אמונה והלכה

ציצית ירוקה -המשך

הרב יעקב אריאל
הרב ענה לי שאפשר. האם כוונתו, שעדיף הכל צבוע באותו צבע,כשו"ע [גם לנוהגים כרמ"א] או שבכ"ז עדיף פתילים לבנים, אףכשהבגד צבוע, מפני המנהג [רק שמותר לצבוע הכל]תודה.

כתיבה בשבת -סדר עדיפויות

הרב יעקב אריאל
כאשר יש הכרח מבצעי/רפואי לכתוב בשבת. האם סדר העדיפויות הוא:1. מחשב נייד או כף יד (משום שנזון ממצבר ואינו מתקיים). 2.מחשב רגיל (איננו בגד כתב). 3. עט שבת. 4. עט רגילה ביד שמאל. -האם נכונים דברי?בברכה.

פתיל תכלת

הרב יעקב אריאל
הגעתי לאתר של אגודת "פתיל תכלת", האגודה ע"פ מה שהבנתימפיצה פתילות תכלת לציצית.השאלה היא מדוע לא עשו זאת עד עכשיו? הבנתי במסכת ברכותמשנה ב' שצריך להיות גם לבן וגם תכלת בכל כנף אחת.האם כיום זה יותר מהודר?למה היום מוציאים רק ציציות עם פתילות לבנות בלבד?לסיכום העניין האם זה הידור המצווה בכך שאקנה ציצית…

צדיקים בדור עקבתא דמשיחא

הרב יעקב אריאל
שמעתי שהיכן שהוא הגר"א כותב שבדורנו- דור עקבתא דמשיחא,ייכנס הסטרא אחרא ברבנים, ויגרום להם להגיד דברים שמכבים אתתהליך הגאולה. א. האם זה נכון שישנו קטע כזה? אם כן איפה הוא נמצא? ב. האם ניתן להגיד זאת על מי מגדולי דורנו, בצורה ספציפית? ג. כיצד אפשר לומר זאת (אפ' בצורה כללית) שהרי הם גדולי עולם?   …

עלינו לשבח במניין של ספרד

הרב יעקב אריאל
מי שמתפלל נוסח אשכנז, ומתפלל במניין נוסח ספרד, מתי עליולומר עלינו לשבח? תודה.

קדושת בית כנסת ופעילות סניפית

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב אריאל שליט"אשלום רבזכיתי ללוות את פעילותם של תלמידי בפעילותם בסניף ולאחרונהעלו כמה שאלות הנוגעות לפעילות במקום תפילה.כדי שהשאלות יהיו ברורות אכתוב רקע קצר:הסניף הוא בעצם חדר אחד גדול לאחרונה קיבל הסניף ס"ת ובכךקיבלה התפילה בסניף תוקף נוסף ולאור הנ"ל שאלותינו. א. האם מותר לפעול באולם ז…

צביעת שיער לגברים

הרב יעקב אריאל
האם לגברים מותר לצבוע שיער?היכן ניתן למצוא דיון הלכתי בנושא?

קבלת שבת בתפילת ער"ש מוקדמת

הרב יעקב אריאל
אני מתפלל בערב שבת במנין המוקדם לפי ר' יהודה. ממתי חל לדידי בין השמשות לעניין מיגו דאיתקצאי? תודה

שימת תבשיל לח על פלטה בשבת (הערה)

הרב יעקב אריאל
לגבי מה שאסר כ' לספרדים שימת תבשיל לח על פלאטה כבויהשתדלק ע"י שעון שבת - אם איני טועה ביביע אומר (ח"ט או ח"י)פסק להתיר מדין שזה גרמא ואיסורו מדרבנן יש לצרף שמא הלכהכרמב"ם ועוד ראשונים שסוברים שאין בישול אחר בישול גם בלח. בברכת יגדיל תורה ויאדיר!

גניזת שם השם בהזמנה לחתונה

הרב יעקב אריאל
אם כותבים בהזמנה ה' האם צריך לגנוז את זה?

ספר קול התור

הרב יעקב אריאל
בשו"ת תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך ח"ד סימן שכח טועןהמחבר (שהוא עצמו מצאצאי הגר"א) שקשה לקבוע אם הספר קולהתור אכן מיוחס להגר"א ואין לסמוך עליו.כמו כן בתשובה הנ"ל מופיעים דברים קשים ביותר נגד הרב כשרזצ"ל וספרו התקופה הגדולה.שני הספרים האלה ובמיוחד קול התור הם מאבני היסוד של השקפתנועל עניני גאולת ישר…

עדכון שרתי אינטרנט בשבת

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול: האם יש בעיה הלכתית אם אני במוצ"ש מעדכנתמידע בשרת אינטרנט שיושב בארה"ב, בזמן ששם עדין שבת?

התקנת מקום פטור בזמן ביה"ש

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתקין 'מקום פטור' באמצעות הנחת לבנה גדולה עלהקרקע סמוך לאוהל, בערב שבת בין השמשות ]אם טרם קיבלוהציבור שבת[ האם אין כאן מלאכת 'בנין' מהתורה?בברכה,

עדכון שרתי אינטרנט בשבת - המשך

הרב יעקב אריאל
אנסה לחדד את השאלה:אני נמצאת בארץ. אני לוחצת כאן מהמחשב שלי במוצאי שבת עלהכפתור. וזה גורם לשינוי במחשב שנמצא בחו"ל במקום שבו עדין שבת.(כאילו אני לוחצת על כפתור שמדליק אור במוצ"ש, והוא מדליקאור במקום שבו עדין שבת).האם זה מותר או אסור?

חומרות בדעת השו"ע והרמ"א

הרב יעקב אריאל
באילו מקרים שבהם השו"ע או הרמ"א כותבים "והמחמיר תבוא עליוברכה" או "והמחמיר הרי זה משובח" אכן ראוי להחמיר כמותם?

פתיחת בקבוק, הליכה על חול הים וקריעת נייר טואלט

הרב יעקב אריאל
1.האם מותר לחלוץ /לפתוח כל בקבוק לשתייה בשבת? על מה מחמירים? 2.האם מותר מלכתחילה ללכת ע"ג החולות בשפת הים עם נעליים שמטביעות וכותבות? 3.שימוש בנייר טואלט בשרותים שלא חתוכים מערב שבת וכיצד?

קדיש בעלינו לשבח

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, כמדומני, שהרב כתב לי בעבר שאם אני ב"עלינו"ואני יודע שהציבור אומרים במהירות, ויש קדיש אח"כ, עדיף לעצורלפני "ועל כן":אם לא עצרתי ובאמצע התחילו קדיש - גם אז לעצור ולענות?ב.האם יש כזו חשיבות גדולה לומר עם הציבור את הקטע הראשון?פשוט אני לא מרגיש בנוח עם העצירה הזו.

קדושה באלקי נצור ואמן באמצע התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום. הבנתי מדברי השו"ע שמי שאמר "יהיו לרצון" הראשוןועכשיו באלוקי נצר והציבור מגיע כבר לקדיש- עדיף שיקצר, כלו'יאמר יהיו לרצון השני, כי עדיף לענות אחרי שמונ"ע.קשה לי עם זה גם בגלל שאני רוצה לומר לפעמים תחנונים אחריהיהיו לרצון הראשון (גם אם אמרתי בשומע תפילה) וגם כי אניאוהב ורוצה לומר "אלוקי נצר".האם…

הורדת קובץ בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד קובץ גדול (שלוקח יום להורידו) ביום שישי כךשההורדה תמשיך בשבת באופן אוטמטי?לתשובתכם אודה.

הזכ"נ בשבת מברכין ער"ח סיון במנחה

הרב יעקב אריאל
האם מזכירין נשמות בשבת מברכין, ערב ר"ח סיון במנחה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא