבה גדולי ישראל הביאו דברים שגילו להם משמיים.הראב"ד בכמה מקומות אומר שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו.יש ספר שלם על גילויים משמיים שקיבל רבי יוסף קארו.וכן בדורנו יש רבנים גדולים שלעיתים מוסרים לעם גילויים שקיבלומשמיים, כמו בעל הסולם והרב חרל"…

אמירת מי שברך לחיילי צה"ל ע"י אישה

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה לכבודו:ברצוני לדעת האם מותר לבת להגיד מי שברך לחיליי צה"ל? שנה טובה ומבורכת

לחלוק על המלך בהלכה

לכבוד הרב,האם מותר לחלוק בהלכה על מלך ישראל? (בדרך של כבוד)

יציאה מהארץ לצורך לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הרמב"ם בפרק ה' מהלכות מלכים מתיר לצאת מהארץ באופן זמנילצורך לימוד תורה.ולא זכיתי להבין את הגדר המדוייק של לימוד תורה.האם דוקא מי שלא יכול ללמוד בארץ?או מי שבחו"ל יש לו מורה יותר טוב שילמדו? שהרי ברור שלא כל מי שרוצה לנסוע לטיול בחו"ל יקבע עיתיםלתורה בחו"ל ויגיד שמותר לו לנסוע כי הוא לומד…

סליחות עשרת ימי תשובה ( 13 מידות )

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!!האם יש עניין לואמר את הפיוט ד' ד' ( 13 מידות )דווקא בימי ב' או ה'דבר הגורם להיפוך הימים לדוגמא השנה הוחלף יום ה' ביום ד' . בברכת שנה טובהוגמר חתימה טובה

סמני תקופות הטבע והשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.הטבע נותן לנו סימנים לתקופותיו. לפי השמש אנו יודעים שעבר יום,לפי הירח עבר חודש, ו-4 עונות מסמלות סיומה של שנה. איזהסימן בטבע מורה לנו על סיום 7 ימים והגעתו של יום הקודש שבת?אני יודע שזה קשור לשבעה גרמי שמיים, אולם לא את כל ההסבר,אשמח ללמוד מחוכמתך. שנה טובה.

תפילת שחרית אחרי חצות היום

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,אדם שלא הספיק להתפלל עד חצות היום, מה יעשה בדיעבד?אמנם בהלכה כתוב שאם שגג/נאנס יתפלל פעמיים מנחה אבלראיתי מורי הוראה חשובים שמורים להתפלל גם אחרי חצות ובדיעבדעד השקיעה.

סוג הכיפה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מהי לדעת הרב הכיפה העדיפה לאדם בעל השקפה ציונית דתית?סרוגה או שחורה?

עמידה לכבוד אב בשעת עלייה לתורה

הרב יעקב אריאל
שלום. הנוהג לעמוד בשעת עליית אביו לתורה, מה יעשה כאשר הואמחזיק ספר תורה שני, היעמוד או יישאר לשבת? גח"ט!

פדיון הבן לאחר הפלה

הרב יעקב אריאל
אשה שהפילה בשבוע השמיני בהריון ראשון וילדה אח"כ בן. בדו"חהרפואי נאמר שלא נצפתה שום רקמת בשר בהפלה. האם צריכהלפדותו והאם ניתן לברך את כל הברכות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא