אמונה והלכה

לחלוק על רבו - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםקראתי את תשובת הרב שמביא את דברי תרומת הדשן שמותרלתלמיד לחלוק על רבו וכן פסק הרמ"א.האם הדברים לא אמורים רק בתלמיד חבר? האם מצינו תלמידמובהק שחלק על רבו?

שיעור פת בלחם

הרב יעקב אריאל
שלום כבודו,ברצוני לדעת איך אני יכולה להבחין האם אני אוכלת שיעור וצריכהעל כך ליטול ידיים ולברך ברכת מזון אמרו לי שהשיעור שאפשרלהבחין הוא חצי פרוסת לחם האם זה נכון?תודה רבה

אוטובוס בלי נהג

הרב יעקב אריאל
שלום!שמעתי כי קיים אוטובוס שיגיע עוד מעט לישראל שהוא בלי נהג!רציתי לשאול יהיה מותר לסוע בו בשבת וזה לא יחשב חילול שבת?

קידוש למחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר או חובה לעשות קידושבמיוחד לאורח שהגיע אלי בשבת בנסיעה ברכבו?

ילדים בשבת במקום שאין עירוב

הרב יעקב אריאל
אני גרה במקום שאין בו עירוב. אני לא יכולה לצאת עם ילדי(בגילאים:5 ו- 8), מפני שיש לי בבית תינוק. איך אני יכולה להפעיל אתילדי למשך -3 שעות?|(חוץ מלדבר על פרשת השבוע או לקרואסיפורים),תיזכו למיצוות.

איפור קבוע

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם מותר ליצור גבות חסרות באיפור קבוע ובכךלהימנע מצביעתן בשבת?

סדר נטילת ידיים - המשך

הרב יעקב אריאל
כבודו שלום וברכה,מישהו שאל את כבודו על סדר נטילת ידיים בבוקר ולא כ"כ הבנתיאת התשובה,כאשר אני קמה אני נוטלת ידיים עם ברכה ואח"כ ניתן ללכת לבית הכיסא,שאלתי היא כזאת לפי התשובה הבנתי שצריך קודם ליטול ידיים בליברכה ואז להכנס לנוחיות לאחר מכן "אשר יצר" ואז שוב ליטולידיים עם ברכה? מחילה ותודה רבה     …

סדר נטילת ידיים - המשך2

הרב יעקב אריאל
כבודו,שאלתי את כבודו לגבי סדר נטילת ידיים וכבודו אמר שצריךלברך כאשר נקיים ולבושים,ולא מברכים אחרי כל פעולה ,שאלתיהיא כזאת האם כאשר אני קמה משנתי ואני רוצה ליטול ידיים אזליטול בלי ברכה?כי יש מקומות שאסור לגעת בהם בלי נטילה אושגם נטילה צריכה להעשות אחרי כל הפעולות? מחילה על הטירחהוריבוי השאלות

התחייבות לתרום באירוע צדקה

הרב יעקב אריאל
בימינו נהוג שארגונים מקיימים אירועי צדקה, ובהם אנשים מתחייבים לתרום , מקבלים ספח, ואתו ניגשים לבנק הדואר וכדומה ומשלמים את הסכום. במידה ועברו כמה שנים מאז, וכמו כן הסכום היה נמוך וסמלי האם יש לשלם את הכסף (גם לא זכור הסכום המדויק), והאם התרת נדרים מועילה לכך? תודה.

מחלוקת הלכתית לעומת טעות בהלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לא זכיתי עוד להבין את הגבול בין פסק הלכה שהוא טעות לביןפסק הלכה שהוא שנוי במחלוקת. 1.האם בכל מחלוקת הלכתית כל צד סבור שהצד השני טועה?(אע``פ שנאמר שאלו ואלו דברי אלקים חיים ואין פה אמת לעומתשקר, מ"מ יתכן שזה נאמר למי שצופה מהצד על המחלוקת אבלמנקודת הראות של בעלי המחלוקת עצמם הצד השני טוע…

רבי אלעזר בן רשב"י

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב אני כרגע לומד על התנאים ורציתי לשאול האם רבי אלעזר בןרשב"י חי גם אחרי שרבי עלה לנשיאות?בגמרא בבא מציעא פד,ב מסופר שהוא נפטר בחיי רבי.אין ברצוני להטריח את הרב בשאלה זאת, אלא רק אם התשובהגלויה לפני הרב זה יוכל לעזור.

לחלוק על החכם הגדול שבדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ראיתי שהרב כותב שהשו"ע לא אומר לנו מיהו יחיד בדורו בחכמהומתי אסור לחלוק עליו.ולא בטוח שזכיתי להבין את דברי הרב, שהרי יש בתורה לאו מפורש"לא תענה על רב" שפירושו לא לחלוק על המופלא שבבית דין.ואולי הוא הדין לחכם הגדול שבכל דור אע"פ שאין סנהדרין?

מימון סעודת ההבראה

הרב יעקב אריאל
האם קיימת מצווה להכין ארוחה לאנשים היושבים שבעה ושישביכולתם הכלכלית לממן רכישת מזון לצורך אכילתם?

עמידה בפני רבו

הרב יעקב אריאל
בעניין כבוד רבו האם יש לעמוד בפניו בכל פעם שנכנס לביהמ"דאו שמספיק פעם אחת ביום?

בית הלל ובית שמאי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם כל המחלוקות הידועות של בית הלל ובית שמאי הם גםמחלוקות של שמאי והלל עצמם או רק מחלוקות של תלמידיהם?

שאול המלך

הרב יעקב אריאל
האם שאול המלך היה תלמיד חכם?

דיבור באמבטיה

הרב יעקב אריאל
בביתנו השירותים והאמבטיה הם באותו חדר,א. האם מותר לדבר עם הילדים בזמן שאני רוחץ אותםב. האם מותר לדבר בשירותים לא בעיבריתתודה ושנה טובה

מזוזה בין שתי כיתות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א אנחנו לומדים בבית הספר טללי אורות בישוב טל מנשהבכיתה ה'- ו'.בכיתה אנו לומדים שיעורי תורה ביחד שתי הכיתות.בין כיתה ה' ל- ו' יש דלת ללא מזוזה.ברצוננו לשאול: באיזה צד יש לשים את המזוזה, שהרי זה גם דלתכניסה וגם יציאה?בתודה כיתה ה' ו-ו' בנים.

פי' הרמב"ם למשניות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,לגבי גדרי השמיעה לנביא ראיתי שהרב מביא את דברי הרמב"םבהקדמה לפירוש המשנה שאפילו אם יגידו לנו 1000 נביאים כמואליהו ואלישע הלכה מסויימת לדורות ויגידו לנו חכמים הלכה אחרתהלכה כמו חכמים. השאלה האם הרמב"ם בפירוש המשנה הוא גם פוסק? האם דבריםאלה של הרמב"ם הם גם להלכה?

להיטמא לגדול בישראל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,התוספות בכתובות קג,ב אומרים שגדול בישראל המופלג בדורו דינוכנשיא שמותר לכהנים להיטמא אליו. השאלה:האם הכוונה רק לגדול בישראל שהוא הכי גדול בדור שלו (כמורבי) או שהוא הדין לכל גדול בישראל שנחשב למופלג בדורו אע"פשאולי יש חכם יותר ממנו?כגון האם יהיה מותר לכהן להיטמא לראי"ה קוק זצ"ל שהיה גדולביש…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא