אמונה והלכה

היגיון האמונה באלוקים

הרב יעקב אריאל
יש לי שאלה מבחינת הההיגיון לגבי האמונה באלוקים.אם נניח שיש כח עליון שברא את העולם אז עולה מכאן שאלה. מצד אחד רבים מחזיקים בטיעון שלא ייתכן שעולם כה מופלאומורכב קיים מעצמו - אז אם נשתמש בהיגיון, הרי ש*קל וחומר*שלא ייתכן שאלוקים נוצר מעצמו - הרי אלוקים אמור להיות דברהרבה יותר מורכב מהעולם. לעניות דע…

עבירות שדינן כרת

הרב יעקב אריאל
שלום,רציתי לדעת מה הכוונה עבירות שדינן כרת ואיפה ניתן למצוא אתפירוט העבירות.תודה.

קבלת הרבים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,השו"ע ביו"ד ריד,ב כותב שקבלת הרבים חלה עליהם ועל זרעם.היינו שאם קיבלו ציבור חומרה מסויימת היא חלה על כל הציבורכנדר וגם אדם חדש שבא לגור באותה עיר חייב להחמיר כמוהם.ולא זכיתי להבין מה מקור הדין הזה.לא ניתן לומר שזה משום "לא תתגודדו" שהרי עד שהאדם לא עוזבאת העיר לצמיתות הוא חייב להמשיך להחמי…

גזירות ותקנות ע"י נשיא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם הנשיא יכול לתקן גזירות ותקנות ללא הסכמת רוב חברי הסנהדרין?והאם רוב הסנהדרין יכולים לבטל גזירות ותקנות של נשיא?

מקור סמכות המרא דאתרא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםכיצד מותר לאדם לקבל על עצמו רב אחד וללכת לפיו בין לקולאבין לחומרא ואפילו הוא יחיד נגד רבים?הרי כל מחלוקת הלכתית היא סוג של ספק, ובדאורייתא יש להחמירובדרבנן להקל, אם יש רבים הולכים אחרי הרוב ומה בכך שאדםהחליט שהוא הולך לפי רב אחד? שמא אין הלכה כמותו?

מצוות שילוח הקן

הרב יעקב אריאל
מה העניין במצוות שילוח הקן? האם בכל מקרה שאני רואה קן אניצריכה לשלח את האם? או רק במידה ואני רוצה את הביצים?ולמה בכלל צריך את המצווה?(אני שואלת באמת כדי לדעת ולאמזלזול חס וחלילה)

נבואה בחו"ל לפי הכוזרי

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה לגבי שיטת הכוזרי בעניין נבואה בחו"ל.נשאלת בכוזרי קושייה כיצד אנו אומרים שאין נבואה בחו"ל ומצינושאברהם אבינו, משה רבינו ושאר נביאים התנבאו בחו"ל? ומתרץהכוזרי "בה או בעבורה" היינו שניתן להתנבא בחו"ל אם הנבואההיא עבור ארץ ישראל. ועדיין קשה. כי הכוזרי הוא נחשב לראשון,והוא מחוייב לד…

ארמית בתפילת יחיד

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,כידוע כשמתפללים ביחיד לא אומרים את קטעי התפילה בארמיתכגון "יקום פורקן" ו-"בריך שמיא"כפי שאומרת הגמרא "אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית [ביחיד]לפי שאין המלאכים מכירים בלשון ארמית"מה לגבי פסוקים יחידים בתוך קטעים כגון "ה' מלכותה קאם לעלםולעלמי עלמיא" שבשירת הים או הפסוקים מתוך "ובא לציון"?תודה מ…

האיסור לגדל עיזים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שמעתי שהיות ועיזים נקראות גזלניות יש איסור לגדלן. האם נכוןהדבר? האם יש איסור הלכתי לגדל עדר עיזים על מנת להנותמהחלב שלהן?תודה רבה וכל טוב.

לחלוק על רבו - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםקראתי את תשובת הרב שמביא את דברי תרומת הדשן שמותרלתלמיד לחלוק על רבו וכן פסק הרמ"א.האם הדברים לא אמורים רק בתלמיד חבר? האם מצינו תלמידמובהק שחלק על רבו?

שיעור פת בלחם

הרב יעקב אריאל
שלום כבודו,ברצוני לדעת איך אני יכולה להבחין האם אני אוכלת שיעור וצריכהעל כך ליטול ידיים ולברך ברכת מזון אמרו לי שהשיעור שאפשרלהבחין הוא חצי פרוסת לחם האם זה נכון?תודה רבה

אוטובוס בלי נהג

הרב יעקב אריאל
שלום!שמעתי כי קיים אוטובוס שיגיע עוד מעט לישראל שהוא בלי נהג!רציתי לשאול יהיה מותר לסוע בו בשבת וזה לא יחשב חילול שבת?

קידוש למחלל שבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר או חובה לעשות קידושבמיוחד לאורח שהגיע אלי בשבת בנסיעה ברכבו?

ילדים בשבת במקום שאין עירוב

הרב יעקב אריאל
אני גרה במקום שאין בו עירוב. אני לא יכולה לצאת עם ילדי(בגילאים:5 ו- 8), מפני שיש לי בבית תינוק. איך אני יכולה להפעיל אתילדי למשך -3 שעות?|(חוץ מלדבר על פרשת השבוע או לקרואסיפורים),תיזכו למיצוות.

איפור קבוע

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם מותר ליצור גבות חסרות באיפור קבוע ובכךלהימנע מצביעתן בשבת?

סדר נטילת ידיים - המשך

הרב יעקב אריאל
כבודו שלום וברכה,מישהו שאל את כבודו על סדר נטילת ידיים בבוקר ולא כ"כ הבנתיאת התשובה,כאשר אני קמה אני נוטלת ידיים עם ברכה ואח"כ ניתן ללכת לבית הכיסא,שאלתי היא כזאת לפי התשובה הבנתי שצריך קודם ליטול ידיים בליברכה ואז להכנס לנוחיות לאחר מכן "אשר יצר" ואז שוב ליטולידיים עם ברכה? מחילה ותודה רבה     …

סדר נטילת ידיים - המשך2

הרב יעקב אריאל
כבודו,שאלתי את כבודו לגבי סדר נטילת ידיים וכבודו אמר שצריךלברך כאשר נקיים ולבושים,ולא מברכים אחרי כל פעולה ,שאלתיהיא כזאת האם כאשר אני קמה משנתי ואני רוצה ליטול ידיים אזליטול בלי ברכה?כי יש מקומות שאסור לגעת בהם בלי נטילה אושגם נטילה צריכה להעשות אחרי כל הפעולות? מחילה על הטירחהוריבוי השאלות

התחייבות לתרום באירוע צדקה

הרב יעקב אריאל
בימינו נהוג שארגונים מקיימים אירועי צדקה, ובהם אנשים מתחייבים לתרום , מקבלים ספח, ואתו ניגשים לבנק הדואר וכדומה ומשלמים את הסכום. במידה ועברו כמה שנים מאז, וכמו כן הסכום היה נמוך וסמלי האם יש לשלם את הכסף (גם לא זכור הסכום המדויק), והאם התרת נדרים מועילה לכך? תודה.

מחלוקת הלכתית לעומת טעות בהלכה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לא זכיתי עוד להבין את הגבול בין פסק הלכה שהוא טעות לביןפסק הלכה שהוא שנוי במחלוקת. 1.האם בכל מחלוקת הלכתית כל צד סבור שהצד השני טועה?(אע``פ שנאמר שאלו ואלו דברי אלקים חיים ואין פה אמת לעומתשקר, מ"מ יתכן שזה נאמר למי שצופה מהצד על המחלוקת אבלמנקודת הראות של בעלי המחלוקת עצמם הצד השני טוע…

רבי אלעזר בן רשב"י

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב אני כרגע לומד על התנאים ורציתי לשאול האם רבי אלעזר בןרשב"י חי גם אחרי שרבי עלה לנשיאות?בגמרא בבא מציעא פד,ב מסופר שהוא נפטר בחיי רבי.אין ברצוני להטריח את הרב בשאלה זאת, אלא רק אם התשובהגלויה לפני הרב זה יוכל לעזור.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא