אמונה והלכה

ברהמ"ז במקום ברכה מעין שלוש

הרב יעקב אריאל
מה הדין במי שנתחייב ב"על המחיה" וטעה והחל לברך ברהמ"ז?והאם יש לחלק בין מי שנזכר באמצע למי שסיים.ביקר ובתודה,

אמירה על אדם "שהוא חילוני" - המשך

הרב יעקב אריאל
שלוםהרב כתב שלומר על אדם שהוא חילוני בלי סבה טובה זה לשוןהרע. מה לעשות כששואלים אותי במפורש על אנשים שאני מכירהאותם או את בני משפחותיהם טוב אם הם דתיים או חילוניים? זאתשאלה של "כן ולא" וקשה עד בלתי אפשרי להתחמק, כימהתחמקות עפ"ר אפשר להבין את התשובה.תודה רבה

תיפוף בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לתופף בשבת על שולחן בקצב בשבת,למשל כאשר מתפללים בנוסח קרליבך?בברכה,ובתודה מראש,

יציאה באמצע הסעודה

הרב יעקב אריאל
קורה לי הרבה פעמים בשבוע לצאת באמצע ארוחת ערב לתפילת ערבית שהיא בשעה קבועה ואין לי אפשרות אחרת. האם מותר הדבר, ובאילו תנאים? (ההליכה והחזרה אורכת כחצי שעה).

מיהו יהודי?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.ידוע שמי שנולד לאם יהודיה מוגדר כיהודי,והמחלוקת בין תוס'לרמב"ן ממתי חל דין זה.אך רציתי לדעת היכן המקור לדין זה?האם זה נלמד מפס' מסוייםאו שזה הלכה למשה מסיני? אשמח אם הרב יוכל לציין את המקור.תודה רבה.

יציאה לבית מלון בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם אדם שאבל על אחד מהוריו יכול במשך שנת האבל לצאת עםמשפחתו לשישי שבת בבית מלון? או שמה יש בזה משום הנאה ולאיצא עם משפחתו לבית המלון.

דמותו של יהושע

הרב יעקב אריאל
בחז"ל אנו נתקלים בדמותו של יהושע באופן מוקטן וכסיל אדםיבלענו זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותוכסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורסהסדין על הספסל ויושב תחת רגליו לפיכך אמר הקב"ה איני מקפחשכרך ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה שאלתי: כיצד ניתן ליישב את דברי חז"ל עם הנאמר…

יצירת האפרוח לדעת חז"ל

הרב יעקב אריאל
על פי חז"ל תחילת יצירת האפרוח הוא מהחלבון, ואילו לפי המדע מהחלמון?האם זהו שינוי? והם תהיה השלכה הלכתית בביצים מופרות לענין דם.

פדיון הבן לאחר הפלה טבעית

הרב יעקב אריאל
שלום רב לפני כשלושה חודשים עברתי לצערי הפלה טבעית בשבוע השמינילהריון, בו לא ניתן היה לדעת את מין העובר. כיום ב"ה אני שובבהריון, וברצוני לדעת באם העובר הוא בן, האם אוכל לערוךפדיון הבן. תודה

עליה לקברי קדושים

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב בנושא עליה לקברי קדושים

מצוות ואהבת לרעך כמוך בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו באתר "מרחבקוק" כיצד יש לקיים את מצוות ואהבת לרעךכמוך בזמן הזה?למרות שהתשובה ברורה (לימוד ויישום פרק לב בתניא על מנת לקרבכל יהודי באשר הוא ללא תלות במצבו הרוחני וכן הפצת מעינותהתורה והחסידות ודאגה גשמית לזולת לכל צרכו) נבקש גם להאיראת הנושא בזוית הלכתית. בתודה מראש

צדקה למוסדות

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכהאני מקפיד להפריש חלק ממשכורתינו לטובת צדקה. בד"כ אנינותן לגמ"ח של היישוב בו אני גר (פועל ע"י מתנדבים), קונהספרים לבית המדרש ביישוב, נותן כסף לתלמיד חכם שאינו עובד,וכד'. הכלל: דברים שאין בהם "תקורה", ואני יודע שכל הכסף ילךלמטרה עצמה.לאחרונה פרסמו שתי ישיבות מהזרם בו אני משייך את ע…

לשון הרע לפני קניה

הרב יעקב אריאל
להרב אריאל שלום וברכהאני רוצה לקנות מספר מזוזות מהודרות. ביישוב בו אני גר ישנוסופר סת"ם, ואמרתי לאשתי שאקנה ממנו. היא אמרה שהיא שמעהשאין הוא מומחה, ושיש רב שפסל את המזוזות שהוא כתב.ללא ידיעה זו, הייתי קונה אצלו ללא ספק, וכעת לא ברור לי האםמותר לי להאמין למידע שאשתי שמעה, ומסרה לי. האם אין זה לשוןהרע…

מים אחרונים

הרב יעקב אריאל
האם מים אחרונים חובה?האם בת למשפחה ספרדית שלא נוהגים במשפחתה ליטול מיםאחרונים חייבת בנטילה?ומה דין אשכנזים?

בגדי שבת בראש חודש

הרב יעקב אריאל
מהיכן מקור המנהג ללבוש בגדי שבת בראשי חדשים ?האם מנהג זה מחייב במקום שנהגו כך (לדוגמא בית ספר אואולפנא שכך נוהגים כולם?)

אמונה במעשה בני אדם

הרב יעקב אריאל
מאתיים ויש אומרים שלוש מאות אלף איש הלכו אחרי ארונו של הרבכדורי. האם אין באמונה זאת שאדם בשר ודם מסוגל לחולל פלאיםמשום עבודה זרה? וכי הקב"ה נמצא תחת החומר שבשר ודםבעזרת קמיע או ברכה מסוגל לשנות סדרי עולם? כמו כן הישיבהעל כסאו של הרב כדורי לאחר מותו כמשפיע ברכה על היושב בו,האם אין בכך הפיכתו של כסא ז…

לשון הרע על עצמו ונט"י לאחר מקלחת

הרב יעקב אריאל
1) האם גם דברי גנאי על עצמי נכללים בכלל לשון הרע ודיבורים אסורים?2) האם לאחר כניסה לחדר המקלחת (מבלי להתקלח, רק לעבורשם למשל כדי לקחת משהו או לשטוף פנים וידיים) יש צורך לשטוףאו ליטול ידיים כמו לאחר מקלחת?מה הדין לגבי אותו דבר (לעבור בלי להשתמש) בחדר השירותים? בתודה מראש.

שימוש במכשיר מטרניטי יוניט

הרב יעקב אריאל
האם המטרניטי יוניט שמשמ כמשכך כאבי מותר ליולדת לשימושבשבת. אם הוא מותר מאיזה שלב הוא מותר .

מספר נטילות ידיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול בעניין נטילות הידיים השונות (בבוקר, לפני אכילת לחם, ויציאה משירותים). כמה פעמים צריך ליטול בכל נטילה?תודה. בשורות טובות בקרוב.

הסרת תולעים מפירות בשבת

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר להשרות פירות/ירקות במי סבון בשבת ע"מ להסיר את התולעים.ב. האם מותר להוציא תולעים, שרואים בעיננים בעלי חסה וכד'.מה הדין לכתחילה, ובדיעבד?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא