אמונה והלכה

ערבוב חצילים עם מיונז

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה. לשאלתי האם יש איסור לישה בשבתבערבוב חצילים במיונז ענה הרב שאכן יש איסור לש שאלתי עתהבשש"כ פרק ח' סעיף י"ט כתב: אוכלין שכבר נתבשלו ונתרככומותר ליתן עליהן משקה ולערבב בהם שכן אין בזה משום איסורלישה אלא משום תיקון אוכלין בעלמא. א. מדוע עירוב מיונזבחצילים לא יחשב כתיקון אוכלין בעלמ…

הזמנת מונית למוצ"ש בחו"ל

הרב יעקב אריאל
בקרוב אהיה (בכנס מקצועי) בחו"ל (פראג) ובמוצ"ש אמהר מאדלרכבת. האם אפשר להזמין מראש מונית שתגיע מייד במוצ"ש אוכחמש דקות לאחר מכן?

טלית קטן שנקרעה

הרב יעקב אריאל
טלית קטנה שנקרע הגדיל עד כס"מ סמוך לשפת הטלית האם אפשרלתפור או צריך לפרום את הגדיל או אולי את כל 4 הגדילים ורקאח"כ לתפור ולקשור מחדש,וכן טלית קטן שנקרעה בנקב בית הצוואר ונשאר 16 ס"מ עד השפההאם ניתן לתקן?

פסל דמות אדם

הרב יעקב אריאל
לפני כשנתיים השתתפתי ב"חוג" לאמונות. במסגרת החוג הכנופסלים, דמות פנים של אדם. הפסל עשוי מחמר ופיסלתי בו פניםשל ילדה.1. האם יש איסור בכל הנוגע לפיסול, האם אסור לעשות מהשעשיתי?2. מה עליי לעשות עכשיו, האם אסור שהפסל יעמוד בביתי? אצייןכי השקעתי בו מאוד ו"יהיה לי חבל" לא להעמידו לאחר השקעה זו.3. מהם גדרי…

אירוח בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
שלום רבלכבוד הרבבעקבות דברי הט"ז ביו"ד,שפה,א.האם מותר לארח ולהתארח אצל קרובי משפחה ו/ או חבריםבשנת אבל על הורים.אודה לרב על תשובתו.בברכה

אוכל ללא קליפה במקרר

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב. לעיתים יוצא להשאיר בצל פתוח במקרר, ביצהקלופה וכו' במשך לילה. ידוע לי שיש בעיה בדברים מסוימים, באילודברים מדובר ואיך כן אפשר להשאירם פתוחים, וכן מה הטעם לדבר? שאלה נוספת, לגבי סבון ששמים באסלה שמפיץ צבע, האם מותר בשבת? רוב תודות

היגיון האמונה באלוקים

הרב יעקב אריאל
יש לי שאלה מבחינת הההיגיון לגבי האמונה באלוקים.אם נניח שיש כח עליון שברא את העולם אז עולה מכאן שאלה. מצד אחד רבים מחזיקים בטיעון שלא ייתכן שעולם כה מופלאומורכב קיים מעצמו - אז אם נשתמש בהיגיון, הרי ש*קל וחומר*שלא ייתכן שאלוקים נוצר מעצמו - הרי אלוקים אמור להיות דברהרבה יותר מורכב מהעולם. לעניות דע…

עבירות שדינן כרת

הרב יעקב אריאל
שלום,רציתי לדעת מה הכוונה עבירות שדינן כרת ואיפה ניתן למצוא אתפירוט העבירות.תודה.

קבלת הרבים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,השו"ע ביו"ד ריד,ב כותב שקבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם.היינו שאם קיבלו ציבור חומרה מסויימת היא חלה על כל הציבורכנדר וגם אדם חדש שבא לגור באותה עיר חייב להחמיר כמוהם.ולא זכיתי להבין מה מקור הדין הזה.לא ניתן לומר שזה משום "לא תתגודדו" שהרי עד שהאדם לא עוזבאת העיר לצמיתות הוא חייב להמשיך להחמי…

גזירות ותקנות ע"י נשיא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם הנשיא יכול לתקן גזירות ותקנות ללא הסכמת רוב חברי הסנהדרין?והאם רוב הסנהדרין יכולים לבטל גזירות ותקנות של נשיא?

מקור סמכות המרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםכיצד מותר לאדם לקבל על עצמו רב אחד וללכת לפיו בין לקולאבין לחומרא ואפילו הוא יחיד נגד רבים?הרי כל מחלוקת הלכתית היא סוג של ספק, ובדאורייתא יש להחמירובדרבנן להקל, אם יש רבים הולכים אחרי הרוב ומה בכך שאדםהחליט שהוא הולך לפי רב אחד? שמא אין הלכה כמותו?

מצוות שילוח הקן

הרב יעקב אריאל
מה העניין במצוות שילוח הקן? האם בכל מקרה שאני רואה קן אניצריכה לשלח את האם? או רק במידה ואני רוצה את הביצים?ולמה בכלל צריך את המצווה?(אני שואלת באמת כדי לדעת ולאמזלזול חס וחלילה)

נבואה בחו"ל לפי הכוזרי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה לגבי שיטת הכוזרי בעניין נבואה בחו"ל.נשאלת בכוזרי קושייה כיצד אנו אומרים שאין נבואה בחו"ל ומצינושאברהם אבינו, משה רבינו ושאר נביאים התנבאו בחו"ל? ומתרץהכוזרי "בה או בעבורה" היינו שניתן להתנבא בחו"ל אם הנבואההיא עבור ארץ ישראל. ועדיין קשה. כי הכוזרי הוא נחשב לראשון,והוא מחוייב לד…

ארמית בתפילת יחיד

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,כידוע כשמתפללים ביחיד לא אומרים את קטעי התפילה בארמיתכגון "יקום פורקן" ו-"בריך שמיא"כפי שאומרת הגמרא "אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית [ביחיד]לפי שאין המלאכים מכירים בלשון ארמית"מה לגבי פסוקים יחידים בתוך קטעים כגון "ה' מלכותה קאם לעלםולעלמי עלמיא" שבשירת הים או הפסוקים מתוך "ובא לציון"?תודה מ…

האיסור לגדל עיזים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שמעתי שהיות ועיזים נקראות גזלניות יש איסור לגדלן. האם נכוןהדבר? האם יש איסור הלכתי לגדל עדר עיזים על מנת להנותמהחלב שלהן?תודה רבה וכל טוב.

לחלוק על רבו - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםקראתי את תשובת הרב שמביא את דברי תרומת הדשן שמותרלתלמיד לחלוק על רבו וכן פסק הרמ"א.האם הדברים לא אמורים רק בתלמיד חבר? האם מצינו תלמידמובהק שחלק על רבו?

שיעור פת בלחם

הרב יעקב אריאל
שלום כבודו,ברצוני לדעת איך אני יכולה להבחין האם אני אוכלת שיעור וצריכהעל כך ליטול ידיים ולברך ברכת מזון אמרו לי שהשיעור שאפשרלהבחין הוא חצי פרוסת לחם האם זה נכון?תודה רבה

אוטובוס בלי נהג

הרב יעקב אריאל
שלום!שמעתי כי קיים אוטובוס שיגיע עוד מעט לישראל שהוא בלי נהג!רציתי לשאול יהיה מותר לסוע בו בשבת וזה לא יחשב חילול שבת?

קידוש למחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר או חובה לעשות קידושבמיוחד לאורח שהגיע אלי בשבת בנסיעה ברכבו?

ילדים בשבת במקום שאין עירוב

הרב יעקב אריאל
אני גרה במקום שאין בו עירוב. אני לא יכולה לצאת עם ילדי(בגילאים:5 ו- 8), מפני שיש לי בבית תינוק. איך אני יכולה להפעיל אתילדי למשך -3 שעות?|(חוץ מלדבר על פרשת השבוע או לקרואסיפורים),תיזכו למיצוות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא