אמונה והלכה

הדלקת נרות שבת

הרב יעקב אריאל
הרב שלום, אני בחורה רווקה בת 27 ממשפחה ספרדית, עד להיום לא הדלקתי נרות שבת, האם מותר לי להתחיל להדליק נרות שבת עוד בהיותי רווקה? עם ברכה?

גניזת דפי פ"ש באנגלית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם צריך לגנוז דפי פ"ש באנגלית?

אמן

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לשאלתי האם יש לענות אמן לברכת כהנים באמצעאלוקי נצר(כשאר הדברים שעונים עליהם בין פרקי קריאת שמע),ענהלי הרב שכן. האם הכוונה לאמן של ברכתם או לאמן שלאחר"יברכך..", "יאר.."וכו'?

חכמה או יראת שמים בפסיקה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,למדתי לאחרונה את כללי הפסיקה וההכרעה במחלוקת.אחד הכללים הוא שבמחלוקת של 2 חכמים יש ללכת אחר הגדולבחכמה. ואם אחד גדול בבקיאות ואחד בחריפות אז אחר הגדולבבקיאות.השאלה מה הדין במקרה ששני חכמים חולקים, ואחד גדול יותרבחכמה והשני גדול יותר ביראת שמים. כמו מי הדין?אין מדובר על מקרה שהחכם הראשון אי…

תפילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לעיתים אני מרגיש צורך שלא להתפלל עם חבריילישיבה מחוסר נעימות בהוצאת רגשותיי.על מנת להתפלל במנין אניעולה לעזרת נשים. האם יש צורך שאוכל להיראות מלמטה? האםכשאפשר לראות אותי רק ממקומות ספציפים וגם אז - רק אתראשי, זוהי תפילה במנין? (מדובר שאהיה מרוכז יותר בתפילהבעזרת נשים)

גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבבהמשך לשאלה על גדרי החיוב לשמוע לנביא בזמן שאינו מתנבא.הרב אומר שאע"פ שלדעת המנחת חינוך יש חיוב לשמוע לנביאבדברים שאומר מעצמו, ולדעתו כך היא דעת התוספות ודעת ספרהחינוך, מכל מקום הוא נחשב לאחרון ויש חולקים עליו. האם הרב זוכר מיהם החולקים? בתודה רבה מראש

שבת דחויה או הותרה בצבא

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב. האם מותר להשתמש בטלפון נייד בשבת כדי לקרואלשומר שיבוא להחליף בשמירה או לחילופין לכוון אותו בשבת כשעוןמעורר? תודה ובשו"ט.

סמכות בי"ד הגדול

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם הסמכות העליונה של הבית דין הגדול שאסור לחלוק עליהם זהרק בפסיקת הלכה או גם באגדה,מחשבה ומוסר?היינו אם לדעת רוב חכמי הבית דין הגדול הלכה כמו הדרכתוהמוסרית של המסילת ישרים לדוגמה, האם מותר לחכם אחרלהורות הדרכות כמו ספר חובת הלבבות?וכן לעניין דרשות שאינן נוגעות למעשה והדרכות בעינייני אמונה…

תפילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם כשאדם רואה שיעבור זמן ק"ש והוא אומרה לפניהתפילה, יש צורך לומר דווקה את שלושת הפרשיות הראשונות אושניתן להסתפק (כגון שהוא בלחץ של זמן) בפרשייה ראשונה, ויחשבלו כק"ש?

שיעור ברכות

הרב יעקב אריאל
א.האם מילוי הופל מצטרף לשיעור על המחייה?ב.האם מילוי פחזנייה או בורקס?

סיום מסכת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, שמעתי דעה שבסיום מסכת לא לומר קדיש אלא אםכן הוריו של האומרו נפטרו. מהי דעת הרב?

לחלוק על מי שגדול ממנו

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם על פי ההלכה מותר לחכם שהגיע להוראה לחלוק על חכמיםשגדולים ממנו בחכמה? שהרי מצינו בחז"ל מקרים שקטן חולק על גדול.

הלכות שבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.1. באשר לקופסת שימורים שיש עליה סימון של החתך ו"טבעת"שמכניסים לתוכה את האצבע ו"מושכים" את המכסה-א. מותר לפתוח כך בשבת?ב. אם אסור- מותר לפתוח עם פותחן? הבעיה עם הפותחן היאשלפעמים אפשר לפתוח רק על הסימון, ואם יש בעיה ב"חיתוך לפיסימן", אז גם הפותחן יהיה בעייתי.2. נפל לנו החשמל בשבת בגלל ע…

לחלוק על גדול הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,קראתי את תשובת הרב בעניין גדול הדור.הבנתי מהרב שאין כיום גדול דור אחד שמקובל על כולם כפוסקהדור ולכן אין איסור לחלוק. אבל מהשו"ע יו"ד רמד,י ואו"ח תעב,ה לא משמע שיש קשר ביןהתקבלותו של הגדול לבין החיוב לכבדו כרבו מובהק. והרי ידועשאסור לתלמיד לחלוק על רבו המובהק, ולפי"ז משמע שאסור לאףאחד…

שידור חוזר של תכנית טלוויזיה משבת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ישנה תכנית טלויזיה המשודרת בשידור ישיר בערב שבת, בהשתתפותהקהל באולפן ובבית. התכנית משודרת שוב בשידור חוזרבמוצ"ש.האם במוצ"ש מותר לי לצפות בתכנית או שזה בבחינתהנאה מחילול שבת?תודה וכל טוב.

חילול שבת לקרובי גוסס

הרב יעקב אריאל
האם מותר ליסוע בשבת לבית חולים למען חיי שעה של גוססלקרובי משפחה

טענה שהדת גורמת למלחמות

הרב יעקב אריאל
אמר לי אדם חילוני: אני לא דתי כי הדת גורמת למלחמות. מהנכון לומר לו?

מיהו גדול הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,המושג גדול הדור מוזכר מספר פעמים בשולחן ערוך, כגון ביו"דרמד,י ובאו"ח תעב,ה.מיהו גדול הדור שעליו השו"ע מדבר? האם זה החכם הגדול ביותרבדור?האם יכולים להיות כמה גדולי הדור?

לשמוע לנביא בזמן שאינו מתנבא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,הרב כותב שבזמן שהנביא לא מדבר בשליחות של הקב"ה דינוכחכם רגיל.האם זאת לא מחלוקת ראשונים?התוספות ביבמות (צ,ב ד``ה וליגמר) והתוספות בסנהדרין (פט,בד``ה אליהו) ס"ל אם הבנתי אותם נכון שיש לשמוע לדברי הנביאגם בדברים שאומר מפי עצמו.וכן כותב בעל המנחת חינוך בדעת החינוך (מצווה תקט"ז)אמנם יתכן שאין ה…

מצווה לשמוע לנביא בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, הרמב"ם בספר המצוות בסיום המצוות עשה מונה את המצוותההכרחיות שנוהגות בכל זמן ובכל מקום .הרמב"ם מונה 60 מצוות הכרחיות שנוהגות בכל מקום ובכל זמן (גםבזמן הזה) ובינהם את מצווה קע"ב שהיא המצווה לשמוע לנביא.והרי הנבואה פסקה מאז החורבן? מדוע הרמב"ם סובר שיש מצווהשמוע לנביא גם בזמן הגלות ושזאת מצו…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא