אמונה והלכה

התגלגלות מרכיבי משכן שילה

הרב יעקב אריאל
מה נעשה במרכיבי משכן שילה לאחר בניית מקדש שלמה?

עבודה בבנק בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
נניח שבעל הבנק היה שומר מצוות, האם מותר לפתוח את הבנקבחוה"מ מדין דבר האבד, שהרי הבורסה פועלת בחוה"מ ואנשיםמשקיעים כסף, ואם הבנק לא יהייה פתוח יש חשש שיפסדו גם אתהקרן ומימלא לא יפתחו חשבון בבנק כזה וכו' ב. מה הדין לעובדי הבנק? תודה.

זימון עם שאינם שומרי תו"מ (בצבא)

הרב יעקב אריאל
מה עושים בכל רמה של שתו"מ?

הדפסת מחשב בשבת

הרב יעקב אריאל
היות והמחשב מבצע אלפי חישובים מיד לאחר מתן פקודת הדפסה, ורק לאחר מכן מדפיס (שהות זמן ניכרת בין מתן הפקודה לבין הביצוע) האם יתכן לחשבו כגרמא? [באג"מ אבה"ע ד,עג כתב כעין זה].בברכה.

כתיבת מחשב בכתב רהוט

הרב יעקב אריאל
עפ"י דברי הרמ"א בסי' שו סע' א וכ"כ המ"א בסי' שמ ס"ק ישכתיבה דקה או כתב אשורי חסר, אסורים בשבת מדרבנן. - האםיש מקום להורות, שבמידה ויש הכרח להקליד במחשב בשבת -יעשההדבר בכתב רהוט (כתב 'יד')בברכה.

נט"י על שתי פעולות

הרב יעקב אריאל
אדם שעושה 2 פעולות שצריך ליטוול ידיים אחריהן(לדוגמא גזירתציפורניים וגילוח זקן)אחת אחר השניה, האם צריך ליטול ידייםפעמיים,פעם אחת לאחר כל פעולה, או שאפר ליטול פעם אחתאחר הפעולה האחרונה?

כתיבה בחוה"מ

הרב יעקב אריאל
1. האם מותר לכתוב בחוה"מ כתיבה פשוטה ?2. באיזה מצבים מותר לכתוב ומדוע ?3. האם מותר לכתוב במחשב ולהדפיס זאת ?4. האם מותר לכתוב הודעת כתובה (sms) בטלפון נייד ?

זמרים נוכרים

הרב יעקב אריאל
האם האזנה לשירים של זמרים נוצריים (כלהקת "החיפושיות", "the beatles") נחשבת לחטא? אם כן, מדוע ולפי איזה כלל?

שימוש במדיח כלים

הרב יעקב אריאל
הורי קנו מדיח כלים עם טיימר עד 19 שעות מסוג סיימיס. שאלתי היא:1.האם מותר להשתמש בו בשבת2.האם אפשר להדיח בו כלים בשריים וחלביים ביחד

גלילת מסך או הדפסה בשבת

הרב יעקב אריאל
שלו' רבלצורך קריאת מסמך, בתחום פקו"נ המתיר חילול שבת, לעיתים ישצורך חיוני לגלול את המסך פעמים רבות. האם מצב זה עדיףלהדפיסו בשבת? הגר"ש גורן (בנספח לספר קדושת השבת ח"ב לר'משה הררי) כתב שבמצב זה עדיפה הדפסה. מדוע, הרי אםהדפסה איננה גרמא, וגלילת מסך המחשב אסורה מדרבנן (כךמתיחס הגר"ש גורן לחשמל בשבת, כמ…

מתן פקודת 'הדפס' בזרת שמאל

הרב יעקב אריאל
האם מתן פקודת הדפסה למחשב באצבע או בזרת שמאל תחשבלשינוי? בא"ר שמ,יא כתב ביחס לפתיחת ספר הכתוב על חודידפיו, שיפתח בשמאל, ומשמע ממנו שיד שמאל נחשבת כשינוי לכלמלאכת כתיבה. אך האבנ"ז רט,ט כתב שמאחר וכתיבה מתבצעתבאופן זה בטוב בשמאל כבימין, אין כל ערך בשינוי זה. גםבדעת-תורה שמ,ג הסכים בזה לדברי הא"ר.- מה…

מחיקה בשבת

הרב יעקב אריאל
מועדים לשמחההאם עדיפה העברת קו על מילה, על פני מחיקה ממש, כגוןבטיפקס וכד'. [כמובן שמדובר בכתיבה חיונית לצרכי פקו"נ].מחיקה עמ"נ לכתובה אסורה מהתורה, אך אולי לא כך בכך סימןשהוא.בברכה

שמירת נתונים בזכרון מחשב

הרב יעקב אריאל
מועדים לשמחה.האם בשמירת נתונים בזכרון המחשב יש איסור יתר מאשר כל פעולהחשמלית? האם שייך כאן 'בונה' או 'תיקון כלי', גם שלא לשיטתהחזו"א? האם יש הבדל בין שמירה בזכרון הפנימי של המחשב לביןזכרון חיצוני [דיסקים למיניהם]? - בשש"כ כתב בשם הגרשז"א (פ'סו הערה ריא) שיש בזה איסור בונה או תיקון כלי כששומר בזיכרון…

הכשרת מיקרוגל בחול המועד

הרב יעקב אריאל
שלום הרב, שכחנו להכשיר את המיקרוגל לפני החג , כידוע בדרךכלל לא נוהגים להגעיל כלים בחול המועד אבל כיוון שכאן לאמדובר ממש בהגעלה אולי כן ניתן לעשות זאת בחול המועד?

החלפת שם הבן משום שלום בית

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר, השאלה הנ"ל התקבלה באתר מרחבקוק. מצד אחד מפני דרכישלום כדאי אולי להחליף את השם מצד שני הבעל רוצה שיהאזיכרון לאביו. אולי רק בעת העליה לתורה כדאי לקרוא לו בשם המלא ?מבקש התייחסות הרב, בתודה מראש. לפני 8 שנים קראתי לבני יהודה ע"ש אבי ז"ל שנפל במלחמתיוה"כ. הוספתי בברית את השם אודי, כך ששמו…

הגנה מפני וירוסים של חברה מחללת שבת

הרב יעקב אריאל
חברת שרותי אינטרנט שעובדת גם בשבת מציעה למנויים שרות שלהגנה מפני וירוסים המתעדכן כל מספר שעות. העדכון מתבצע גםבשבת. השירות זול ממחיר של תוכנת הגנה מוירוסים.האם מותר להתחבר לשירות (המחשב סגור בשבת, כך שהמנוימתעדכן רק לאחר שבת)?

מוזיקה בסעודת בר מצוה בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
ראיתי בשו"ת שבט הלוי יו"ד סי' ריג, שאבל שמותר לו להשתתףבחופה מותר לו גם לשמוע מוזיקה כיון שאין חופה ללא כלי זמר.האם הדבר נכון גבי לגבי בר מצוה? האם מי שנמצא בשנת אבל עלאחד מן ההורים ועושה סעודת בר מצוה לבנו עם דברי תורה, מותרגם שיהיה תזמורת והאבל לא ישתתף בריקודים?

ברכה כנגד אשה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,א. האם מותר לברך מול אמי שאינה לובשת כיסוי ראש?מה לגבי אחות נשואה?ב. אם עוצמים עיניים או מרכינים ראש מותר או שעדיף להטות את הגוף?

נט"י ידיים אחרי גילוח

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, האם יש צורך ליטול ידיים אחרי גילוח?

קדושת ספרים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,א. האם כדאי להמנע מלכתוב על דף שמונח על הגמרא או ספריראשונים מפאת קדושת הספר?ב. האם יש צורך לסגור את הגמרא כשיוצאים לשירותים? אם כן -אפשר להסתפק בהעברת דף אחד קדימה? תודה רבה!
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא