אמונה והלכה

אם פונדקאית

הרב יעקב אריאל
אני משמש כרב בית ספר להלן 3 שאלות:1.אח של תלמידה היגיעמאמריקה עם רעיתו ,יש להם ילד אחד ויש קשים בהריון הם הביאואיתם מבחנה עם זרע שעבר הפריה ,מחפשים בארץ אם פונדקאית,כיצד יש להנחותם?2.תלמידה שאמא שלה קראית , מה מעמדה?3.תלמידה שאבא שלה הלך לרב גדול שאמר לו לשנות את שםביתו ,אך לבת הדבר קשה מה עליה לעשו…

מסג' בשבת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לעשות מסג' בשבת? האם מותר לעשות מסג' עם שמן בשבת?

נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,בתשובה של כת"ר בעניין אכילת זית ומלפפון חמוץ אחר קידושולפני סעודה ראיתי שהם צריכים נט"י כדין דבר שטיבולו במשקה.שאלתי היא האם "צריכים" פירושו שיש כאן חיוב גמור או שיש להקלבנט"י זו כמנהג העולם וכמו שכתב המ"ב (קנח ס"ק כ) בשםהמג"א שהמקילים יש להם על מה שיסמוכו.ביקר ותודה מראש,

"לשהו"ר - "הוא חילוני

הרב יעקב אריאל
האם כשאני אומרת על אדם כלשהו שהוא חילוני זה לשון הרע, כימצד אחד ידוע וברור שאי-שמירת מצוות זה דבר רע, אבל אוליבגלל שהוא "תינוק שנשבה" יש מקום להקל? בעצם כיום קשה לדעתאם אותו חילוני המדובר הוא אכן תינוק שנשבה או שמא חוזרבשאלה, אז האם מותר?

נעליים באמירת ברכות

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לנעול נעליים בזמן אמירת ברכות ובזמן אמירת ק"ששעל המיטה?

הסתכלות בקשת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם נכון הדבר שכשמופיעה קשת בשמים אסורלהביט בה ולהתפעל מיופיה? ואם כן מדוע?תודה.

ברכת הבנות

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לשנות, את פסוקי ברכת כהנים המתווספים לברכת הבנותבליל שבת, ללשון נקבה?

הבטחה ושבועה

הרב יעקב אריאל
האם כאשר אני אומר "אני מבטיח" זו לשון שבועה או נדר שמחייבתאותי (מדובר כשלא אמרתי "בלי נדר").

נטילת ידים בבוקר

הרב יעקב אריאל
מהי הדרך הנכונה בבוקר?האם יש ליטול קודם כל את הידים ואח"כ ללכת לשרותים או להיפך?מתי עלי לברך אשר יצר ו"על נטילת ידים ומה קודם?

ברהמ"ז במקום ברכה מעין שלוש

הרב יעקב אריאל
מה הדין במי שנתחייב ב"על המחיה" וטעה והחל לברך ברהמ"ז?והאם יש לחלק בין מי שנזכר באמצע למי שסיים.ביקר ובתודה,

אמירה על אדם "שהוא חילוני" - המשך

הרב יעקב אריאל
שלוםהרב כתב שלומר על אדם שהוא חילוני בלי סבה טובה זה לשוןהרע. מה לעשות כששואלים אותי במפורש על אנשים שאני מכירהאותם או את בני משפחותיהם טוב אם הם דתיים או חילוניים? זאתשאלה של "כן ולא" וקשה עד בלתי אפשרי להתחמק, כימהתחמקות עפ"ר אפשר להבין את התשובה.תודה רבה

תיפוף בשבת

הרב יעקב אריאל
שלום,האם מותר לתופף בשבת על שולחן בקצב בשבת,למשל כאשר מתפללים בנוסח קרליבך?בברכה,ובתודה מראש,

יציאה באמצע הסעודה

הרב יעקב אריאל
קורה לי הרבה פעמים בשבוע לצאת באמצע ארוחת ערב לתפילת ערבית שהיא בשעה קבועה ואין לי אפשרות אחרת. האם מותר הדבר, ובאילו תנאים? (ההליכה והחזרה אורכת כחצי שעה).

מיהו יהודי?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.ידוע שמי שנולד לאם יהודיה מוגדר כיהודי,והמחלוקת בין תוס'לרמב"ן ממתי חל דין זה.אך רציתי לדעת היכן המקור לדין זה?האם זה נלמד מפס' מסוייםאו שזה הלכה למשה מסיני? אשמח אם הרב יוכל לציין את המקור.תודה רבה.

יציאה לבית מלון בשנת אבל

הרב יעקב אריאל
האם אדם שאבל על אחד מהוריו יכול במשך שנת האבל לצאת עםמשפחתו לשישי שבת בבית מלון? או שמה יש בזה משום הנאה ולאיצא עם משפחתו לבית המלון.

דמותו של יהושע

הרב יעקב אריאל
בחז"ל אנו נתקלים בדמותו של יהושע באופן מוקטן וכסיל אדםיבלענו זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותוכסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורסהסדין על הספסל ויושב תחת רגליו לפיכך אמר הקב"ה איני מקפחשכרך ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה שאלתי: כיצד ניתן ליישב את דברי חז"ל עם הנאמר…

יצירת האפרוח לדעת חז"ל

הרב יעקב אריאל
על פי חז"ל תחילת יצירת האפרוח הוא מהחלבון, ואילו לפי המדע מהחלמון?האם זהו שינוי? והם תהיה השלכה הלכתית בביצים מופרות לענין דם.

פדיון הבן לאחר הפלה טבעית

הרב יעקב אריאל
שלום רב לפני כשלושה חודשים עברתי לצערי הפלה טבעית בשבוע השמינילהריון, בו לא ניתן היה לדעת את מין העובר. כיום ב"ה אני שובבהריון, וברצוני לדעת באם העובר הוא בן, האם אוכל לערוךפדיון הבן. תודה

עליה לקברי קדושים

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב בנושא עליה לקברי קדושים

מצוות ואהבת לרעך כמוך בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו באתר "מרחבקוק" כיצד יש לקיים את מצוות ואהבת לרעךכמוך בזמן הזה?למרות שהתשובה ברורה (לימוד ויישום פרק לב בתניא על מנת לקרבכל יהודי באשר הוא ללא תלות במצבו הרוחני וכן הפצת מעינותהתורה והחסידות ודאגה גשמית לזולת לכל צרכו) נבקש גם להאיראת הנושא בזוית הלכתית. בתודה מראש
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא