אמונה והלכה

קריאת רשימת שמירה בשבת

הרב יעקב אריאל
חייל הנדרש לקרא רשימת שמירה, והרשות בידו לשנותה, האם עליולבקש מחבירו שיעמוד לידו כ'שומר' למנוע 'שמא ימחק' ]כמש"כהפמ"ג שז א"א ס"ק יז. רשב"א שבת קמט[ או שהיות ובמקריםרבים אי אפשר לעמוד בזה, ממליא אין צריך להקפיד בזה כלל.יש לציין שמערב שבת ניתן לפתור את הבעיה ע"י הכנסת הרשימהלשקית אטומה ולכתוב עליה 'שב…

אשה ששכחה להדליק נרות

הרב יעקב אריאל
בשבועות התארחנו אצל קרובי משפחה, בליל שבת (מוצאי שבועות)אשתי והמארחת שכחו להדליק נרות. שאלתי היא האם אשתי צריכהלהוסיף נר נוסף על הנרות שהיתה רגילה להדליק,כפי שנהוג במצבכזה, או מכוון שהיינו אורחים ועיקר חובת ההדלקה היא על בעליהבית אין היא צריכה. (אם יש נ"מ אנחנו נוהגים כמנהגי אשכנז).תודה

צדקה לעני קבוע

הרב יעקב אריאל
אנחנו נותנים צדקה כל יום (משתדלים) ושמים בקופת צדקה ביתית.את הכסף אנו קיבלנו על עצמנו לאסוף עבור עני מסוים שפוגשיםאותו בבית הכנסת מידי חודש. עברו כבר למעלה מ-3 חודשיםועדיין לא פגשנו אותו.האם אנו יכולים לתת את הכסף לעני אחר?

כוס ברכת המזון

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, האם צריך להקפיד לברך ברכת המזון על הכוס?האם יש הבדל בין שבת ליום חול לעניין זה?

עין אלקטרונית - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום הרב שאלתי אותך לפני מס' ימים אודות שימוש בעין אלקטרונית. לצערי אין לי מנוס משום שאני מתארח בבית מלון שבו זו צורת הפתיחה היחידה שקיימת האם אוכל לשעת הדחק הזו לסמוך עלדברי הרב וואזנר?

חזרת ש"ץ מקוצרת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"אהיום יום חמישי התפללתי שחרית במנין שבו הם אומרים חזרת הש"ץמקוצרת לפני תפילת לחש של כולם ( כמו שנוהגים לעשות במנחה)לעומת זאת תחנון אמרו במלואו.שאלתי היא עקרונית ( אני רק אורח בבית כנסת זה):א) האם לא עדיף שיתפללו שמונה עשרה כמו שצריך וידלגו עלתחנון ( אם כבר הם בעניין של קיצורים)ב…

קריאת ספרים המכילים אלימות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקרוא ספרים שכוללים אלימות? קשה להגדיר זאתבדיוק אך אין הכוונה לספרים המכילים אלימות קשה. הכוונהלספרים עם תיאורים של קרבות וכדומה.האם יש חילוק בין אם צריך לעשות זאת למטרות אקדמאיות או סתםלשם קריאה להנאה. תודה.

מזוזה בבית שכור

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לאדם ששוכר בית לשים מזוזה?האם יש איסור ללון בבית שאין בו מזוזה - כשהבעלות יהודית?

מה מברכים על עלי ביבי ועל שתיית שמן ?

רבני מכון התורה והארץ
שלום וברכה רציתי לשאול לגבי כשרות עלי בייבי. 1. האם צריך להשרות במים וסבון ולבדוק אחד אחד? או שמספיק שטיפה טובה? 2. מה ברכתם ? מישהי אמרה לי שהכל? האם נכון? 3. אני נוהגת כל בוקר לשתות 2 כפות שמן זית לחיזוק הבריאות בהמלצת רופא. פעם שאלתי (רב אשכנזי) ואמר לי שלא צריך לברך. עכשיו דיברתי עם עוד מישהי שג…

דחיית/ הקדמת העליה לקבר ביארצייט

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להקדים או לדחות את העליה לקבר (זה לא השנההראשונה של היארצייט)? אם כן האם יש עדיפות להקדמה או דחייה?

קריאה למשטרה בשבת

הרב יעקב אריאל
לכבד הרב יעקב אריאל שלום.ביום שבת האחרון בשעה שש בבוקר, נהג בגילופין [תחת השפעתאלכוהול ואולי גם סם אחר] התנגש בעצמה רבה בשער הברזל שלהחניה ליד הבית, עבר דרכה והרס את הרכב אשר חנה שםלגמרי. יש נזק של עשרות אלפי שקלים. מאחר ולא היו נפגעיםבגוף לא התקשרנו למשטרה. שהרי על נזק ממוני לא מחללים שבת[עד כמה שי…

תינוקות של בית רבן

הרב יעקב אריאל
שלום רבהרבה זמן אני מנסה למכור את הבית שלי ואני קורא תמידתפילה של מכירה לבית ושם כתוב שצריך לתת תמורה לתינוקות שלבית רבן. למי מוסרים את הצדקה ומי הם התינוקות של בית רבן?ומוזכר שם שהם צריכים לקרוא את נסח התפילה כדי שהבית יימכרתודה

מקרר בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום, כיצד יש לנהוג במקרה ופתחתי מקרר בשבת וגיליתי כי המפסקלא נותק וכתוצאה מסגירת הדלת ייכבה האור (יתכן גם שהמפסקמשפיע על דברים נוספים).

מקור חיוב תפילה לנשים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שאלתי היא מניין נובע מקור חיוב התפילה לנשים שכן אין זה כתוב מפורשות בתורה, לפי מיטב ידיעתי? ומדוע אין החיוב חל עליהם כמו על בנים?

לחלוק על גדול חכמי הדור

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,האם מותר לגדולי הדור לחלוק בהלכה/השקפה על תלמיד חכםשהוא יחיד בדורו בחכמתו?

לשמוע לדברי הנביא

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שליט"א שלום,האם החיוב לשמוע לדברי הנביא זה רק בדברים שהוא אומר בשםה' או גם בזמן שאינו מתנבא ואומר דברים מפי עצמו?נפקא מינה - לגבי הרבי מחב"ד שראיתי שפוסקים שיש לו דין של נביא

צפורן בנויה עם עיטורים

הרב יעקב אריאל
כאשר בונים צפורניים לנשים, יש המוסיפות עיטור בולט המחובר עלגבי הציפור הבנויה. עיטור זה יכול להיות מוסר רק באמצעות מכשירמיוחד הנמצא בדרך כלל רק אצל המומחית לענין. העיטור יכוללהיות מוחלף לאחר מספר שבועות כאשר באים למלא את הציפורןמחדש. האם עיטור זה מהוה חציצה בטבילה?

מיקום הכיפה

הרב יעקב אריאל
מיקום הכיפה על הראש, היכן?

נזילת מים ממזגן בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאם בבית הכנסת מתחילה באמצע התפילה נזילה בשבת מהתקרה(קשור למזגן) מה ניתן לעשות.(האם המים נולד? האם אין בדלי אםרוצים לשים למטה ביטול כלי מהיכנו?)תודה רבה.

כניסה עם צמיד "עוד אבנך ונבנית" לבית הכיסא

הרב יעקב אריאל
על הצמיד של גוש קטיף נכתב "עוד אבנך ונבנית". האם מותר להכניס את הצמיד הזה לבית הכיסא?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא