אמונה והלכה

מלאכה לפני התפילה

הרב יעקב אריאל
שלום.א. האם מותר לי להכין לעצמי אוכל לפני התפילה כאשר אחריהתפילה אני מגיע לישיבה ואוכל שם? (אני רוצה לחסוך את זמןהחזרה הביתה).ב. אילו מלאכות בבית מותר לי לעשות? (אני מטפל בילדי כשאשתיעובדת במשמרת לילה)ג. האם יש חילוק כאשר אני מוכרח להתפלל מאוחר (כשאשתיעובדת) לבין כשאני בוחר בכך?. תודה רבה

השהיית בצל, שום וביצה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, לאחרונה נודע לי כי יש איסור להשהות בצל שום וביצה מקולפיםלמשך הלילה. מהם גדרי האיסור ? האם יש היתר אם שרוי בתוך מים או נמצאבמקרר או עטוף בשקית ? יישר כח,

יעקב ויוסף

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,בעיוני בירידת יוסף למצרים ובהתמודדות עם השאלה: למה יוסף לאיצר קשר עם אביו כל תקופתו במצרים? חשבתי על פיתרון שנראvלי הגיוני, אך מאחר ונתקלתי בפקפוק כשרות הפיתרון מצד חבריירציתי לדעת אם הדבר מקובל על דעת הרב ואם מותר להגיד אותו.מעיון בפסוקים נראה לי כי יכול להיות שהסיבה שיוסף לא יצר קשרעם אבי…

אמינות השו"ת התורני-הלכתי באינטרנט

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלומות ואור! ברצוני להעלות לדיון בפני הרב בעיה עקרונית: האם אין הרב רואה, באופן עקרוני וגורף טעם לפגם באמינותוכשרות תהליך השאלות והתשובות התורניות ובוודאי אלו העסקותבעניינים הלכתיים מובהקים והכל באמצעות האינטרנט, במסגרתהאתרים התורניים השונים שברחבי האינטרנט.החשש הוא מפני חשיפת מערכת המיח…

עגלה ערופה בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.דין עגלה ערופה חל בארץ ישראל ונראה גם שהוא תלוי בבית הדיןהגדול. אולם כיום גם כאשר אין בית דין הגדול עצם קיום המצוהע"י חכמים או/ו רבנים כאשר ח"ו נמצא הרוג יכול לתרום ליצירתהרושם הנדרש בציבור שלא יעברו על דבר כזה לסדר היום.אם כן מדוע שלא לחדשו ?, הרי גם מצוות שאינן נוהגות בזמן הזהכגון מחצית…

נתיחת גופות של יהודים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. כבר פניתי אל הרב בעניין זה, אך עכשיומתעוררות אצלי שאלות ספציפיות:אני לומדת אנטומיה במסגרתלימודי רפואה. הרב פסק שבנתיחה של יהודי מותר לצפות אך לאלהשתתף, ובנתיחה של גוי מותר גם להשתתף.הייתי מעוניינת לתשובהיותר מפורטת, היות וגם אם לא מבצעים את הנתיחה ממש (חיתוךוכדומה), הרי שיש צורך בנגי…

קריאת בביליוגרפיות

הרב יעקב אריאל
האם או באלו תנאים מותר לקרוא ספרי בבליוגרפיה על יהודיםלמשל על ראשי ממשלות בעבר, על רבנים (כמו הספרים על הרבעובדיה) וכדומה

נתינת שקדי-מרק עם אטריות בתוך מרק בשבת

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר לשים בצלחת מרק בשבת, שקדי מרק עם אטריות [מוצר חדש של אוסם] השאלה מוסבת על האטריות, שלא ברור מה הגדרתם מבחינת בישול אחר בישול

השוואה בין בית מקדש הראשון לשני

הרב יעקב אריאל
אנחנו עוסקים בספר יחזקאל. הגענו לדיון על בית המקדש הראשון.ערכנו השוואה בין בית המקדש הראשון לשני ואחת מהשאלות שעלתהלדיון היא:למה בתקופת בית המקדש הראשון היו נסיונות חוזרים ונשנים להחזיראת העם בתשובה (יחזקאל וכו'), אבל בתקופת בית שני בכלל לאהיו נביאים ולא ניסו להחזיר את העם בתשובה ולמנוע חורבן שני.בי…

אמירת פסוקים לפני המוציא - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. הרבה ענה לשאלתי על אמירת פסוקים לפניברכת "המוציא", שאם זה מנהג העדה מותר. אני אשכנזיה,והמנהג לומר פסוקים הוא מנהג ספרדי. אולם זהו מנהג יפה בעיניוהייתי שמחה לאמץ אותו. האם מותר לי? תודה וכל טוב.

נוסח התפילה לחוזר בתשובה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,חזרתי בתשובה לאחרונה. אני לא בטוח איזה נוסח תפילה אני צריךלהתפלל. מצד אמי, אני יודע שאביה התפלל בנוסח ספרד. אךמצד אבי, אני והוא לא יודעים. הם עלו ארצה מליטא. אני חושבאומנם שאביו דווקא נולד בפולין ועבר משם לליטא.בתודה רבה.

לשון הרע בכלי התקשורת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. החדשות בכלי התקשורת הן הזדמנות נוראיתלהשמצות. אישי ציבור ופוליטיקאים משמיצים זה את זה ללא הפסקה.א.האם כשמדובר בדמויות ציבוריות הדבר מותר?ב.האם כדאי להמנע לחלוטין מהקשבה לכלי התקשורת החילונים?ג.האם אפשר לסמוך על כלי התקשורת הדתיים שהם נקיים מלשון הרע?ד.איפה עובר הגבול בין הבעת התנגדות…

הדלקת נרות בבית ההורים ושינה בבית אחר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. אני רוצה להדליק נרות עם הורי בביתם (ויכוללהיות שבלעדי הם לא ידליקו כלל) אולם בהמשך הערב חשוב לילצאת מהבית ולישון בבית אחר. האם הדבר מותר?

השהיית בצל, שום וביצה - המשך

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב, האם מותר להשאיר בצל קלוף בתוך שקית? מה הדין לגבי ביצה ושום? מה הדין לגבי השארה במקרר כשאינו מכוסה ? יישר כח,

מנהגי חב"ד - שינה בסוכה וסעודה שלישית

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.במענה לשאלתי על מנהגי חב"ד אלה - מדוע לכאורה שינו מהשולחןערוך ואינם ישנים בסוכה וכן אינם אוכלים פת בסעודה שלישית,הפנת אותי לשאול את הרב גינזבורג מעומר. שאלתי אותו ובהמשךמצורפת התייחסותו. מכיוון שמתשובת הרב גנזבורג נובע שאדמו"רי חב"ד הסתמכו עלפסיקה חריגה בשולחן ערוך בנושאים אלה מבקש לדעת…

התמודדות אמונית - פינוי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה כבוד הרב. איזה סוג של אנשים יצליחו להתמודד עם הפנוי ברמה אמונית ? האם מי שאמר שזהו מהלך אלוקי יצליח להתמודד יותר טוב ממישאמר שזה סוג של עונש ? איזה הסבר מבחינה אמונית היה נכון לאמץ ע"מ להשרד ולא להישבר?

תהילים מול שיער אישה

הרב יעקב אריאל
לרב שלום וברכההאם מותר לומר תהילים או ללמוד משהו באוטובוס כאשר יושבת מלפני אישהמה הדין לגבי ברכת המזון?תודה

צדקה ליהודי שמעשן

הרב יעקב אריאל
האם צריך לתת צדקה ליהודי שמבקש וראיתי שהוא מעשן?האם צריך לדונו לכף זכות? אושצריך לחשוש שישתמש בכסף לרכישת סיגריות?

סיום מסכת לבנות

הרב יעקב אריאל
האם בת שסיימה לימוד משניות של סדר מועד. יכולה לעשות'סיום סדר'. וסעןדה זו תחשב לסעודת מצוה.האם היא יכולה לומר את 'הדרן עלך' שאומרים בסיום. ואת הקדישיאמר האב?

צוואת רבי אליעזר הגדול

הרב יעקב אריאל
שלום רב!אני מאוד רוצה להשיג את צוואת רבי אליעזר הגדול האם תוכל לומר לי מאיפה אני יכול להשיג אותה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא