אמונה והלכה

עבודה המסייעת בחילול שבת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה הרבה זמן שחיפשתי עבודה, לבסוף מצאתי עבודה. כמוקדנית בחברתהשכרות רכב לחו"ל.תפקידי הוא לבצע את השכרת הרכב, ז"א לתאם את זמןההשכרה,תאריך ושעה, יוצא שאני צריכה לתאם גם לשבתות וחגים!בעצם, אני מסייעת לדבר עברה!מה אני צריכה לעשות? להתפטר? תודה רבה שבוע טוב.

לאו "לא תסור"

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,קיימת הסתירה הידועה בדברי הרמב"ם לגבי המצווה לשמוע לדבריחכמים בזמן הזה.מצד אחד בספר המצוות וביד החזקה משמע מדברי הרמב"םשהמצווה מהתורה היא לשמוע לבית הדין הגדול בלשכת הגזית.ודומני שכן כתב בספר מרגניתא טבא שעל ספר המצוות וכן כתבהמהר"ץ חיות.(ואע"פ שצריך לשמוע לחכמים גם בזמן הזה, מ"מ לפי"ז אין…

בת מצוה, ברכת שהחיינו וסעודת מצוה

הרב יעקב אריאל
שלום, האם בת שהגיע לבת מצוה צריכה/ יכולה/ חייבת לברך שהחיינו? אם כן, מתי? ביום הולדת ה-12? ביום ההולדת ה-12 ועוד יום?האם היא יכולה לברך אחר-כך במקרה שעורכים לה שבת עם כלהמשפחה בבחינת ברוב-עם הדרת מלך? האם היא צריכה לברך עלמשהו אחר כגון בגד חדש ולהתכוון גם על קבלת עול-מצוות? בנוסף, האם אפשר/ ניתן/…

כיסוי ראש לאישה

הרב יעקב אריאל
האם חובת הכיסוי היא על האישה או שגם הבעל חייב שאישתו תלךבכיסוי ראש.אשמח אם הרב יציין מקורות בנושאתודה

מחלוקת הקב"ה עם פמליא של מעלה

הרב יעקב אריאל
מצינו בחז"ל מחלוקות של הקב"ה עם ישיבה של מעלה.ניתן לראות זאת בשו"ת מן השמיים, שלדעת הקב"ה הדין לדוגמהכמו ר"ת, ופמליא של מעלה ס"ל שהדין כמו רש"י.וכן ניתן לראות דוגמה בגמרא בבא מציעא פו,א בסיפור על רבה ברנחמני, שנחלקו בישיבה של מעלה הקב"ה ומתיבתא דרקיע בדינינגעים או אהלות - הקב"ה אמר טהור, מתיבתא דרקי…

גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך 2

הרב יעקב אריאל
,ברה דובכלרבדמ אל איבנהש ןמזבש בתוכ ברה הבש ברה תבושת תא יתארקךכש רבוס ברהו .ליגר םכח לש תוכמסכ איה ותוכמס זא 'ה םשבהיה הז למרכה רהב השעש והילאש קיידמו תופסותה תעד םג איה.ןיד תיב שאר/םכחכ ותוכמסמ קלחכהווצמ ינמוד) איבנל עומשל הווצמב ךוניח תחנמה עודמ ,ךכ םאוניאש ןמזב םג איבנל עומשל בויח שי תופסותה יפל…

גניזה

הרב יעקב אריאל
למו"ר השלום והברכה!ישנו עלון היוצא מדי שבוע ובו חדשות מענייני הקהילה. עורך העלוןמשבץ בכותרות הידיעות חלקי פסוקים, כגון ידיעה על אתר משחקים:"ואמר הלא משחק אני", הודעה על פקק בכביש: "וינהגהובכבדות" וכיוצ"ב. האם עלון כזה עם מילים כאלו שאין כוונתםלשם פסוק אלא ליפי המליצה ואין בהם את שם ה', צריכים גניזה?…

גזרות ותקנות על פי נביא

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1.האם יש לנביא סמכות לגזור גזרות ולתקן תקנות על פי הדיבור?(כמו שיש לסנהדרין סמכות לעשות זאת)2.במידה ונביא תיקן תקנה או גזר גזירה, והסנהדרין לא הסכימו להאו שהיא לא פשטה בכלל ישראל, האם יש חיוב לציית לה?

ברכת המפיל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, האם יש לומר ברכת המפיל בערב שבת? (האם יששסוברים שלא? מי?) תודה רבה.

לבישת כיפה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,א.לפעמים בעת נסיעותיי באוטובוס אני מעונין לנוח על החלון. האםאני יכול להוריד את הכיפה או שאני כמהלך?ב. אם עפה לי הכיפה ברוח ואני רוצה להרימה אני יכול לשים אתידי על הראש לכמה מטרים הללו וזה נחשב לכיסוי ראש?

כרטיס אשראי לשומרי שבת

הרב יעקב אריאל
כהמשך להצעתי בדבר כרטיס האור שיהיה שומר שבת כדוגמת שבתכארד החרדי שלום לכבוד הרב כרטיס כזה יכול להביא ברכה, ביצירת אוירה של שמירת שבת, כלפי הציבור, כל מי שרואה עצמו חלק מן הציבור הד"ל יפנים אתנושא שמירת השבת. שמירת השבת במובנו הרחב. אין קונים מחנויותשפתוחים בשבת, גם לא ביום חול. אם אתה רואה עצמך ח…

איחור לערבית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,א.הגעתי לערבית ומצאתי את הציבור בה' אלוקיכם אמת.אם אנייודע שאלחץ ולא אגיע עמהם לשמונ"ע- עדיף שאחכה ואתחיל איתםעמידה ואח"כ אחזור על השאר?אם כן- יש לומר השכיבנו לאחר התפילה או לפניה (למרות שלאאמרתי מה שלפני)? ב. אם הציבור "רץ" ומתחיל שמונ"ע כשאני רק מסיים פרשיותשמע - להמשיך בנחת ולהתחיל הרב…

תמונות שצולמו בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, באתר של פלוגת המילואים שלי מפורסמות תמונותמהמילואים האחרונים. האם מותר להסתכל כשברור לי שחלקם צולם בשבת?

הדלקת נרות שבת

הרב יעקב אריאל
הרב שלום, אני בחורה רווקה בת 27 ממשפחה ספרדית, עד להיום לא הדלקתי נרות שבת, האם מותר לי להתחיל להדליק נרות שבת עוד בהיותי רווקה? עם ברכה?

גניזת דפי פ"ש באנגלית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם צריך לגנוז דפי פ"ש באנגלית?

אמן

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לשאלתי האם יש לענות אמן לברכת כהנים באמצעאלוקי נצר(כשאר הדברים שעונים עליהם בין פרקי קריאת שמע),ענהלי הרב שכן. האם הכוונה לאמן של ברכתם או לאמן שלאחר"יברכך..", "יאר.."וכו'?

חכמה או יראת שמים בפסיקה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,למדתי לאחרונה את כללי הפסיקה וההכרעה במחלוקת.אחד הכללים הוא שבמחלוקת של 2 חכמים יש ללכת אחר הגדולבחכמה. ואם אחד גדול בבקיאות ואחד בחריפות אז אחר הגדולבבקיאות.השאלה מה הדין במקרה ששני חכמים חולקים, ואחד גדול יותרבחכמה והשני גדול יותר ביראת שמים. כמו מי הדין?אין מדובר על מקרה שהחכם הראשון אי…

תפילה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, לעיתים אני מרגיש צורך שלא להתפלל עם חבריילישיבה מחוסר נעימות בהוצאת רגשותיי.על מנת להתפלל במנין אניעולה לעזרת נשים. האם יש צורך שאוכל להיראות מלמטה? האםכשאפשר לראות אותי רק ממקומות ספציפים וגם אז - רק אתראשי, זוהי תפילה במנין? (מדובר שאהיה מרוכז יותר בתפילהבעזרת נשים)

גדרי החיוב לשמוע לנביא - המשך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבבהמשך לשאלה על גדרי החיוב לשמוע לנביא בזמן שאינו מתנבא.הרב אומר שאע"פ שלדעת המנחת חינוך יש חיוב לשמוע לנביאבדברים שאומר מעצמו, ולדעתו כך היא דעת התוספות ודעת ספרהחינוך, מכל מקום הוא נחשב לאחרון ויש חולקים עליו. האם הרב זוכר מיהם החולקים? בתודה רבה מראש

שבת דחויה או הותרה בצבא

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב. האם מותר להשתמש בטלפון נייד בשבת כדי לקרואלשומר שיבוא להחליף בשמירה או לחילופין לכוון אותו בשבת כשעוןמעורר? תודה ובשו"ט.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא